HMS-Kort

Arbeidsgiver plikter å utstyre ansatte i bygg & annlegs- og renholdsbransjen med offentlige HMS-kort

Leverandør av HMS-kort er EVRY, men vi kan alikevell bistå med søknad, bestilling og fornyelse av HMS-kort.

Fra kun 390 NOK

byggekort

BYGGEKORT

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Kravet om å bære HMS-kort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. når de er fast etablert innenfor anleggets område.

Byggekort

Alle virksomheter som arbeider på bygge- og anleggsplasser, er  pliktige til å utstyre alle ansatte med HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at byggekortet til enhver tid er gyldig. Kortet utstedes for en periode på to år, men kun gyldig så lenge arbeidsforholdet varer. Dette i henhold til Arbeids- og sosialdepartementets forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.

Byggekortet er et personlig HMS-kort som viser at en ansatt som arbeider på en bygge- og anleggsplass har tilknytning til en bestemt virksomhet. På kortet står virksomhetens navn og organisasjonsnummer, samt den ansattes navn, fødselsdato og kjønn. På kortet er også arbeidstakers bilde og signatur, sammen med kortets gyldighet.

Hensikten med byggekortet er å holde oversikt over at det er gode arbeidsforhold for dem som arbeider på bygge- og anleggsplassen. Det bidrar til å økt fokus på godt HMS-arbeid og seriøsitet i bransjen.

RENHOLDSKORT

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pliktige til å utstyre alle ansatte som utfører renholdstjenester med et gyldig HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at renholdskortet til enhver tid er gyldig.

hms-kort-renhold

Renholdskort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pliktige til å utstyre alle ansatte som utfører renholdstjenester med et gyldig HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at renholdskortet til enhver tid er gyldig. HMS-kort for renhold har gyldighet i opptil to år og må derfor fornyes før utløpsdatoen. Dette i henhold til Arbeids- og sosialdepartementets forskrift knyttet til renholdsvirksomhet.

Renholdskortet er et personlig HMS-kort som viser en ansatts tilknytning til en virksomhet som leverer renholdstjenester. På kortet står virksomhetens navn og organisasjonsnummer, samt den ansattes navn, fødselsdato og kjønn. På kortet er også arbeidstakers bilde og signatur, sammen med kortets gyldighet.

En person som er ansatt hos flere renholdsbedrifter, skal ha ett renholdskort per arbeidsgiver. Kortet er gyldig så lenge arbeidstaker er ansatt hos den gitte virksomheten.

Hensikten med renholdskortet er å holde oversikt over at det er gode arbeidsforhold for dem som arbeider som renholdere. Det bidrar til å økt fokus på godt HMS-arbeid og seriøsitet i renholdsbransjen. HMS-kortet bidrar blant annet til å sikre at utenlandske statsborgere innen renholdsbransjen har lov til å jobbe i Norge.

Ofte stilte spørsmål

FAQ

Byggekort:

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge skal ha et gyldig byggekort. Det gjelder også dem som bidrar med støttetjenester, som transport til og fra byggeplassen.

Renholdskort:

Alle arbeidstakere som driver med renhold skal ha et HMS-kort for renhold, og det er ingen unntak fra denne regelen. Dette gjelder altså også for utenlandske statsborgere med norsk arbeidstillatelse og for ansatte i utenlandske bedrifter som tilbyr renholdstjenester i Norge. Det gjelder dessuten for vikarselskaper som leier ut ansatte for å utføre renholdstjenester og for dem med en midlertidig stilling, for eksempel arbeid som sommerhjelp.

Et hms-kort koster kr 490 ,- når det bestilles via TotalHMS.no. Vi gjør prosessen med å søke enkel og sørger for at riktig dokumentasjon blir sendt. Vi følger også opp fornyelse av HMS-kortet etter to år.

Kortet er gyldig i maksimalt to år og må fornyes slik at ansatte alltid kan vise fram et gyldig kort. Kortets gyldighet avhenger av at man fremdeles arbeider for virksomheten som utstedte kortet.

Kortet utstedes av EVRY på vegne av Arbeidstilsynet.

Byggekortet er et påkrevd identitetskort for alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsområder. På HMS-kortet står det hvilken bedrift arbeidstaker arbeider for og hvem vedkommende er. Byggekortet skal alltid være lett synlig under arbeid. Kortet inneholder virksomhetens navn og organisasjonsnummer, sammen med korthavers fødselsdato, navn og kjønn. På kortet er det også arbeidstakers bilde og signatur, samt kortets gyldighet.

Renholdskortet er et påkrevd identitetskort for alle som utfører renholdstjenester. På et HMS-kort i renholdsbransjen står det hvilken bedrift en renholder arbeider for og hvem vedkommende er. HMS-kortet for renhold skal alltid bæres med under arbeid. Kortet inneholder virksomhetens navn og organisasjonsnummer, sammen med korthavers fødselsdato, navn og kjønn. På kortet er det også arbeidstakers bilde og signatur, samt kortets gyldighet.

HMS-kortet for renhold er en bestemmelse fra Arbeids- og sosialdepartementet. En virksomhet som driver med renhold vil ikke godkjennes av Arbeidstilsynet før alle ansatte som utfører renholdstjenester har et gyldig renholdskort. Kortet skal fremvises ved kontroll fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre instanser som har rett til å kreve å sjekke kortet.

Alle som arbeider i bygge- og anleggsnæringen og i renholdsbransjen skal være utstyrt med et HMS-kort, enten et byggekort eller et renholdskort. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at alle ansatte har et gyldig HMS-kort. TotalHMS.no forenkler jobben med bestilling, og vi sørger for jevnlig fornying av de ansattes ID-kort.

Du kan nå bestille HMS-kort til ansatte som er forhåndsregistrert i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), så lenge det er 30 dager eller mindre til oppstart av arbeidsforholdet.

For å kunne søke om HMS-kort må foretaket og arbeidstakerne være registrert i følgende registere:

  • Merverdiavgiftsmanntallet (MVA)
  • Enhetsregisteret
  • Folkeregisteret
  • Nav Aa-registeret (unntak dersom man er ansatt i eget enk.)

Det er ingen unntak fra regelen om at ansatte som utfører renholdsarbeid skal ha renholdskort. Alle renholdere skal dermed ha et gyldig HMS-kort knyttet til det enkelte arbeidsstedet. Ansatte i bemannings- og vikarbyråer skal få HMS-kort fra byrået så lenge lønnen mottas herfra. Ved midlertid arbeidsforhold, som ved vikariater eller sommerjobb, skal arbeidstaker også få utstedt HMS-kort fra arbeidsgiver og bære dette.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha og alltid bære med seg et HMS-kort. Dette inkluderer enkeltpersonforetak, utenlandske arbeidstakere i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge og innleide arbeidstakere. Det gjelder også for dem som utfører støttefunksjoner som arbeid i kantine inne på et anleggsområdet, samt personer som frakter varer til hit på regelmessig basis.

Det er også enkelte unntak fra påbudet om HMS-kort for dem som arbeider på bygge- og anleggsplasser. Dette inkluderer personer på tiltak som er lønnet av NAV, innvandrere i introduksjonsprogram med utplassering og elever med praksis knyttet til skolegang.

Bistand til søknad

Bestill HMS-kort

Tilsyn og kontroll av HMS-kort og mulige sanksjoner

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med ordningen. Kortet skal imidlertid vises på oppfordring til blant annet skattemyndighetene og politiet, HMS-koordinator og verneombud, samt byggherre.

Oppdages det at arbeidsgiver ikke har skaffet HMS-kort til sine ansatte, vil Arbeidstilsynet gi pålegg om å ordne det snarest. Etterfølges ikke dette kan virksomheten stanses, en kan måtte betale gebyr eller bot og i noen tilfeller kan det politianmeldes.

Har du spørsmål?

TA KONTAKT

Ofte stilte spørsmål

Faq

Har du et spørsmål til oss som du ønsker raskt svart på?
Da kan du se på denne listen med spørsmål som vi ofte får!
Hvis du fortsatt lurer på noe, så kan du selvsagt ta kontakt med oss for utdypende informasjon!

Vil du ha mer informasjon?

MELD DEG PÅ VÅR NESTE WEBINAR

Vi tilbyr jevnlig webinarer med tips til hvordan du som arbeidsgiver kan få mest mulig ut av din kunnskap innenfor Helse, miljø og sikkerhet.  Dette er korte, innholdsrike seanser hvor våre fageksperter tar opp relevante problemstillinger. Deltakere kan sende inn spørsmål underveis i sendingen.

webinar