Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

En introduksjon til det norske arbeidslivet for ukrainere

Som et resultat av den pågående krigen i Ukraina, den politiske og økonomiske instabiliteten i landet, og den eskalerende krigen mellom Russland og Ukraina, har veldig mange ukrainer flyktet til utlandet i løpet av de siste årene. Mange ukrainere har også søkt tilflukt i Norge. For å gjøre overgangen lettere, og for å hjelpe ukrainerne med å tilpasse seg norske arbeidsforhold, har Total-HMS laget et gratis HMS-kurs for ansatte, på ukrainsk.

Enklere å komme i jobb: Fleksibelt hurtigspor for deg som vil ansette ukrainske flyktninger

Ukrainske flykninger har på mange måter fått en særstilling blant flykninger som oppholder seg i Norge, i kraft av det som omtales som “midlertidig kollektiv beskyttelse” for alle ukrainske statsborgere. Jamfør NAV er det blitt lagt til rette for en rask integrering i det norske arbeidslivet, og det vil bli enkelt å ansette personer fra Ukraina for norske arbeidsgivere, ved hjelp av det som omtales som et fleksibelt hurtigspor.

Om du ønsker å ansette flykninger som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, er det lite som står i veien for å gjøre dette. De kan som regel gå rett ut i arbeidslivet etter at de er registrerte som bosatte i en kommune, men de må før dette også registrere seg hos politiet, og de må vente på et skriftlig vedtak om oppholds- og arbeidstillatelse fra UDI. –Noe som det er viktig at du som arbeidsgiver etterspør. Statusen dokumenteres enkelt, i kraft av “oppholdskortet”.

Et samarbeid mellom NAV og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet har utviklet det fleksible hurtigsporet, som har som målsetning at et introduksjonsprogram skal formidle kompetente flyktninger til passende stillinger i det norske arbeidslivet, med det mål at de etter hvert vil komme seg i ordinært arbeid.

I denne forbindelsen er det også blitt opprettet en portal hvor arbeidsgivere kan utlyse stillinger, arbeidsplassen.nav.no. Her kan selvfølgelig også arbeidssøkende opprette en profil. Portalen er tilgjengelig på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Kompetanse blant ukrainske flykninger

Fra offentlig side vil kommunene som flykningene bosetter seg i, kartlegge kompetansen til flyktningene, etter de er bosatt, for å planlegge introduksjonsprogram. Men vi kjenner det offentlige, og vi vet at ting tar tid. Generelt sett har ukrainere et relativt høyt kompetansenivå, mange har teknisk avanserte utdannelser, selv om de gjerne også mangler grunnleggende norskkunnskaper.

Derfor kan det i første omgang være greit for deg som arbeidsgiver å melde fra om enkle arbeidskraftsbehov hos din hjemkommunes flykningtjeneste, spesielt når det kommer til enklere arbeidsoppgaver som ikke krever all verdens ekspertise eller språkkunnskaper, eller om du klarer deg greit med ansatte som er i stand til å kommunisere på engelsk. Mange flykninger vil være fornøyde med en enkel jobb, mens de lærer språket.

Rett til gratis norskopplæring for ukrainske flyktninger

Flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse har rett til gratis norskopplæring i ett år etter de midlertidige reglene. Retten gjelder uavhengig av om han/hun deltar i introduksjonsprogrammet eller ikke.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) har en egen nettside om arbeidsrettet norskopplæring. De har også utviklet Språk i arbeid, et kurs om hvordan vi kan bidra til mer språkopplæring for nye arbeidstakere som er nyansatte, eller kolleger som trenger å bli bedre i norsk.

Noen ukrainere kan ønske å kombinere norskopplæring med arbeid. Flere kommuner har mulighet for norskopplæring på deltid. Hvis det er mulig å tilrettelegge for at den ansatte kan delta på norskopplæring kombinert med arbeid, er det noe vi oppfordrer til. Hvis du som arbeidsgiver ønsker å støtte opp om og bidra til norskopplæringen også på arbeidsplassen, er det utviklet flere relevante nettressurser.

Dette er nettressurser som vi anbefaler for arbeidsgivere som ønsker å legge til rette for norskopplæring på arbeidsplassen.

Total-HMS vil hjelpe ukrainske flyktninger med å integrere seg i det norske arbeidslivet

Total-HMS ønsker å hjelpe dem som har flyktet fra krigen i Ukraina, og vi ønsker å hjelpe deg som vil ansette ukrainske flykninger. I den forbindelsen har vi sammen med våre ukrainske medarbeidere laget et gratis HMS-kurs for ukrainske arbeidstakere, som hjelper dem med å bli kjente med det norske arbeidslivet.

Som et allsidig selskap vet vi at det finnes kulturforskjeller. Flyktninger som går direkte ut i jobb har lite eller ingen kjennskap til krav, forventninger, rettigheter og plikter, som arbeidstaker i Norge. Språkforskjeller gjør dertil kommunikasjon vanskelig. Det er å forvente at Ukraina har en annen arbeidslivsstruktur, noe som kan gjøre det nødvendig å gi mer informasjon og oppfølging om regler og normer i det norske arbeidslivet.

Gjør gjerne litt mer enn det som arbeidsgivere vanligvis legger opp til i opplæringen av nyansatte. Total-HMS anbefaler en fadderordning, da dette vil skape trygge rammer, samtidig som det senker terskelen for å stille spørsmål og å si ifra, når noe oppleves som vanskelig. Hvis dere har en bedriftshelsetjeneste, kan dere også være åpne om å tilby samtaler hos denne.

De som kommer som flyktninger fra Ukraina kan være sårbare og de kan ha opplevd noe fælt. Mange vil sikkert være bekymret for det som skjer i hjemlandet, gjerne med hensyn til gjenværende familie og venner.

En arbeidsplass hvor den enkelte føler seg trygg og ivaretatt, og å ha noe å gjøre, istedenfor å sitte og sture, vil kunne ha en positiv effekt på alle involverte parter.

Du som arbeidsgiver, eller deg som verneombud må være del av denne prosessen, men kurset vårt er laget for å hjelpe dere i riktig retning. Det det samme kurset som vi vanligvis tilbyr som medarbeiderkurs, og dekker de delene av regelverket som er viktig, sammen med de grunnleggende forpliktelsene og rettighetene som en arbeidstaker i Norge har.

Som arbeidsgiver må du dertil være ekstra oppmerksom på å gjøre dine nyansatte fra utlandet kjent med gjeldende lokale arbeidsmiljøordninger i din virksomhet. Det kan også være nødvendig å gi ekstra støtte, og å teste deres forståelse av hva de skal gjøre, hvis det eksempelvis oppstår nødssituasjoner eller hvordan de skal omgås risikoområder og håndtere risker. Arbeidsgivers plikter overfor flyktninger fra Ukraina er, de samme som ved ansettelse av andre arbeidstakere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.