Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Ti Trinn for en bedre vernerunde

Last ned infographic: Ti trinn for en bedre vernerunde under bildet.

Tips til deg som skal gjennomføre vernerunde. Ti trinn for en bedre vernerunde fungerer som en sjekkliste. Det bidrar til å gjøre din jobb litt enklere, og til å øke sikkerheten på arbeidsplassen.

Er det på tide å gå vernerunde?

Følg de ti punktene under og kryss av for de viktigste arbeidsmiljøspørsmålene på din arbeidsplass. med dette som grunnlag kan du ta de rette grepene! Ti Trinn for en bedre vernerunde, bidrar til en enklere arbeidshverdag Last ned her

Hva er en vernerunde?

En vernerunde er et godt verktøy for å få et praktisk og realistisk bilde av hva som går for seg innen et foretak. Hensikten med vernerunden er å forebygge eventuelle farer som gode HMS-tiltak kan beskytte imot, samtidig som et helhetsbilde av virksomheten etableres i et HMS-perspektiv. Rent lovmessig er vernerunden et svar på hva Interkontrollforskriften krever, når denne sier at alle virksomheter skal gjennomføre en systematisk kartlegging av HMS-forholdene i virksomheten. Vernerunden skal slik brukes for kartlegging. Dette inkluderer at sikkerheten sjekkes, og at rammene for det fysiske arbeidsmiljøet observeres. Etter vernerunden og eventuell ordning av funnene kreves det også at det utarbeides en handlingsplan på bakgrunn av funn gjort under vernerunden.

Hvem har ansvaret for at vernerunder finner sted?

Avgjørelsen om når og hvordan vernerunder finner sted ligger hos foretakets ledelse, men en vernerunde bør finne sted i samarbeid med en bedrifts verneombud eller en representant for de ansatte, i bedrifter som ikke har et verneombud.

Forberedelser til vernerunden:

Forberedelse av en vernerunde inneholder gjerne at man møtes og går gjennom et sammendrag av rapporten fra tidligere vernerunde, så vel som skademeldinger og sykefraværsoversikter, så vel som andre saker som er relevante med henhold til HMS. Deretter utarbeides en oppdatert sjekkliste for runden som inkluderer poster og punkter som det eventuelt skal ses mer nøye på. Deretter enes man om et tidspunkt og gjerne også om avsatt tidsbruk, så vel om hvem som deltar på vernerunden. Det er vanlig å orientere alle medarbeidere om vernerundens formål, samt at de får vite om tidspunktet for gjennomføringen. Om det mistenkes at HMS-ordninger ikke følges kan det også være tilrådelig å gjennomføre en vernerunde uanmeldt, for å få et realistisk bilde av vanlig drift.

Gjennomføring av vernerunde:

Den fysiske vernerunden inkluderer som regel en befaring av lokalene, og at man samtaler med medarbeidere i forskjellige områder jf. sjekklisten. Her er det lurt å gjøre notater på sjekklisten, for å merke seg informasjon, innspill fra samtaler og henvisninger til feil og mangler som må følges opp.

Oppfølging av funn gjort under vernerunden

Etter gjennomføringen av vernerunden skal en oppsummering utarbeides. Her får man bruk for sjekklisten og eventuelle andre notater. På grunnlag av oppsummeringen av vernerunden lages så en handlingsplan. Deretter er det vanlig å informere medarbeiderne om funn, eventuelt skal ledelsen i foretaket presentere forslag til tiltak. Deretter skal dokumentasjon arkiveres, og rapporteres til styret, eller liknende instans. Handlingsplaner som oppstår på grunnlag av vernerunder skal inneholde beskrivelser av tiltak, tidsfrister for gjennomføring av tiltakene, og hvem som er ansvarsperson for iverksettingen.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.