Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Skreddersydd opplæring for brannvernleder

Gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.

4.5/5

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Skreddersydd opplæring for brannvernleder

Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i høyesterett.

For å kunne tilby et skreddersydd kurs for tilpasset virksomhetens art og risikoområder, må bestiller ansvarlig gi detaljer om og beskrive:

 • Hvilke tennkilder som finnes i virksomheten, herunder brennbart materiale.
 • Beskrivelse av alarmsystemer
 • Tilgjengelige slukkemidler.
 • Hvordan rollen som brannvernansvarlig / brannvernleder er dekket i virksomheten.
 • Evakueringsrutiner, relevante hendelser og tilsyn.
 • Branninstruks og andre dokumenter som er relevante og ønskes tatt med i kurset.

PS. Det er viktig at ansvarlig leder deltar på kurset og bidrar til å forklare hvordan lovkravene møter praksis i virksomheten.

Krav: Forutsetter at kursdeltaker har gjennomført brannvern grunnkurs eller har tilsvarende forkunnskaper.

Målgruppe: Kurset er rettet mot brannvernansvarlige i alle slags virksomheter. Relevant brannteknisk lovgivning gjennomgås, forebyggende brannteori og branndokumentasjon med henblikk på branntilsyn.

Målsetning: Etter gjennomført brannforebyggende kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de utføre oppgaven som brannvernansvarlig på en tilfredsstillende måte. Samt ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Dette for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Varlighet: Kurset har en varighet på 6 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Antall kursdeltakere: Anbefalt antall er 10-25 kursdeltakere.

Lokasjon: Valgfritt etter kundens ønske, fortrinnsvis i kundens egne lokaler (Maks 2 timers reisevei fra Oslo). Eventuelt gjennomføres kurs i våre kurslokaler i Tønsberg.

 

1

Registrering

Fyll ut informasjon om foretaket, antall deltakere, ønsket lokasjon og tidspunkt for gjennomføring. Fagansvarlig vil deretter ta kontakt, for planlegging og kartlegging av eventuelle behov for tilpasninger av kurset.

2

Undervisning

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs/foredrag og kan gjennomføres hos kunde, eller i våre kurslokaler (Tønsberg).  Forutsetning for gjennomføring av kurs hos kunde er et egnet sted for PowerPoint visning.

3

Kursbevis og oppfølging

Når kurset er gjennomført, vil kursdeltaker få utlevert en eksamenskode for registrering av bruker til vår kursportal. Kursdeltaker må deretter gjennomføre kunnskapstest, for å få utstedt kursbevis.

Kursbeskrivelse for Skreddersydd opplæring for brannvernleder

Forskrift om brannforebygging (FOB) og Internkontrollforskriften stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Kursinnhold

leksjoner
 • Brannvernleder
 • Byggteknisk forskrift (TEK 17)
 • Rømning og redning
 • Slokking og slokkemidler
 • Brannteori, herunder branntrekant
 • Brannfysikk mv.
 • Brannkjemi, væsker mv.
 • Gass og eksplosjon
 • Brann- og eksplosjonsvernloven (BEL)
 • Særskilte brannobjekter, brannforebyggende forskrift (FOB)
 • Organisatoriske tiltak mv.
 • Tekniske tiltak mv.
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve
Brannvernansvarlig
kr 22990 inntil 10 deltakere + kr 1790 pr. ekstra deltaker
kr 22990

Tilgang til kurs

Lifetime
 • Opplæring iht. Forskrift om brannforebygging (FOB).
 • Gjennomføring av kurs hos kunde.
 • Digital kunnskapsprøve & kursbevis.

Som et Covid-19 tiltak, kan alle bedriftsinterne kurs gjennomføres som fjernundervisning. Opplæringen vil da gjennomføres live på nett og det vil være rom for faglige spørsmål og problemstillinger mellom deltakere og kursinstruktør. 

Vi følger til enhver tid myndighetenes krav og retningslinjer til smittevern.

Det må være mulig å holde en meter avstand mellom deltakerene, samt at smitteverntiltak oppretholdes. 

Se gjeldende krav her.

Ved bestilling av opplæring, legger dere inn ønsket dato og tid for gjennomføring. Deretter vil kursinstruktør ta kontakt for endelig avtale/tidspunkt. (maks en mnd. etter bestillingsdato) 

Opplæringen gjennomføres fortrinnsvis ute hos kunde. 

Dersom ikke kunde har egnede lokaler for gjennomføring, vil vi i samråd med kunde organisere leie av kurslokaler (kostnad for eventuell leie, faktureres kunde)

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Ja, du kan alikevell bestille opplæringen, det vil dog tilkomme ekstra kostnad for kjøring (6,75 kr/km) og eventuelle utlegg for kost og losji.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Relaterte kurs

Opplæring i grunnleggende brannvern

Skreddersydd opplæring i grunnleggende brannvern

kr17,990.00 Total

Skreddersydd opplæring i grunnleggende brannvern

Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.
Kurs grunleggende i brannetterforskning

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

kr24,990.00 Total

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Gir kursdeltaker grunnleggende kunnskap til å avdekke ildspåsettelse og forsikringssvindel.
Kurs i brann og eksplosjonsvern i industrien

Skreddersydd opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

kr22,990.00 Total

Skreddersydd opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder, farlig gods Rådgiver og 5 år som BES-instruktør i sikkerhetsbransjen. Kurset gir en innføring i arbeidet med industrivern med fokus på brann og eksplosjonsvern.