Vi søker etter flere forhandlere og partnere!

Har du tenkt over at det kan være mulig å øke omsetningen i ditt selskap uten at inntekten kommer fra din kjernevirksomhet? Kunne du tenke å etablere en passiv inntekt uten at det skaper mer jobb for deg eller dine ansatte? Da har vi muligens løsningen!  Vi er opptatt av at et samarbeid gir det merverdi for deg, oss og dine kunder.

Med et lovpålagt produkt, er målgruppen stor. Vår erfaring viser at kunden ofte velger tilbydere som har noen form for relasjon eller tilhørighet til tilbyder.

TotalHMS.no er i sterk vekst og søker derfor etter flere forhandlere og partnere. Vi ønsker kun langvarige samarbeid som er lønnsomme for alle parter. Har du/dere en eksisterende kundemasse i B2B segmentet og opparbeidet seg tillit hos deres kunder? Da kan det være lønnsomt for dere å tilby våre produkter og tjenester til deres kundemasse.

Våre forhandlere og partnere får i dag en kickback på alle kunder de tilføyer til TotalHMS.no. Normalt vil dette være en avtalt %-sats av omsetning man tilføyer TotalHMS.no.  Vi kan også i spesielle tilfeller avtale fast betaling pr. kundeforhold.

Sammen med våre forhandlere og partnere utarbeider vi en detaljert strategi for at alle parter skal få mest mulig ut av samarbeidet. Du/dere vil få en egen rabattkode som registrerer at kunden kommer igjennom deres nettverk. Vi bidrar også med salg og markedsføring dersom det er ønskelig og inngår i strategien.

Dersom det høres interessant ut, eller du ønsker mer informasjon:

Ta kontakt med markedsansvarlig Daniel Johansen på 411 711 00 eller send en e-post til post@totalhms.no

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

Ved å Øke din og/eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften oppnå flere fordeler som bla.:

  • Reduser sykefravær og øker produktiviteten i din bedrift.
  • Styrk lojaliteten: Ved å ta vare på arbeidstakere vil de bli mer lojale overfor virksomheten din.
  • Skap et godt fundament til å etablere et godt arbeidsmiljø og kultur internt i din bedrift.

Les mer om hva våre kurs kan gjøre for din bedrift: HMS for daglig leder og HMS for verneombud