30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS (Daglig leder, verneombud og medarbeider)  – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registreing.

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

Få 30% avslag på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2020. 

[log-code]

Opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Gir en innføring i arbeidet med industrivern med fokus på brann og eksplosjonsvern.

4.5/5

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Industrivernet i bedriften.

Målsetning: Gi kursdeltaker kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen arbeidsplass og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann og ulykke.

Varlighet: Kurset har en varighet på 6 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Antall kursdeltakere: Anbefalt antall er 10-20 kursdeltakere.

Lokasjon: Valgfritt etter kundens ønske, fortrinnsvis i kundens egne lokaler (Maks 2 timers reisevei fra Oslo). Eventuelt gjennomføres kurs i våre kurslokaler i Tønsberg.

1

Registrering

Fyll ut informasjon om foretaket, antall deltakere, ønsket lokasjon og tidspunkt for gjennomføring. Fagansvarlig vil deretter ta kontakt, for planlegging og kartlegging av eventuelle behov for tilpasninger av kurset.

2

Undervisning

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs/foredrag og kan gjennomføres hos kunde, eller i våre kurslokaler (Tønsberg).  Forutsetning for gjennomføring av kurs hos kunde er et egnet sted for PowerPoint visning

3

Kunnskapsprøve og Kursbevis

Når kurset er gjennomført, vil kursdeltaker få utlevert en eksamenskode for registrering av bruker til vår kursportal. Kursdeltaker må deretter gjennomføre kunnskapstest, for å få utstedt kursbevis.

Kursbeskrivelse for Opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Et grunnkurs om brann- og eksplosjonsfarer i industrien. Kurset bygger på forskrift om industrivern.

Kursinnhold

leksjoner
 • Bedriftsbranner i Norge
 • Relevante lover og forskrifter
 • Industrivern
 • Brannteori
  • Antennelighet
  • Branntrekanten
  • Brannfysikk
  • Brann i faste stoff, væsker og gasser
 • Brannatmosfærer og giftige branngasser
 • Forbrenningsgrad og eksplosjonstyper
 • Slokketeori og slokkemidler
 • Branntekniske bygningsmessige forhold
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve
Kurs i brann og eksplosjonsvern i industrien
kr 12990 inntil 10 deltakere + kr 890 pr. ekstra deltaker
kr 12990

Tilgang til kurs

Lifetime
 • Kurset bygger på forskrift om industrivern.
 • Digital kunnskapsprøve & kursbevis.
 • Inkluderer slukkeøvelse.

Som et Covid-19 tiltak, kan alle bedriftsinterne kurs gjennomføres som fjernundervisning. Opplæringen vil da gjennomføres live på nett og det vil være rom for faglige spørsmål og problemstillinger mellom deltakere og kursinstruktør. 

Vi følger til enhver tid myndighetenes krav og retningslinjer til smittevern.

Det må være mulig å holde en meter avstand mellom deltakerene, samt at smitteverntiltak oppretholdes. 

Se gjeldende krav her.

Ved bestilling av opplæring, legger dere inn ønsket dato og tid for gjennomføring. Deretter vil kursinstruktør ta kontakt for endelig avtale/tidspunkt. (maks en mnd. etter bestillingsdato) 

Opplæringen gjennomføres fortrinnsvis ute hos kunde. 

Dersom ikke kunde har egnede lokaler for gjennomføring, vil vi i samråd med kunde organisere leie av kurslokaler (kostnad for eventuell leie, faktureres kunde)

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Ja, du kan alikevell bestille opplæringen, det vil dog tilkomme ekstra kostnad for kjøring (6,75 kr/km) og eventuelle utlegg for kost og losji.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Relaterte kurs

Nettkurs

brannvern-grunnkurs

Brannvern Grunnkurs

kr1,490.00 Total

Start kurs

Brannvern Grunnkurs

Nettkurs Oppdatert: 2021
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.

Nettkurs

Kurs for brannvernleder

Kurs for “brannvernleder”

kr2,790.00 Total

Start kurs

Kurs for “brannvernleder”

Nettkurs Oppdatert: 2021
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.
Kurs grunleggende i brannetterforskning

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

kr14,990.00 Total

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

Oppdatert: 2021
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Gir kursdeltaker grunnleggende kunnskap til å avdekke ildspåsettelse og forsikringssvindel.