Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at du har den nødvendige kompetansen.  Det er også en generell prekvalifisering av foretakets kvalifikasjoner iht. kravene i byggesaksforskriften.

Fra kun 3990 NOK

Direktoratet for byggkvalitet

Hva er sentral godkjenning?

Ved å benytte deg bistand til bestilling av sentral godkjenning gjennom TotalHMS.no, sørger vi for søknad, bestilling og fornyelse. Du kan være trygg på at søknaden blir fulgt opp på en profesjonell måte samt at du får din godkjenning raskt, enkelt og rimelig.

Ingen bekymring

Ingen bekymring

Du fyller enkelt bestillingskjema på vår nettside. Vi tar deretter søknad og oppfølgingen med Direktoratet for byggkvalitet. Du vil få din godkjenning, helt uten bekymringer.
Kjapt og enkelt

Kjapt og enkelt

Med sentral godkjenning forenkler du behandlingstiden og således kan det resultere i flere anbud og kunder vunnet.
 
Stolte-Ansatte

Gyldig i tre år

Når søknaden innvilges, har godkjenningen en varighet på tre år. Du viser dermed dine kunder og ansatte at dere har den kompetansen som kreves.
 

Vi bistår deg i prosessen

Hvordan får vi sentral godkjenning?

Tid er penger, vi tilbyr derfor komplett bistand til søknad om sentral godkjenning. Vi hjelper til med å strukturere nødvendig dokumentasjon, klargjør og sender søknad slik at du raskest mulig får ditt godkjenningsmerke.

1

Bestillingssjema

Fyll ut vårt bestillingskjema med bedriftsinformasjon og legg ved relevante vedlegg.

2

Fullmakt

Du delegerer rettighet i Altinn, slik at vi kan gjennomføre søknad på vegne av ditt foretak.

3

Søknad

Vi kontrollerer all dokumentasjon opp mot gjeldende lovverk og oppretter din søknad. Ved behov for mer informasjon eller dokumentasjon, tar vi kontakt og avtaler et tidspunkt for telefonmøte.

4

Godkjenning

Fra vi sender søknad, tar det maksimalt fire uker før vi får en avklaring på din søknad. Dere kan deretter ta i bruk godkjenningsmerket.

Dokumentasjon av utdanning og erfaring

Hvilke krav må vi tilfredstille?

Tiltaksklasse 1

Søker og prosjekterende:

Mesterbrev og minimum fire års yrkeserfaring

Utførende:

Fagbrev og minimum to års yrkeserfaring

Tiltaksklasse 2

Søker:

Mesterbrev og minimum seks års yrkeserfaring

Prosjekterende:

Ingeniørutdannelse og minimum fire års yrkeserfaring

Utførende:

Mesterbrev og minimum tre års yrkeserfaring

Tiltaksklasse 3

Søker og prosjekterende:

Sivilingeniørutdannelse og minimum åtte års yrkeserfaring

Utførende:

Ingeniørutdannelse og minimum fem års yrkeserfaring

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid:

SENTRALT GODKJENT

Vi kartlegger hva som er aktuelt for din bedrift

Funksjoner og fagområder

Velg den enkleste veien til Sentral Godkjenning

Hvordan?

Vi bistår deg med hele søknadsprosessen uavhengig av tiltaksklasse, fagområde og fuksjon. For å få din søknad godkjent må kvalifikasjonskravene oppfylles. Kvalifikasjonskravene settes av Direktoratet for byggkvalitet og kan leses her.

1

Referanseprosjekter

Send oss dokumentasjon som bekrefter fire gjennomførte referanseprosjekter.

2

Kompetanse og erfaring

Send oss oversikt over faglig leder og relevante ansattes utdannelse og praksis. Fagbrev, kompetansebevis og/eller vitnemål.

3

Kvalitetsikringssystem

Send bekreftelse på at foretaket benytter kvalitetstyringssytem sammen med en revisjonserklæring.

4

Telefonintervju

Vi gjennomfører deretter et telefonintervju, hvor vi samler inn resterende nødvendig informasjon. Deretter ferdigstiller vi søknaden for deg.

Start søknadsprosessen i dag

Bestill Sentral Godkjenning

Ofte stilte spørsmål

Den sentrale godkjenningen følger organisasjonsnummeret. Dersom det opprettes et nytt organisasjonsnummer, må du derfor sende inn en ny søknad.

Ved sammenslåing av to eller flere foretak vil en samlet vurdering av det nye foretakets erfaring og kompetanse ha betydning for hvilke godkjenningsområder som er aktuelle.

Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning hvis det overtagende foretaket viderefører sin tidligere aktivitet innenfor gjeldende godkjenningsområder.

Hvis det overtagende foretaket utvider sin aktivitet som et resultat av tilførte ressurser og ny kompetanse, kan du søke om endring for ønskede godkjenningsområder.

Vi gjør oppmerksom på at foretak med sentral godkjenning plikter å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om endringer i foretakets organisasjonsform og faglige kompetanse.

Søknad om fornyelse av sentral godkjenning sendes innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden.

Nei, datterselskap med eget organisasjonsnummer kan ikke bruke godkjenningen til morselskapet. Datterselskap med eget organisasjonsnummer kan søke om sentral godkjenning innen sitt virkeområde ut fra erfaring og kompetanse som finnes i datterselskapet.

Nei. Offentlige oppdragsgivere kan ikke stille krav om at foretak i bygge- og anleggsprosjekter skal ha sentral godkjenning. Offentlige oppdragsgivere som ønsker å få oppfylt krav som tilsvarer de som gjelder for sentral godkjenning, kan ta kravene inn i konkurransegrunnlaget. De kan derimot ikke kreve at foretaket faktisk har eller skaffer seg sentral godkjenning.

Ja, du kan vise til praksisen som den faglige lederen har opparbeidet i tidligere ansettelsesforhold. Praksisen må bygge på det utdanningsnivået som kreves.

Ja, hvis foretaket skal utføre arbeid i tiltaksklasse 1 kan du søke kommunen om å erklære ansvar selv om foretaket ditt ikke oppfyller formalkravene. Du kan lese mer om dette i byggesaksforskriften § 11-4 sjette ledd.

Dersom du ønsker å utvide godkjenningen, må du sende inn en endringssøknad. Selv om du sender en søknad om endring midt i godkjenningsperioden, endres ikke tidspunktet for når det skal søkes om fornyelse. Du kan søke om endring frem til det gjenstår seks måneder av godkjenningsperioden.

Dokumentasjonen av utdanningen må være så utfyllende at det kan vurderes hva den svarer til av norsk utdanning. Du må sende inn en kopi av originaldokumentet og en oversettelse til norsk, dansk eller svensk. Dokumentasjonen må vise fagsammensetning, nivå og lengde på utdanningen.

Her kan du lese mer om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Sentral godkjenning gis for 3 år av gangen.

Saksbehandlingstiden er normalt 4 uker, men kan i perioder være lenger. Når du sender inn søknaden vil du motta et automatisk svar som angir forventet behandlingstid. Du kan sjekke statusen for din søknad i den elektroniske brukerportalen.

Det er samme prosedyre for å søke endring eller fornyelse av godkjenningen som å søke sentral godkjenning første gang. Du må dokumentere utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Du må også bekrefte elektronisk at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen og at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Her kan du kan lese nærmere om hva du trenger til søknaden.

For de godkjenningsområdene foretaket søker fornyelse av, holder det at du viser til minst ett oppdatert referanseprosjekt. Dersom søknaden omfatter nye godkjenningsområder, må du dokumentere at kravet til praksislengde er oppfylt for de nye områdene.

Hvis et foretak benytter merket for sentral godkjenning uten å inneha godkjenning vil det bli ilagt gebyr, jf. SAK10 § 13-7:

  • kr 5 000 ved første gangs overtredelse
  • kr 10 000 ved andre gangs overtredelse
  • kr 15 000 ved påfølgende overtredelser

Referanseprosjektene skal inneholde en faglig redegjørelse av hvilke arbeidsoppgaver og roller foretaket har hatt i prosjektene. I tillegg skal referanseprosjektene inneholde en beskrivelse av bygget/tiltaket. Det er nødvendig med dekkende beskrivelser av referanseprosjektene for å kunne vurdere prosjektenes relevans opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

Eksempel på beskrivelse av et referanseprosjekt for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1:

Foretaket sto ansvarlig for oppføring av ny enebolig i 1,5 etasje med bruksareal på 240 m2. Vi har utført alt av innvendig og utvendig tømrerarbeid på eneboligen. Blant annet bjelkelag, innvendig og utvendige vegger, montering av takstoler mm. Vi utførte selv støp av ringmur og plate på mark.

I søknaden må du dokumentere utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Du må også dokumentere at foretakets faglige ledelse er fast ansatt i foretaket. I tillegg må du bekrefte elektronisk at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen og at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Her kan du kan lese nærmere om hva du trenger til søknaden.

Ja. Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. Det er ikke et krav om å ha sentral godkjenning for å erklære ansvarsrett i kommunen. Når kommunen skal prioritere og velge hvilke foretak de skal føre tilsyn med, skal det legges vekt på om foretaket har sentral godkjenning.

SENTRALT GODKJENT
Sentral Godkjenning

Foretaksinformasjon

Søknadstype *

Vedlegg (Kan innhentes senere)

Maximum file size: 50MB

- Minimum fire referaseprosjekter.
- Referanseprosjektene må være ferdigstilt, gitt midlertidig brukstilatelse eller ingangsettelsestilatelse.
- Referanseprosjektene kan ikke være eldre enn 10 år. Nyere prosjekter tilegges større vekt. Du kan dokumentere praksis fra flere godkjenningsområder pr.referanseprosjekt. Dette må dog være nøye beskrevet.

Maximum file size: 50MB

- Fagbrev.
- Kompetansebevis.
- Vitnemål.

Maximum file size: 50MB

Pris & vilkår

- Tiltaksklasse 1: 3990 NOK
- Tiltaksklasse 2: 4990 NOK
- Tiltaksklasse 3: 5990 NOK
- Bistand om søknad til sentral godkjenning inkluderer ett fagområde, pris pr ekstra fagområde: 790 NOK.
- Det gjøres oppmerksom på at kunden plikter å innsende nødvendig dokumentasjon og delegere rettighet til i altinn slik at vi kan fullføre søknad innen rimelig tid.

Ved bestilling bekrefter du å ha lest og akseptert vår(e) Behandleravtale og Kjøps- & Avtalevilkår.