30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS (Daglig leder, verneombud og medarbeider)  – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registreing.

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

Få 30% avslag på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2020. 

[log-code]

Verdt å vite om “Sentral godkjenning” av ansvarsrett

Foretak kan søke om å bli tatt opp i et sentralt register, som gir åpen tilgang for folk som vil sjekke om virksomheten er godkjent for ansvarsrett. For kunder og samarbeidspartnere er registreringen et kvalitetsstempel som skaper tillit.

Når den sentrale godkjenningen foreligger, så fritas virksomheten også fra å dokumentere at de er kvalifiserte for lokal ansvarsrett ved hvert tiltak. Bortsett fra dette må det formelt likevel søkes om lokal ansvarsrett, som et vedlegg til byggesøknaden

Sentral godkjenning er frivillig for den ansvarlige søkeren, prosjekterende virksomheter, så vel som for utførende virksomheter når det bygges, men det er obligatorisk for den som er designert som ansvarlig kontrollerende.

Når en virksomhet først er tatt opp i det frivillige registret til Direktoratet for byggkvalitet, er dette en bekreftelse på kvalitet og ansvarlighet, som beskriver faglig kompetanse, at virksomheten har rutiner for kvalitetssikring som er i tråd med regelverket, og at driften er seriøs, med hensyn til skatter, avgifter og ansettelsesforhold. Registreringen koster ett gebyr, og den kan fornyes med oppdatert informasjon hvert 3. år. Dertil heves et lite gebyr for hvert år oppføringen i registret vedlikeholdes.

Hjelp og veiledning for enkel sentral godkjenning

Selskaper som Total HMS gjør veien til sentral godkjenning enklere, og hjelper deg med å levere den korrekte dokumentasjonen, for så å forvalte søknadsprosessen på profesjonelt vis. Dette er fordelaktig om virksomheten ikke har kapasiteten for selv å sette seg inn i regelverket, og om du ikke ønsker en langvarig prosess på grunn av manglende dokumentasjon og feil i formularer og vedlegg.

Hva må dokumenteres i en søknad om sentral godkjenning av ansvarsrett?

Når en virksomhet søker om opptak i registret for sentral godkjenning må en større mengde dokumentasjon overleveres.

Virksomheten må overlevere kvalifikasjoner og sertifikater, som diplomer, vitnemål, fagbrev, svennebrev eller mesterbrev, som passer til den nødvendige fagkompetansen som virksomheten mener at den har.

Deretter må ansettelsesforholdene belegges. Den faglige ledelsen som gir den nødvendige fagkompetansen skal være fast ansatte, noe som kan belegges med skriftlige arbeidsavtaler.

Det kreves også referanser fra tidligere prosjekter som inneholder en faglig redegjørelse og hvilke arbeidsoppgaver som ble utført i prosjektet, og hvilken rolle virksomheten utfylte. Referanseprosjektene skal være mest mulig relevante med hensyn til godkjenningsområdet. De må også være etterrettelige med hensyn til registernummer, som gård- eller bruksnummer, eller kommunens saksbehandlingsnummer.

Her bør også kvalitetssikringsrutinene jf. Plan og bygningsloven, som følges i virksomheten fremheves.

Vilkårene for seriøsitet er at virksomheten dokumenterer at foretaket er registrert etter merverdiavgiftsloven, i merverdiregistret. Foretaket skal også ha betalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift i tide, og ikke ha noen utestående krav med hensyn til dette.

Det er valgfritt om registret skal inneholde informasjon om virksomhetens yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring og godkjenning som opplæringsbedrift, men det kan lønne seg å være åpen også om dette.

Praktisk arbeidserfaring over tid må også belegges for de enkelte arbeidstakeren, og med hensyn til rollen som virksomheten skal godkjennes for. Arbeidserfaringen skal stå i stil til vanskelighetsgraden og faremomentene som kan oppstå ved feil, i de oppgavene som det søkes om godkjenning for, også omtalt som godkjenningsområdet.

Hva menes med godkjenningsområdet?

Listen over godkjenningsområder i Byggsaksforskriften §13-5 er omfattende og nøyaktig, og det kan lønne seg å se på de kategoriene som Byggesaksforskriften definerer. Dere kan søke om flere godkjenningsområder samtidig om dere for eksempel tilbyr flere sammenhengende tjenester.

Godkjenningsområdene er delt opp etter hvilken funksjon en virksomhet har i en byggesak, som søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende, så vel som hvilket fagområde virksomheten er aktiv i, og hvilken vanskelighetsgrad (*omtales som tiltaksgrad) virksomheten er i stand til å håndtere (basert på arbeidserfaring og dokumenterte kvalifikasjoner).

Spesifikk utdanning eller yrkestittel er ikke et direkte krav for definering av godkjenningsområde, siden det ikke nødvendigvis finnes så spesifikke utdannelser som alene dekker et fagområde.

Hva menes med tiltaksklasser

Det finnes tre tiltaksklasser, som brukes for å standardisere vanskelighetsgraden av et prosjekt.

Tiltaksklasse 1 er enkle prosjekter som krever lite koordinering.

Om vi ser på veibygging som et eksempel, så er bygging av en sykkelvei, parkeringsplasser eller små tilgangsveier, med gode grunnforhold som ikke krever utgraving eller fylling av mer enn 3 meter, å anse som tiltaksklasse 1.

Ser vi på murerarbeider inkluderer tiltaksklasse enkel montering av paneler eller dekkeelement, muring av forstøtningsmurer eller piper for ildsteder, isolering mot fuktighet eller varmetap, samt legging av membraner og fliselegging for våtrom.

Tiltaksklasse 2 kjennetegnes av behov for koordinering mellom flere virksomheter, og håndtering av flere omgivelsesfaktorer.

Holder vi oss til veibygging som et eksempel, så er dette et veiprosjekt hvor det kreves større terrengtilpasninger, men hvor trafikken ikke antas å overstige 5000 biler per gjennomsnittsdøgn. Dette kan være veier eller parkeringsplasser for større boligfelt, hvor det ikke kreves utgraving eller fylling på mer enn 5 meter.

Ved murerarbeider inkluderer tiltaksklassen 2, bygging av bærende konstruksjoner og brannvegger, forblending av yttervegger, piper for ildsted med flere løp, eller bygging av høye piper som går gjennom mer enn to dekker med brannkrav.

Tiltaksklasse 3 betegner situasjoner hvor mange virksomheter jobber sammen, og hvor oppgaven byr på betydelige utfordringer, og en høy risiko om noe gjøres galt.

Dette omfatter de største veiprosjekter, som legging av motorvei, men også krevende terrengutfordringer som jo ofte kan finnes i Norge.

Når det kommer til murerarbeid inkluderes høye søyler og vegger, forblending av vegger med store åpningsfelter og selvbærende plassmurte bjelker med store spenn.

Hvert godkjenningsområde defineres derfor av:

Sentral godkjenning i forhold til lokal kommunal godkjenning av ansvarsrett

Det er det ikke lovlig å stille sentral godkjenning som et krav ved offentlig utskriving, selv om det forenkler utredningsprosessen for eventuelle kunder. Ordningen er frivillig.

Kommunen kan derfor tildele lokal ansvarsrett i byggesaker og liknende tiltak. Om det ikke foreligger en sentral godkjenning av den oppgaven som en virksomhet skal utføre i et tiltak, så kreves det at virksomheten dokumenterer at de har fagkreftene, sertifikatene og kvalifikasjonene som er tilstrekkelige for å gjennomføre tiltaket. Dette gjøres gjennom vedlegg til søknad om ansvarsrett (Byggblankett 5159) Dokumentasjonskravene kan altså være de samme som ved søknad om opptak i registret for sentral godkjenning, jf. Byggesaksforskriften.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at du har den nødvendige kompetansen.  Det er også en generell prekvalifisering av foretakets kvalifikasjoner iht. kravene i byggesaksforskriften.

Fra kun 3990 NOK

Direktoratet for byggkvalitet

Hva er sentral godkjenning?

Ved å benytte deg bistand til bestilling av sentral godkjenning gjennom TotalHMS.no, sørger vi for søknad, bestilling og fornyelse. Du kan være trygg på at søknaden blir fulgt opp på en profesjonell måte samt at du får din godkjenning raskt, enkelt og rimelig.

Ingen bekymring

Ingen bekymring

Du fyller enkelt bestillingskjema på vår nettside. Vi tar deretter søknad og oppfølgingen med Direktoratet for byggkvalitet. Du vil få din godkjenning, helt uten bekymringer.
Kjapt og enkelt

Kjapt og enkelt

Med sentral godkjenning forenkler du behandlingstiden og således kan det resultere i flere anbud og kunder vunnet.
 
Stolte-Ansatte

Gyldig i tre år

Når søknaden innvilges, har godkjenningen en varighet på tre år. Du viser dermed dine kunder og ansatte at dere har den kompetansen som kreves.
 

Vi bistår deg i prosessen

Hvordan får vi sentral godkjenning?

Tid er penger, vi tilbyr derfor komplett bistand til søknad om sentral godkjenning. Vi hjelper til med å strukturere nødvendig dokumentasjon, klargjør og sender søknad slik at du raskest mulig får ditt godkjenningsmerke.

1

Bestillingssjema

Fyll ut vårt bestillingskjema med bedriftsinformasjon og legg ved relevante vedlegg.

2

Fullmakt

Du delegerer rettighet i Altinn, slik at vi kan gjennomføre søknad på vegne av ditt foretak.

3

Søknad

Vi kontrollerer all dokumentasjon opp mot gjeldende lovverk og oppretter din søknad. Ved behov for mer informasjon eller dokumentasjon, tar vi kontakt og avtaler et tidspunkt for telefonmøte.

4

Godkjenning

Fra vi sender søknad, tar det maksimalt fire uker før vi får en avklaring på din søknad. Dere kan deretter ta i bruk godkjenningsmerket.

Dokumentasjon av utdanning og erfaring

Hvilke krav må vi tilfredstille?

Tiltaksklasse 1

Søker og prosjekterende:

Mesterbrev og minimum fire års yrkeserfaring

Utførende:

Fagbrev og minimum to års yrkeserfaring

Tiltaksklasse 2

Søker:

Mesterbrev og minimum seks års yrkeserfaring

Prosjekterende:

Ingeniørutdannelse og minimum fire års yrkeserfaring

Utførende:

Mesterbrev og minimum tre års yrkeserfaring

Tiltaksklasse 3

Søker og prosjekterende:

Sivilingeniørutdannelse og minimum åtte års yrkeserfaring

Utførende:

Ingeniørutdannelse og minimum fem års yrkeserfaring

Bistand til søknad om sentral godkjenning omfatter bl.a. følgende arbeid:

SENTRALT GODKJENT

Vi kartlegger hva som er aktuelt for din bedrift

Funksjoner og fagområder

Velg den enkleste veien til Sentral Godkjenning

Hvordan?

Vi bistår deg med hele søknadsprosessen uavhengig av tiltaksklasse, fagområde og fuksjon. For å få din søknad godkjent må kvalifikasjonskravene oppfylles. Kvalifikasjonskravene settes av Direktoratet for byggkvalitet og kan leses her.

1

Referanseprosjekter

Send oss dokumentasjon som bekrefter fire gjennomførte referanseprosjekter.

2

Kompetanse og erfaring

Send oss oversikt over faglig leder og relevante ansattes utdannelse og praksis. Fagbrev, kompetansebevis og/eller vitnemål.

3

Kvalitetsikringssystem

Send bekreftelse på at foretaket benytter kvalitetstyringssytem sammen med en revisjonserklæring.

4

Telefonintervju

Vi gjennomfører deretter et telefonintervju, hvor vi samler inn resterende nødvendig informasjon. Deretter ferdigstiller vi søknaden for deg.

Start søknadsprosessen i dag

Bestill Sentral Godkjenning

Ofte stilte spørsmål

Den sentrale godkjenningen følger organisasjonsnummeret. Dersom det opprettes et nytt organisasjonsnummer, må du derfor sende inn en ny søknad.

Ved sammenslåing av to eller flere foretak vil en samlet vurdering av det nye foretakets erfaring og kompetanse ha betydning for hvilke godkjenningsområder som er aktuelle.

Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning hvis det overtagende foretaket viderefører sin tidligere aktivitet innenfor gjeldende godkjenningsområder.

Hvis det overtagende foretaket utvider sin aktivitet som et resultat av tilførte ressurser og ny kompetanse, kan du søke om endring for ønskede godkjenningsområder.

Vi gjør oppmerksom på at foretak med sentral godkjenning plikter å melde fra til Direktoratet for byggkvalitet om endringer i foretakets organisasjonsform og faglige kompetanse.

Søknad om fornyelse av sentral godkjenning sendes innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden.

Nei, datterselskap med eget organisasjonsnummer kan ikke bruke godkjenningen til morselskapet. Datterselskap med eget organisasjonsnummer kan søke om sentral godkjenning innen sitt virkeområde ut fra erfaring og kompetanse som finnes i datterselskapet.

Nei. Offentlige oppdragsgivere kan ikke stille krav om at foretak i bygge- og anleggsprosjekter skal ha sentral godkjenning. Offentlige oppdragsgivere som ønsker å få oppfylt krav som tilsvarer de som gjelder for sentral godkjenning, kan ta kravene inn i konkurransegrunnlaget. De kan derimot ikke kreve at foretaket faktisk har eller skaffer seg sentral godkjenning.

Ja, du kan vise til praksisen som den faglige lederen har opparbeidet i tidligere ansettelsesforhold. Praksisen må bygge på det utdanningsnivået som kreves.

Ja, hvis foretaket skal utføre arbeid i tiltaksklasse 1 kan du søke kommunen om å erklære ansvar selv om foretaket ditt ikke oppfyller formalkravene. Du kan lese mer om dette i byggesaksforskriften § 11-4 sjette ledd.

Dersom du ønsker å utvide godkjenningen, må du sende inn en endringssøknad. Selv om du sender en søknad om endring midt i godkjenningsperioden, endres ikke tidspunktet for når det skal søkes om fornyelse. Du kan søke om endring frem til det gjenstår seks måneder av godkjenningsperioden.

Dokumentasjonen av utdanningen må være så utfyllende at det kan vurderes hva den svarer til av norsk utdanning. Du må sende inn en kopi av originaldokumentet og en oversettelse til norsk, dansk eller svensk. Dokumentasjonen må vise fagsammensetning, nivå og lengde på utdanningen.

Her kan du lese mer om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Sentral godkjenning gis for 3 år av gangen.

Saksbehandlingstiden er normalt 4 uker, men kan i perioder være lenger. Når du sender inn søknaden vil du motta et automatisk svar som angir forventet behandlingstid. Du kan sjekke statusen for din søknad i den elektroniske brukerportalen.

Det er samme prosedyre for å søke endring eller fornyelse av godkjenningen som å søke sentral godkjenning første gang. Du må dokumentere utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Du må også bekrefte elektronisk at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen og at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Her kan du kan lese nærmere om hva du trenger til søknaden.

For de godkjenningsområdene foretaket søker fornyelse av, holder det at du viser til minst ett oppdatert referanseprosjekt. Dersom søknaden omfatter nye godkjenningsområder, må du dokumentere at kravet til praksislengde er oppfylt for de nye områdene.

Hvis et foretak benytter merket for sentral godkjenning uten å inneha godkjenning vil det bli ilagt gebyr, jf. SAK10 § 13-7:

  • kr 5 000 ved første gangs overtredelse
  • kr 10 000 ved andre gangs overtredelse
  • kr 15 000 ved påfølgende overtredelser

Referanseprosjektene skal inneholde en faglig redegjørelse av hvilke arbeidsoppgaver og roller foretaket har hatt i prosjektene. I tillegg skal referanseprosjektene inneholde en beskrivelse av bygget/tiltaket. Det er nødvendig med dekkende beskrivelser av referanseprosjektene for å kunne vurdere prosjektenes relevans opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.

Eksempel på beskrivelse av et referanseprosjekt for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1:

Foretaket sto ansvarlig for oppføring av ny enebolig i 1,5 etasje med bruksareal på 240 m2. Vi har utført alt av innvendig og utvendig tømrerarbeid på eneboligen. Blant annet bjelkelag, innvendig og utvendige vegger, montering av takstoler mm. Vi utførte selv støp av ringmur og plate på mark.

I søknaden må du dokumentere utdanning, referanseprosjekter og en organisasjonsplan. Du må også dokumentere at foretakets faglige ledelse er fast ansatt i foretaket. I tillegg må du bekrefte elektronisk at foretaket har kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen og at foretaket oppfyller internkontrollforskriftens krav til helse, miljø og sikkerhet.

Her kan du kan lese nærmere om hva du trenger til søknaden.

Ja. Sentral godkjenning er en frivillig ordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. Det er ikke et krav om å ha sentral godkjenning for å erklære ansvarsrett i kommunen. Når kommunen skal prioritere og velge hvilke foretak de skal føre tilsyn med, skal det legges vekt på om foretaket har sentral godkjenning.

SENTRALT GODKJENT
Sentral Godkjenning

Foretaksinformasjon

Søknadstype *

Vedlegg (Kan innhentes senere)

Maksimal filstørrelse: 50MB
- Minimum fire referaseprosjekter.
- Referanseprosjektene må være ferdigstilt, gitt midlertidig brukstilatelse eller ingangsettelsestilatelse.
- Referanseprosjektene kan ikke være eldre enn 10 år. Nyere prosjekter tilegges større vekt. Du kan dokumentere praksis fra flere godkjenningsområder pr.referanseprosjekt. Dette må dog være nøye beskrevet.
Maksimal filstørrelse: 50MB
- Fagbrev.
- Kompetansebevis.
- Vitnemål.
Maksimal filstørrelse: 50MB
Pris & vilkår

- Tiltaksklasse 1: 3990 NOK
- Tiltaksklasse 2: 4990 NOK
- Tiltaksklasse 3: 5990 NOK
- Bistand om søknad til sentral godkjenning inkluderer ett fagområde, pris pr ekstra fagområde: 790 NOK.
- Det gjøres oppmerksom på at kunden plikter å innsende nødvendig dokumentasjon og delegere rettighet til i altinn slik at vi kan fullføre søknad innen rimelig tid.

Ved bestilling bekrefter du å ha lest og akseptert vår(e) Behandleravtale og Kjøps- & Avtalevilkår.