Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Om oss

Total HMS har lang erfaring med å tilgjengeliggjøre digitalt kursmateriell og forskjellige publikasjoner relatert til arbeidsliv, som utgivelsen av vårt magasin med arbeidslivsinformasjon og kursmateriell for kurs relatert til arbeidslivet. Ved siden av forlagsvirksomheten bidrar vi også til å gi deg som arbeidsgiver, leder eller ansatt, en god start på det kontinuerlige HMS-arbeidet i din virksomhet. Slik kan du dra nytte av synergieffekten av godt HMS-arbeid. Vi tilbyr nettbaserte kurs, hjelp med etablering av systemer for internkontroll og bistand innen alle HMS-relaterte områder.

Vi jobber for at du skal lykkes i ditt HMS-arbeid

Litt informasjon om oss

Gjennom å alltid å være i forkant av våre konkurrenter, leverer vi løsninger som er med på å forenkle din hverdag.

TotalHMS.no er en tjeneste levert av Total HMS AS org: 924 352 817 MVA. Vi bidrar med å gi deg som arbeidsgiver, leder og eller ansatt en god start på det kontinuerlige HMS-arbeidet i ditt fortak. Vi tilbyr HMS-kurs, brannvernkurs, internkontroll og bistand bistand innen HMS-relaterte områder.

Gjennom Enkelhet og de fremste Teknologiske hjelpemidlene, bidrar vi med å skape Merverdi for våre kunder. Å drive foretak i Norge i dag innebærer strenge retningslinjer fra myndighetene. Ved å ta nytte av vår kompetanse sørger vi for at du som kunde blir Ivaretatt. Du kan være trygg på at ditt foretak og ansatte alltid har de beste forutsetningene til å Lykkes i HMS-arbeidet.

Lykkes – Ivaretakelse – Merverdi – Enkelhet – Teknologi

Vi i TotalHMS.no har som målsetning å være næringslivets foretrukket partner og rådgiver innen Helse, miljø og sikkerhet. Gjennom innovative løsninger og faglig kompetanse utfordrer vi et godt etablert marked. Vi bidrar til at våre kunder forenkler sin arbeidshverdag.

Erfaring og kompetanse

Vårt team

Vårt fokus er at du som kunde skal effektivisere tidsbruken knyttet til HMS-arbeid, som resulterer i at du både sparer både tid og penger.

Fagansvarlig

Per Johan Knutsen

Fagansvarlig

Per Johan er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og har arbeidet 12 år på Kriposlaboratoriet, instruktør på Politiskolens brannetterforskerkurs, brannteknisk sakkyndig, 20 år i industrien som Verne- og miljøsjef, Brannvernleder, Industrivernleder, Farlig gods rådgiver og 5 år som instruktør i sikkerhetsbransjen.

Dag har 25 års erfaring innenfor kommunal virksomhet innenfor grunnskolesektoren, herunder prosjektansvarlig for innføring av IKT som basisferdighet. 

Han er allmennfaglærer med fordypning innenfor Informatikk, Administrasjon og Ledelse. De senere år har han jobbet med internasjonal eiendomsutvikling og salg, sosiale medier samt utvikling av online programvare.

Dag Tore Skjøthaug

Prosjektleder

Nils Magnus Johann

Nils Magnus Johann

Fagjournalist

Nils Magnus er journalist med en faglig bakgrunn innen Statsvitenskap og ledelse, og Samfunnsøkonomi.

Arbeidserfaringen strekker seg fra mange år i norsk bygge-bransje, Fædrelandsvennen Avis og den Norske ambassaden i Berlin.

Daniel har har over 10 års erfaring innenfor salg, markedsføring og administrasjon.

Arbeidserfaringen strekker seg fra flere år som salgsleder og som gründer i foretak primært innenfor salg og markedsføring. 

Daniel Johansen

Daniel Johansen

Daglig leder

Ofte stilte spørsmål & svar

FAQ

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dette er et oppsummerende begrep for alle tiltak som gjøres på en arbeidsplass for at ansatte skal unngå ulykker, bevare en god helse og oppleve å være i et godt arbeidsmiljø.

I Norge er alle bedrifter pålagt av Arbeidsmiljøloven å ha fokus på sine ansattes HMS, og mange bedrifter vil også være lovpålagt å ha utført HMS kurs og være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som kan bistå i arbeidet og validere ovenfor Arbeidstilsynet at bedriften overholder alle lover og regler.

Du kan finne mer informasjon om hvilke krav som gjelder for din bransje fra bla. disse HMS-etatene:

Faktura sendes fortrinnsvis via EHF eller til registrert E-postadresse med 14 dagers betalingsfrist. Faktura sendes manuelt, og vil sendes i løpet av 10 virkedager etter påmelding. 

 • Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.
 • Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessing forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.
 1. Ved tilsynsbesøk fra arbeidstilsynet vil de etterspørre dokumentasjon på gjennomført opplæring. Dersom du har manglende dokumentasjon vil du få pålegg om å gjennomføre opplæring. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om straff for alvorlige brudd, disse straffebestemmelsene kommer først til anvendelse i mer alvorlige tilfeller.
 2. Ved brudd på arbeidsmiljøloven kan Arbeidstilsynet reagere på følgende måter:
  • Dagbøter
  • Pålegg om gjennomføring av ulike tiltak
  • Pålegg om stans av arbeidet inntil tiltakene er gjennomført
  • Bøter og fengsel (kun i de mest alvorlige tilfellene)

Ja, ved bestått eksamen utstedes kursbevis. Kursbeviset er den dokumentasjonen arbeidstilsynet krever.

Flere tilbydere av HMS opplæring, krever ingen registrering før kursstart. For at vi på best mulig måte skal kunne følge deg opp igjennom hele kursløpet må du som kunde registrere deg. Det gir fordeler som: Fjernhjelp ved behov, påminnelser underveis i kurset, forum hvor man kan ta opp praktiske problemstillinger og utfordringer på din arbeidsplass, og ha oversikt over progresjonen.

HMS-kurs er en del av det totale HMS-arbeidet, du må i tillegg kunne dokumentere det systematiske HMS-arbeidet i bedriften. Det er lovpålagt at alle foretak med ansatte skal ha et fungerende internkontrollsystem. (Vi utvikler pt. et nettbasert internkontrollsystem, og vil tilby alle som har tatt kurs internkontrollsystemet kostnadsfritt i seks måneder)

Arbeidstilsynet har ingen offisiell godkjenningsordning for kurstilbydere. Våre kurs forholder seg derfor til de gjeldende lover, regler, forskrifter, retningslinjer og veiledninger gitt av arbeidstilsynet og anses således for tilstrekkelig.

Dette er en skjønnsmessig vurdering Arbeidstilsynet gjennomfører ved tilsyn. HMS opplæringen skal være tilpasset virksomhetens art. Dersom du har byttet bransje bør det bl.a. gjennomføres ny Helse miljø- Og sikkerhets opplæring.

For å fullføre kurset må man også markere alle leksjonene som fullført. Dette gjør man underveis i kurset for hver leksjon, hvor man trykker på “marker som fullført”.

Dette selv endres i bildet hvor man printer ut:

Layout/Oppsett: Landscape/Landskap

More settings/ Flere instillinger –> Margins/Marginer: None/Ingen

Kundeservice

Kontakt oss

Fortell oss om hva saken gjelder, så svarer vi pr. e-post innen 24 timer på virkedager og 72 timer i helger og ferier. Dersom du ønsker å bli kontaktet av oss pr. telefon, huker du enkelt av for dette i kontaktskjemaet.

Kontaktskjema

Kontaktskjema

Vi skaper ny HMS-kunnskap, hver dag!

Følg vår blogg om HMS og ledelse