Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Skreddersydd opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Gir en innføring i arbeidet med industrivern med fokus på brann og eksplosjonsvern.

4.5/5

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Skreddersydd opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Industrivernet i bedriften.

Målsetning: Gi kursdeltaker kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen arbeidsplass og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann og ulykke.

Varlighet: Kurset har en varighet på 6 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Antall kursdeltakere: Anbefalt antall er 10-20 kursdeltakere.

Lokasjon: Valgfritt etter kundens ønske, fortrinnsvis i kundens egne lokaler (Maks 2 timers reisevei fra Oslo).

1

Registrering

Fyll ut informasjon om foretaket, antall deltakere, ønsket lokasjon og tidspunkt for gjennomføring. Fagansvarlig vil deretter ta kontakt, for planlegging og kartlegging av eventuelle behov for tilpasninger av kurset.

2

Undervisning

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs/foredrag og kan gjennomføres hos kunde, eller i våre kurslokaler (Tønsberg).  Forutsetning for gjennomføring av kurs hos kunde er et egnet sted for PowerPoint visning

3

Kunnskapsprøve og Kursbevis

Når kurset er gjennomført, vil kursdeltaker få utlevert en eksamenskode for registrering av bruker til vår kursportal. Kursdeltaker må deretter gjennomføre kunnskapstest, for å få utstedt kursbevis.

Kursbeskrivelse for Skreddersydd opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Et grunnkurs om brann- og eksplosjonsfarer i industrien. Kurset bygger på forskrift om industrivern.

For å kunne tilby et skreddersydd kurs for tilpasset virksomhetens art og risikoområder, må bestiller ansvarlig gi detaljer om og beskrive:

 • Virksomhetens risikoprofil under næringskoden (dersom virksomheten er industrivernpliktig). Deretter utarbeides kursopplegget spesielt for de helse, miljø og sikkerhetsfaktorer som fremkommer i risikobildet.
 • Hvilke typer brann- og eksplosjonsfarlige stoffer som forefinnes i virksomheten og hvordan de håndteres.
 • Beredskap mot brann og eksplosjon.
 • Tilgjengelige slukkemidler.
 • Ansvarsroller og tilgjengelig verneutstyr.
 • Evakueringsrutiner, relevante hendelser og tilsyn.
 • Branninstruks og andre dokumenter som er relevante og ønskes tatt med i kurset.

PS. Det er viktig at ansvarlig leder deltar på kurset og bidrar til å forklare hvordan lovkravene møter praksis i virksomheten.

Kursinnhold

leksjoner
 • Bedriftsbranner i Norge
 • Relevante lover og forskrifter
 • Industrivern
 • Brannteori
  • Antennelighet
  • Branntrekanten
  • Brannfysikk
  • Brann i faste stoff, væsker og gasser
 • Brannatmosfærer og giftige branngasser
 • Forbrenningsgrad og eksplosjonstyper
 • Slokketeori og slokkemidler
 • Branntekniske bygningsmessige forhold
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve
Kurs i brann og eksplosjonsvern i industrien
kr 22990 inntil 10 deltakere + kr 1790 pr. ekstra deltaker
kr 22990

Tilgang til kurs

Lifetime
 • Kurset bygger på forskrift om industrivern.
 • Digital kunnskapsprøve & kursbevis.
 • Inkluderer slukkeøvelse.

Som et Covid-19 tiltak, kan alle bedriftsinterne kurs gjennomføres som fjernundervisning. Opplæringen vil da gjennomføres live på nett og det vil være rom for faglige spørsmål og problemstillinger mellom deltakere og kursinstruktør. 

Vi følger til enhver tid myndighetenes krav og retningslinjer til smittevern.

Det må være mulig å holde en meter avstand mellom deltakerene, samt at smitteverntiltak oppretholdes. 

Se gjeldende krav her.

Ved bestilling av opplæring, legger dere inn ønsket dato og tid for gjennomføring. Deretter vil kursinstruktør ta kontakt for endelig avtale/tidspunkt. (maks en mnd. etter bestillingsdato) 

Opplæringen gjennomføres fortrinnsvis ute hos kunde. 

Dersom ikke kunde har egnede lokaler for gjennomføring, vil vi i samråd med kunde organisere leie av kurslokaler (kostnad for eventuell leie, faktureres kunde)

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Ja, du kan alikevell bestille opplæringen, det vil dog tilkomme ekstra kostnad for kjøring (6,75 kr/km) og eventuelle utlegg for kost og losji.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Relaterte kurs

Nettkurs

brannvern-grunnkurs

Brannvern Grunnkurs

kr1,790.00 Total

Start kurs

Brannvern Grunnkurs

Nettkurs Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.

Nettkurs

Kurs for brannvernleder

Kurs for “brannvernleder”

kr2,790.00 Total

Start kurs

Kurs for “brannvernleder”

Nettkurs Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.
Kurs grunleggende i brannetterforskning

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

kr24,990.00 Total

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Gir kursdeltaker grunnleggende kunnskap til å avdekke ildspåsettelse og forsikringssvindel.