Vi søker etter flere forhandlere og partnere!

Har du fundert over at det kan være mulig å øke omsetningen i ditt selskap uten at inntekten kommer fra din kjernevirksomhet? Kunne du tenke å etablere en passiv inntekt uten at det skaper mer jobb for deg eller dine ansatte? Da har vi muligens løsningen!  Vi er opptatt av at et samarbeid gir merverdi for deg, oss og våre kunder.

Med et lovpålagt produkt, er målgruppen stor. Vår erfaring viser at kunden ofte velger tilbydere som har noen form for relasjon eller tilhørighet til tilbyder.

TotalHMS.no er i sterk vekst og søker derfor etter flere forhandlere og partnere. Vi ønsker kun langvarige samarbeid som er lønnsomme for alle parter. Har du/dere en eksisterende kundemasse i B2B segmentet og opparbeidet seg tillit hos deres kunder? Da kan det være lønnsomt for dere å tilby våre produkter og tjenester til deres kundemasse.

Våre forhandlere og partnere får i dag en kickback på alle kunder de tilføyer til TotalHMS.no. Normalt vil dette være en avtalt %-sats av omsetning.  Vi kan også i spesielle tilfeller avtale fast betaling pr. kundeforhold.

Sammen med våre forhandlere og partnere utarbeider vi en detaljert strategi for at alle parter skal få mest mulig ut av samarbeidet. Vi kan bidra også med salg og markedsføring dersom det er ønskelig og inngår i strategien.

Dersom det høres interessant ut, eller du ønsker mer informasjon:

Ta kontakt med markedsansvarlig Daniel Johansen på 411 711 00 eller send en e-post til post@totalhms.no