Registrer gruppe (lisenser)

Få opptil 25% i grupperabatt! 
(Ved kjøp av over 25 lisenser)

Aministrer og følg opp dine ansatte

Hvordan virker det?

Vi lanserer nå grupper, som gjør det enklere for deg som leder, å følge opp dine ansatte. Du kan enkelt kjøpe plasser til en gruppe og invitere deltakere. Du får da oversikt over deres progresjon og kan administrere og laste ned deres kursbevis. 

1

Velg antall brukerlisenser.

2

Gå til registrering

3

Gå til «grupper» på «min side».

4

Inviter deltakere ved å sende ut e-postinvitasjon. 

Kjøp lisenser

Brukerlisenser

Det finnes to ulike måter å opprette en gruppe og kjøpe lisenser. Du kan benytte oversikten under, der du velger antall lisenser for de kursene dere ønsker å gjennomføre. Alternativt kan man bestille via det aktuelle kurset, som beskrevet under. 

Antall

Kurs

Pr. stk

Rabatt/lisens

Total rabatt

Å Betale

- +
--
--
--
--
- +
Grunnkurs matsikkerhet – HACCP

Grunnkurs matsikkerhet – HACCP

Nettkurs Oppdatert: 2020
Tillegg til HMS-kurs for ansatte, verneombud og daglig leder, for arbeid med matproduksjon, matsalg, og servering av matvarer innenfor “HoReCa” og liknende virksomheter.
--
--
--
--
- +
Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Nettkurs Oppdatert: 2020
Tillegg til HMS-kurs for verneombud og daglig leder, for arbeid innen bygg- og anleggsvirksomhet, med en kommentert introduksjon til Byggherreforskriften og (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-arbeid.
--
--
--
--
Brukerkurs Stillas – Teoretisk del

Brukerkurs Stillas – Teoretisk del

Nettkurs Oppdatert: 2020
Dette kurset er et enkelt brukerkurs for deg som skal arbeide i høyden. Kurset gjør det lovlig og trygt for deg å bruke et stillas i arbeidssammenheng.
--
--
--
--
Stillasbyggerkurs 2-5 Meter

Stillasbyggerkurs 2-5 Meter

Nettkurs Oppdatert: 2020
Kurset dekker de krav som stilles til opplæring, før ansatte bruker stillas. Målsetningen med kurset er å gi deg som skal begynne å bygge stillas
--
--
--
--
HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og AMU

Nettkurs Oppdatert: 2020
Verneombudskurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til opplæring for verneombud og AMU.
--
--
--
--
HMS-kurs for daglig leder

HMS-kurs for daglig leder

Nettkurs Oppdatert: 2020
Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter med en, eller flere ansatte å gjennomføre opplæring i helse-, miljo-, og sikkerhetsarbeid. Bruk av HMS som en integrert del av lederarbeidet, er med på å øke trivselsfaktoren i din virksomhet. Forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen med opptil 30%.
--
--
--
--

Besøk informasjonssiden for det aktuelle kurset du ønsker å bestille lisenser til. 

Følg deretter følgende steg: 

Klikk på "Registrer gruppe"

Velg deretter antall lisenser

Gjennomfør kjøp

Opprett gruppeleder

Fyll inn bedriftsnavn, ved hjelp av søkefunksjonen (forutsetning for å kunne velge faktura). Når du fyller inn bedriftsnavnet vil automatisk organisasjonsnummer og adresse fylles inn.  Deretter fyller du inn e-postadresse, navn og telefonnummer. 

Du kan velge mellom å betale med kort eller faktura. 

Velg deretter «Registrer nå»

Ordrebekreftelse/kvittering, brukernavn og passord sendes til registrert e-postadresse. 

Registrer bruker (gruppeleder)

Din gruppe

Inviter deltaker(e)

Når du gjennomfører registreringen får du oversikt over din ordre. For å invitere deltakere til din gruppe følg følgende steg. 

1.

Gå til «MIN SIDE», velg «Grupper» og velg gruppe:

velg grupper

2.

Klikk på «Inviter deltaker(e)»

Inviter deltakere

3.

Legg til en eller flere e-postadresser ved å bruke mellomrom. Klikk deretter «Send invitasjon»

inviter deltakere med e-post

Invitasjon til kursdeltaker

Opprett bruker

Kursdeltaker mottar nå en e-post med link til aktivering av kurs. Dersom kursdeltaker ikke har brukerkonto hos oss allerde, må man opprette det før man kan starte kurs. 

1.

Aksepter invitasjonen

2.

1

FORNAVN

2

ETTERNAVN

3

E-POSTADRESSE

Opprett brukerkonto

3.

Start kurs

start kurs

Deltakere og progresjon

Oversikt

Du som gruppeleder får nå full oversikt over alle kursdeltakeres progresjon og resultatet på kunnskapsprøve. 

oversikt

Bestill

Bedriftsintern opplæring

Våre nettkurs er laget i et effektiv og pedagogisk format med høy faglig kvalitet. Når man registrerer bruker, kan kurseltaker ta kurset omgående. Har du behov for å bestille for flere ansatte? Nå kan du bestille for grupper, klikk på det aktuelle kurset og se hvordan!

Antall

Bedriftsintern opplæring

Pr. deltaker

Å Betale

Brannvern Grunnkurs

Brannvern Grunnkurs

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.
--
--
Kurs for brannansvarlig/brannvernleder

Kurs for brannansvarlig/brannvernleder

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.
--
--
Kurs grunleggende i brannetterforskning

Kurs grunleggende i brannetterforskning

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Gir kursdeltaker grunnleggende kunnskap til å avdekke ildspåsettelse og forsikringssvindel.
--
--
--
--
Kurs i brann og eksplosjonsvern i industrien

Kurs i brann og eksplosjonsvern i industrien

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder, farlig gods Rådgiver og 5 år som BES-instruktør i sikkerhetsbransjen. Kurset gir en innføring i arbeidet med industrivern med fokus på brann og eksplosjonsvern.
--
--
Kurs i kjemikaliehåndtering

Kurs i kjemikaliehåndtering

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og har har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet. Kurset gir kursdeltaker kunnskap om håndtering av kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes krav.
--
--
Grunnleggende innføring i arbeidet som BES-vakt

Grunnleggende innføring i arbeidet som BES-vakt

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder, farlig gods Rådgiver og 5 år som BES-instruktør i sikkerhetsbransjen. Kurset gir kursdeltaker en god opplæring i rollen som BES-Vakt.
--
--