Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Skreddersydd opplæring i håndtering av farlig gods

Bidrar til å gi ansatte kompetanse til å håndtere farlig gods iht. Landtransportforskriften §2-1.

4.5/5

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Skreddersydd opplæring i håndtering av farlig gods

Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Han har også arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder og farlig gods rådgiver. 

For å kunne tilby et skreddersydd kurs for tilpasset virksomhetens art og risikoområder, må bestiller ansvarlig gi detaljer om og beskrive:

 • Hvilke typer farlig gods som forefinnes i virksomheten og hvordan de håndteres.
 • Beredskap mot brann og utslipp.
 • Oversikt over verneutstyr.
 • Evakueringsrutiner, relevante hendelser og tilsyn.
 • Branninstruks og andre dokumenter som er relevante og ønskes tatt med i kurset.

PS. Det er viktig at ansvarlig leder deltar på kurset og bidrar til å forklare hvordan lovkravene møter praksis i virksomheten.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Ansatte som håndterer farlig gods og farlige stoffer innenfor Transport-, lager-, logistikk- og handelsnæringen. Kurset er en innføring i farlig gods, og må ikke forveksles med de ulike ADR-kursene.

Målsetning: Gi deg økt kompetanse på å håndtere farlig gods / farlige stoffer på en forsvarlig måte og å håndtere nødsituasjoner som kan oppstå.

Varlighet: Kurset har en varighet på 3 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Antall kursdeltakere: Anbefalt antall er 10-20 kursdeltakere.

Lokasjon: Valgfritt etter kundens ønske, fortrinnsvis i kundens egne lokaler (Maks 2 timers reisevei fra Oslo).

1

Registrering

Fyll ut informasjon om foretaket, antall deltakere, ønsket lokasjon og tidspunkt for gjennomføring. Fagansvarlig vil deretter ta kontakt, for planlegging og kartlegging av eventuelle behov for tilpasninger av kurset.

2

Undervisning

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs/foredrag og kan gjennomføres hos kunde, eller i våre kurslokaler (Tønsberg).  Forutsetning for gjennomføring av kurs hos kunde er et egnet sted for PowerPoint visning

3

Kursbevis og oppfølging

Når kurset er gjennomført, vil kursdeltaker få utlevert en eksamenskode for registrering av bruker til vår kursportal. Kursdeltaker må deretter gjennomføre kunnskapstest, for å få utstedt kursbevis.

Kursbeskrivelse for Skreddersydd opplæring i håndtering av farlig gods

Opplæringen gir grunnkunnskaper for alle som håndterer farlig gods / farlige stoffer, f.eks. på lager, og er i henhold til Landtransportforskriften §2-1:
«Farlig gods må ikke overlates til noen som åpenbart mangler kunnskap eller ikke har materiell for forsvarlig gjennomføring av transporten»

Kurs i håndtering av farlige stoffer danner et godt grunnlag til å forstå hva som er faremomenter på en enkel og oversiktlig måte. Hvordan du skal håndtere uhell og utslipp på din arbeidsplass. Du får en innføring i personlig verneutstyr, slik at du kan gjøre en selvstendig vurdering av hvilket verneutstyr som er egnet mot de ulike kjemikaliene. Grunnleggende innføring i brannvern og hvordan håndtere slokkingsarbeidet ved brann.

«Ved å stoppe utslipp og branner når de er små, kan du spare din arbeidsplass og kolleger for store person- og materielle skader.» – Per Johan Knutsen

Kursinnhold

leksjoner
 • Farlig gods
 • Farlige stoffer
 • Brannvern og utslipp
 • Kjemikalievern
 • Personlig verneutstyr
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve
Opplæring i Farlig gods
kr 17990 inntil 10 deltakere + kr 1290 pr. ekstra deltaker
kr 17990

Tilgang til kurs

Lifetime
 • Opplæring iht. Landtransportforskriften §2-1
 • Erfaren og kunnskapsrik kursholder
 • Digital kunnskapsprøve og kursbevis.

Som et Covid-19 tiltak, kan alle bedriftsinterne kurs gjennomføres som fjernundervisning. Opplæringen vil da gjennomføres live på nett og det vil være rom for faglige spørsmål og problemstillinger mellom deltakere og kursinstruktør. 

Vi følger til enhver tid myndighetenes krav og retningslinjer til smittevern.

Det må være mulig å holde en meter avstand mellom deltakerene, samt at smitteverntiltak oppretholdes. 

Se gjeldende krav her.

Ved bestilling av opplæring, legger dere inn ønsket dato og tid for gjennomføring. Deretter vil kursinstruktør ta kontakt for endelig avtale/tidspunkt. (maks en mnd. etter bestillingsdato) 

Opplæringen gjennomføres fortrinnsvis ute hos kunde. 

Dersom ikke kunde har egnede lokaler for gjennomføring, vil vi i samråd med kunde organisere leie av kurslokaler (kostnad for eventuell leie, faktureres kunde)

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Ja, du kan alikevell bestille opplæringen, det vil dog tilkomme ekstra kostnad for kjøring (6,75 kr/km) og eventuelle utlegg for kost og losji.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Relaterte kurs

Nettkurs

kurs i kjemikaliehandtering

Kurs i kjemikaliehåndtering

kr1,790.00 Total

Start kurs

Kurs i kjemikaliehåndtering

Nettkurs Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og har har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet. Kurset gir kursdeltaker kunnskap om håndtering av kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes krav.

Nettkurs

brannvern-grunnkurs

Brannvern Grunnkurs

kr1,790.00 Total

Start kurs

Brannvern Grunnkurs

Nettkurs Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.