Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Forsvarlighetsvurdering

HMS-Kurs for verneombud skal i utgangspunktet være på minimum 40 timer, men partene i virksomheten kan bli enige om at det både er hensiktsmessig og forsvarlig med kortere opplæring.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19:

Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.

Kilde: Lovdata

Hva skal avtales?

I §3-19 står det konkret at det skal være enighet blant partene om at det er forsvarlig utifra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Partene er i dette tilfellet arbeidsgiver og de ansatte, gjerne representert med tillitsvalgt eller AMU eller tilsvarende. Dersom partene er enige om at det er hensiktsmessig og forsvarlig å fravike kravet om 40-timerskurs, skal dette dokumenteres i en skriftlig avtale. En slik avtale kan lastes ned på siden for HMS-kurs for verneombud.

Det må gjennomføres en forsvarligshetsvurdering

Det skal i tilleg til avtale om kortere opplæring gjøres en forsvarlighetsvurdering. Det er altså ikke kun tilstreklig å undertegne en avtale om kortere opplæringstid. Til avtalen skal det vedlegges en vurdering av arbeidsforholdene og risikoforholdene i bedriften. Det skal dokumenteres skriftlig og konkludere med at det er forsvarlig ut fra «problemenes karakter og omfang» at verneombudet gjennomfører HMS-kurs i en annen form en som 40-timerskurs slik loven foreslår.

Hva skal en forsvarlighetsvurdering inneholde?

Hva forsvarlighetsvurderingen skal bestå av og inneholde er varierende med hensyn til hvilken bransje man arbeider i, Antall ansatte, risikoforhold, osv. De nevnte faktorene er med på å avgjøre hvor grundig forsvarlighetsvurderingen må være.

Forsvarlighetsvurderingen må dermed tilpasses hvert enkelt foretak, med utgangspunkt i følgende temaer skal punktene under kartlegges og vurderes:

 • Type næringsvirksomhet
  • Risikoforhold og utfordringer som er typisk for bransjen.
 • Virksomhetens organisasjon og lokasjon(er)
  • Organisering av arbeidet
 • Ansattes sammensetning, alder, ansettelsesforhold, ansiennitet, HMS-kompetanse, m.m.
 • Riskoforhold/problemer/utfordringer individuelt for foretaket.
  • Henvis gjerne til gjennomført risikovurderingen/risikoanalyse
  • Eventuell historikk for uønskede hendelser
 • Forutsetninger for forsvarlighetsvurderingen
  • Hvor ofte skal ordningen revurderes?
  • Hvor lenge skal avtalen gjelde?

Dersom vurderingen konkluderer med at det er forsvarlig og hensiktsmessig med kortere HMS opplæring enn 40 timer, er vårt HMS-kurs for verneombud et godt alternativ.

Det er viktig å ta hensyn til Arbeidsmiljøloven § 3-1 når man vurderer forsvarligheten av Verneombudskurset. Behovet for opplæringen av verneombud må vurderes kontinuerlig.

Forsvarlighetsvurdering

Last ned mal for forsvarlighetsvurdering ved å klikke her:

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.