Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

HMS-kurs for verneombud og AMU

Grunnkurs i arbeidsmiljø, og et godkjent alternativ til det tradisjonelle 40-timers kurset for verneombud. (Lovpålagt i foretak med 5 ansatte eller fler)

4.5/5

Nettkurs

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over HMS-kurs for verneombud og AMU

Fra 01.01.2024 kreves det at alle foretak med 5 ansatte eller flere skal velge verneombud, i foretak med flere enn 30 ansatte skal det også utnevnes et arbeidsmiljøutvalg. Foretakets ledelse plikter å gi både verneombud og AMU tilstrekklig opplæring, slik at de ansatte får gode forutsetninger til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Betaling: Når du registrerer deg, kan du velge mellom å betale med kort eller faktura med 14 dagers betalingsfrist. I praksis kan du dermed fullføre kurset og få tildelt kursbevis før du en gang mottar faktura.

Målgruppe: Verneombud, Hovedverneombud og AMU.

Kurset inneholder en introduksjon til din rolle som verneombud, Regelverket, Verneombudets oppgave, hva som menes med systematisk HMS. Tyngden ligger på å bli kjent med lovverket og forskriftene som du skal bruke som verneombud.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil, hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet og kan framvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

1

Registrer bruker og start kurs

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset verneombud og AMU. Trykk på knappen ”Start kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma.

2

Les og lær

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist. Kursene er bygget opp av tekst, bilde og video

3

Gjennomfør kunnskapsprøve

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Kursbeskrivelse for HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud på nett gir verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sine verv på en forsvarlig måte. Det gir kunnskap om gjeldende lover og regelverk og hvordan man kan vurdere aspekter ved helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass. Videre gir det innsikt i rollefordeling og hvordan å gå fram for å utøve sin rolle som verneombud, for eksempel i møte med problematiske forhold.

Verneombudet har i følge Arbeidsmiljøloven § 6-5 krav på opplæring i HMS, og det er arbeidsgiver som både skal sørge for å tilrettelegge for dette og dekke kostnadene.

I utgangspunktet skal verneombudskurs være på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid. Vår nettbaserte opplæring er  et alternativ til et standard 40-timer HMS-kurs for verneombud. Vi har vært opptatt av å presentere innholdet så effektivt som mulig! På kort tid gir altså kurset den nødvendige kompetansen for å forstå hva HMS-arbeid er, hvorfor det er viktig og hvordan å arbeide for å ivareta det.

Før du som verneombud melder deg opp på kurset, anbefales det at du og din leder signerer en skriftlig avtale om kortere opplæringstid.  En mal for en slik avtale mellom partene kan lastes ned her. Avtalen fylles ut og oppbevares av bedriften. Det skal også foretaes en forsvarlighetsvurdering som skal dokumenteres skriftlig og fremvises ved eventuelle tilsyn. Les mer om hvordan en forsvarlighetsvurdering skal gjennomføres her. 

Hvordan gjennomføres HMS-kurs for verneombud?

Kurset består av 5 moduler. Du kan gjennomføre hver del i ditt eget tempo. Du velger også selv hvilken del du vil begynne med. Kurset er beregnet til å ta inntil 6 timer sammenlagt. En ren gjennomgang tar rundt 2-3 timer, men det anbefales å gå gjennom kursinnholdet flere ganger.

Når du har gått gjennom hver del, og er sikker på innholdet, så er du klar for prøven. Du må besvare 40 kontrollspørsmål, og må ha rett svar på 32 av dem for å bestå.

Om du ikke består første gang er det på sin plass å gjennomføre kurset enda en gang. Deretter kan du fritt forsøke deg på prøven på nytt.

Vi forteller deg ikke hvilke spørsmål du har rett svar på, og det er en forutsetning at du lærer deg kunnskapen i kursinnholdet til du har kontroll på det hele.

Etter at du har klart å bestå prøven får du tilgang på kursbeviset ditt i din brukerkonto.

Kunnskap er en forutsetning for å utføre ditt verv på en god og forsvarlig måte

Verneombudskurset gir deg kunnskapen om hva som karakteriserer godt HMS-arbeid og hvordan å definere og håndtere mangler og brudd på HMS-reglementet. Det gir deg med andre ord verktøyet for å fylle rollen som verneombud og slik sikre et godt og forsvarlig HMS-arbeid på arbeidsplassen. Et viktig arbeid som kan gi store ringvirkninger, ettersom vellykket HMS-arbeid vanligvis vil føre til:

 • Økt trivsel på arbeidsplassen med et sunt og godt arbeidsmiljø.
 • Færre tilfeller av sykdom og fravær, så vel som arbeidsrelaterte ulykker, blant øvrige ansatte.
 • Økt stabilitet og lønnsomhet for virksomheten, som bidrar til å sikre arbeidsplasser.

Bruk kursmateriellet som et oppslagsverk

Med tilgang til kursmaterialet i tolv måneder etter registrering, kan du bruke det som oppslagsverk også når kurset er bestått. I møte med ulike situasjoner i arbeidshverdagen hvor spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet dukker opp, kan det være nyttig å vende tilbake til deler av kursmaterialet.

Når du har fullført HMS-kurs for verneombud, ønsker vi å legge til rette for at det skal være enklest mulig å komme i gang med det systematiske HMS-arbeidet i din bedrift. Derfor vil du fortsatt ha tilgang på kursmaterialet i 12 måneder etter at du registrerte deg som kursdeltaker.

Vi er alltid tilgjengelige både under og i etterkant av kurset, dersom det skulle være noen spørsmål du ønsker svar på eller problemstillinger eller utfordringer du ønsker hjelp med.

Ta HMS-kurs for verneombud når og hvor det passer deg best

Til forskjell fra et fysisk HMS-kurs, er det fleksibelt med tanke på når og hvor du arbeider med verneombudskurset.

 • Logg deg inn på Min profil og arbeid med kursingen når det passer. Hvorvidt det er på morgen, formiddagen, kvelden eller natten, har ingenting å si.
 • Du kan ta hele HMS-kurset i en økt eller dele opp opplæringen. Siden kurset er modulbasert, ligger det til rette for å jobbe med det i flere og kortere økter. Du kan enkelt logge deg inn på profilen din for å fortsette HMS-opplæringen der du sist slapp.
 • Du kan ta HMS-kurset for verneombud mens du er på jobb, mens du pendler til og fra arbeid eller mens du sitter på kafé og venter på en venn som er forsinket.

Det er selvfølgelig viktig å merke at du skal lønnes for opplæring og arbeid som verneombud på samme måte som du vanligvis lønnes. For å benytte en fleksibel løsning hvor du gjennomfører opplæringen når og hvor det passer best, anbefales det derfor å ha inngått en avtale med leder om timeføring. Alternativt kan du be om å få satt av tid for å gjennomføre hele HMS-opplæringen under ett.

Verneombudskurset er i tråd med lovverket

Ved utarbeidelsen av HMS-kurs for verneombud på nett har Totalhms.no forholdt seg til målsetningene Arbeidstilsynet har satt for opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For oss er det viktig at kurset gir kunnskapen som er nødvendig for et verneombud for å forstå, kontrollere og følge opp HMS på eget arbeidssted. Vi har vært opptatt av å formidle denne kunnskapen så effektivt som mulig, uten at det forringer utbyttet av opplæringen. Hensikten med vårt HMS-kurs for verneombud er dermed, som det er formulert av Arbeidstilsynet, å:

 • gi deltakerne forståelse av hva fullt forsvarlig arbeidsmiljø innebærer på deres arbeidsplass, arbeidsgivers og arbeidstakers roller og ansvar samt arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, bedriftshelsetjenestens og Arbeidstilsynets rolle og oppgaver,
 • gi deltakerne kunnskap om det løpende helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet basert på bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk,
 • gi deltakerne kunnskap til å gjennomføre en enkel risikovurdering av fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet,
 • gjøre deltakerne i stand til å identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i deres virksomhet,
 • gjøre deltakerne i stand til å identifisere de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere og forebygge skader og ulykker, blant annet når det gjelder ergonomi, støy og inneklima,
 • gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler.

Vårt HMS-kurs for verneombud og AMU dekker alle de foregående punktene. Dermed vil du ha et trygt teoretisk fundament med tilstrekkelig kunnskap om aktuell lovgivning og hvordan helse, miljø og sikkerhet defineres på en arbeidsplass. Kurset  vil også klargjøre rollefordelingen og hvilke oppgaver som tilfaller den enkelte aktør. Ikke minst blir du i stand til å gjenkjenne og vurdere faktorer på arbeidsstedet som virker inn på HMS og vite hvordan å håndtere kritikkverdige forhold. Kort sagt gjøres du i stand til å handle i tråd med HMS-reglementet i møte med ulike situasjoner i arbeidslivet.

Kursinnhold

leksjoner
 • Modul 1 – Hva er et verneombud?
  • Hvorfor har vi verneombud?
  • Hvorfor har vi regler for arbeidsmiljøet?
  • Den historiske bakgrunnen til verneombudsordningen
  • Verneombud forveksles gjerne med tillitsvalgte
  • Lovgrunnlaget for din rolle som verneombud og utøvelsen av rollen
  • De praktiske oppgavene til verneombudet
  • Verneombud i små bedrifter får flere oppgaver
  • Hva er ikke verneombudets oppgaver?
 • Modul 2 – Lovverkets definisjon av verneombudet
  • Innledning
  • Kapittel 6 i Arbeidsmiljøloven – Verneombudet har et eget kapittel
  • Kapittel 7 i Arbeidsmiljøloven – Arbeidsmiljøutvalg defineres og forklares
 • Modul 3 – Innføring i Arbeidsmiljølovens videre innhold
  • Innføring i Arbeidsmiljølovens videre innhold
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 1. Formålet med Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeid
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt til arbeidsgiver, samt krav til produsenter, forhandlere og importører
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 8. Informasjon og drøfting
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 10. Arbeidstid
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 11. Arbeid utført av barn og ungdom
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 12. Rett til permisjon
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 13. Vern mot diskriminering
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 14. Ansettelse (og tilgrensende tema)
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 18. Tilsynet med loven
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 19. Straff
 • Modul 4 – Introduksjon til forskrifter for arbeidsmiljøet
  • Innledning
  • Arbeidsmiljøforskriftene
  • Andre sentrale forskrifter
 • Modul 5 – De mest relevante forskriftene for verneombudet
  • Innledning
  • Enkelt å komme i gang med systematisk HMS-arbeid
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Viktige definisjoner for verneombudet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Viktige HMS-elementer som beskrives i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
  • Opplæring av arbeidstakere
  • Arbeidsplassforskriften – Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
  • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  • Internkontrollforskriften
  • Avvikshåndtering 
 • Støttelitteratur og ressurser
  • Støttelitteratur og ressurser
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve

Relaterte kurs

Nettkurs

4 tips som gjør hms enkelt

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

kr990.00 Total

Start kurs

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Nettkurs Oppdatert: 2024
Tillegg til HMS-kurs for verneombud og daglig leder, for arbeid innen bygg- og anleggsvirksomhet, med en kommentert introduksjon til Byggherreforskriften og (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-arbeid.

Nettkurs

Grunnkurs matsikkerhet HACCP

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

kr990.00 Total

Start kurs

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

Nettkurs Oppdatert: 2024
Tillegg til HMS-kurs for ansatte, verneombud og daglig leder, for arbeid med matproduksjon, matsalg, og servering av matvarer innenfor “HoReCa” og liknende virksomheter.

Nettkurs

HMS-kurs for daglig leder

HMS-kurs for daglig leder

kr1,990.00 Total

Start kurs

HMS-kurs for daglig leder

Nettkurs Oppdatert: 2024
Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter med en, eller flere ansatte å gjennomføre opplæring i helse-, miljo-, og sikkerhetsarbeid. Bruk av HMS som en integrert del av lederarbeidet, er med på å øke trivselsfaktoren i din virksomhet. Forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen med opptil 30%.
kr 2790

Tilgang til kurs

12 måneder
 • Alternativ til 40-timers kurs
 • Video, tekst og bilde
 • Beståttgaranti
 • Digitalt kursbevis

Dersom du ønsker å kjøpe et tilgang til et personlig kurs, kan du trykke på knappen «start kurs» for registrering og betaling.

Når du har registrert bruker og kjøpt et kurs, vil du finne kurset på «min side» der du kan starte kurset umiddelbart. 

Dersom du ønsker å kjøpe på vegne av andre, for flere deltakere og/eller forskjelligekurs kan du gjøre det ved å trykke på “registrer gruppe” eller bestille her.

Ja, ved kjøp av flere lisenser oppnår du samlerabatt:

 • 11 eller flere lisenser = 10% avslag.
 • 26 eller flere lisenser = 25% avslag.

Ja, du kan kjøpe lisenser til et eller flere kurs samtidig. Se oversikt over alle tilgjengelige kurs her.

Når du registrerer en gruppe, får du oversikt over deres tilgjengelige lisenser. Du inviterer deretter enkelt dine ansatte ved å registrere deres e-post og sende de en lenke for registrering.

Ja, når du registrerer en gruppe, blir du automatisk registrert som leder og vil få oversikt over progresjonen og resultat til alle deltakerene i din gruppe.