Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

HMS-kurs for daglig leder

Obligatorisk opplæring for ledere iht. Arbeidsmiljøloven §3-5. Nettkurset gir et godt grunnlag for ledere til å utføre systematisk-HMS på en tilfredstillende måte.

4.5/5

Nettkurs

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over HMS-kurs for daglig leder

HMS-kurs for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Slik opplæring er ifølge Arbeidsmiljølovens § 3-5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre kursing i HMS.

Vårt hms-kurs for ledere tilfredsstiller myndighetenes krav til HMS-opplæring. Ved eventuell inspeksjon fra Arbeidstilsynet vil altså kursbevis fra Total HMS være gyldig bevis på at du har fullført den lovpålagte opplæringen.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Betaling: Når du registrerer deg, kan du velge mellom å betale med kort eller faktura med 14 dagers betalingsfrist. I praksis kan du dermed fullføre kurset og få tildelt kursbevis før du en gang mottar faktura.

Målgruppe: Lovpålagt HMS-kurs for øverste ledere og deres stedfortreder i henhold til Arbeidsmiljøloven § 3.5. Kurset er dermed rettet mot dem med stillingstitler som daglig leder, avdelingsleder og administrerende direktør. Opplæring er også velegnet for dem som er personalsjef, teamleder eller mellomledere som utfører arbeidsgiverfunksjoner. Det er viktig å merke seg at Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Ettersom denne plikten er personlig, kan den ikke delegeres bort.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil, hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet og kan framvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

1

Registrer bruker og start kurs

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset for daglig leder. Trykk på knappen ”Start kurs” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma.

2

Les og lær

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist. Kursene er bygget opp av tekst, bilde og video.

3

Gjennomfør kunnskapsprøve

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Kursbeskrivelse for HMS-kurs for daglig leder

Hms-kurs for ledere på nett er bygd opp på en enkel, lærevennlig og pedagogisk måte. Vel vitende om hvor travel arbeidshverdagen kan være når en sitter i en lederposisjon, har vi vært opptatt av å presentere innholdet så effektivt som overhode mulig. Kurset gjennomføres på 5-8 timer På kort tid gir altså hms-kurset den nødvendige kompetansen for å forstå hva HMS-arbeid er, hvorfor det er viktig og hvordan å implementere det.

Det er gode grunner til å tilegne seg kunnskap om og systemer for et effektivt arbeid med helse, miljø og sikkerhet. God og oppbyggende kommunikasjon og trygge relasjoner bidrar til økt effektivitet. Et sunt arbeidsmiljø fører til færre tilfeller av fravær og sykdom. Sikkerhet på jobben minsker sannsynligheten for arbeidsrelaterte ulykker og vil gi de ansatte opplevelsen av å bli vel ivaretatt. Samlet sett fører et vellykket HMS-arbeid til at trivselen øker blant de ansatte. Kunnskap om og implementering av HMS er med andre ord alfa og mega om en ønsker å frembringe potensialet til staben av ansatte.

Hvordan gjennomføres HMS-kurs for daglig leder?

Kurset består av 5 moduler. Du kan gjennomføre hver del i ditt eget tempo. Du velger også selv hvilken del du vil begynne med. Kurset er beregnet til å ta inntil 5-8 timer sammenlagt. En ren gjennomgang tar rundt 2-3 timer, men det anbefales å gå gjennom kursinnholdet flere ganger.

Når du har gått gjennom hver del, og er sikker på innholdet, så er du klar for prøven. Du må besvare 40 kontrollspørsmål, og må ha rett svar på 32 av dem for å bestå.

Om du ikke består første gang er det på sin plass å gjennomføre kurset enda en gang. Deretter kan du fritt forsøke deg på prøven på nytt.

Vi forteller deg ikke hvilke spørsmål du har rett svar på, og det er en forutsetning at du lærer deg kunnskapen i kursinnholdet til du har kontroll på det hele.

Etter at du har klart å bestå prøven får du tilgang på kursbeviset ditt i din brukerkonto.

Gratis Internkontroll system

Ved registrering får du tilgang på et enkelt og brukervennlig internkontrollsystem helt kostnadsfritt. Systemet imøtekommer myndighetenes krav til systematisk HMS-arbeid. Hensikten er å gi deg verktøyene for å registrere og systematisere arbeidet med HMS i etterkant av kurset.

Internkontrollsystemet er bygd opp av ulike maler og skjemaer. Hvilke dokumenter du velger å bruke for drive internkontroll av HMS, avhenger av bedriftens karakter og hvordan HMS-arbeidet implementeres.

Et ryddig internkontrollsystem gjør det enkelt å fremvise dokumentasjon på systematisk HMS-arbeid ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Brukes som et oppslagsverk og støttespiller

Med tilgang til kursmaterialet i tolv måneder etter registrering, kan du bruke det som oppslagsverk også når kurset er bestått. I møte med reelle situasjoner i arbeidshverdagen hvor spørsmål knyttet til helse, miljø og sikkerhet dukker opp, kan det være nyttig å vende tilbake til deler av kursmaterialet. Det samme gjelder når du som leder ønsker å sette i gang implementeringen av nye rutiner og systemer for å bedre HMS-arbeidet i din bedrift.

Vi er alltid tilgjengelige både under og i etterkant av gjennomført hms-kurs for ledere, dersom det skulle være noen spørsmål du ønsker svar på eller problemstillinger eller utfordringer du ønsker hjelp med.

Beståttgaranti

Vi har lagt til rette for at du skal lykkes. Vi har beståttgaranti på kurset fordi vi er trygge på at du ved å følge vårt HMS-kurs vil få utdelt kursbevis. Kurset er nemlig gjort lett tilgjengelig, både teoretisk og praktisk.

Et godt oppsett sammen med tydelig framstilling gjør det enkelt å tilegne seg den nye informasjonen. I tillegg har du full tilgang på kurset i tolv måneder etter bestilling. Dette betyr at du kan repetere hele kurset eller enkeltmoduler ved behov.

De aller fleste opplever å bestå prøven som følger etter at siste kursmodul er gjennomført på første forsøk. Om du ikke skulle bestå første gang, har du muligheten til å ta den avsluttende prøven flere ganger, helt til du lykkes.

Vi er her for å bistå deg om har kjørt deg fast. Vår fremste prioritet er at du tilegner deg den viktige forståelsen for HMS-arbeidets hva, hvorfor og hvordan.

Ta HMS-kurs for daglig leder når og hvor det passer deg best

Til forskjell fra et fysisk HMS-kurs, er det helt og holdent opp til deg når og hvor du arbeider med kurset.

 • Logg deg inn på din profil og arbeid med kursingen når det passer deg best. Hvorvidt det er på morgen, formiddagen, kvelden eller natten, har ingenting å si.
 • Du kan ta hele HMS-kurset i en økt eller dele opp opplæringen. Siden kurset er modulbasert, ligger det til rette for å jobbe med det i flere og kortere økter.
 • Du kan enkelt logge deg inn på din profil for å fortsatte HMS-opplæringen der du sist slapp. Du kan ta HMS-kuset for daglig leder mens du er på jobb, mens du pendler til og fra jobb eller mens du sitter på kafé og venter på en venn som er forsinket.

HMS-Kurs for daglig leder er tilpasset alle enheter og skjermstørrelser. Du kan med andre ord bruke både datamaskin, nettbrett og telefon til å gjennomføre kurset i helse, miljø og sikkerhet for ledere.

HMS-kurset er i tråd med myndighetenes krav

Ved utarbeidelsen av HMS-kurs for daglig leder har Total HMS forholdt seg til målsetningene Arbeidstilsynet har satt for opplæring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. For oss er det viktig at kurset gir kunnskapen som er nødvendig for en leder for å forstå og implementere HMS i egen bedrift. Vi har vært opptatt av å formidle denne kunnskapen så effektivt som mulig, uten at det forringer utbyttet av opplæringen. Hensikten med vårt HMS kurs for daglig leder er dermed, som det er formulert av Arbeidstilsynet, å:

 • Gi arbeidsgiver kunnskap om hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø og sikkerhet i virksomheten.
 • Bidra til at arbeidsgiver blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at HMS blir ivaretatt i virksomheten og integrert i bedriftskulturen.
 • Bidra til at arbeidsgiver ser verdien av et velfungerende HMS-arbeid.
 • Bidra til at HMS-arbeidet blir integrert i planleggings- og beslutningsprosesser i virksomheten, herunder også omstillingsprosesser.
 • Sette arbeidsgiver i stand til aktivt å bruke arbeidsmiljøloven og dens forskrifter for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS i virksomheten.
 • Gi arbeidsgiver kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og arbeidsmiljøet i egen virksomhet.
 • Bidra til at arbeidsgiver driver godt HMS-arbeid gjennom dialog, medvirkning og partssamarbeid.
 • Bidra til at arbeidsgiver har kunnskaper om hvordan en kultur kan bygges og endres.

Vårt HMS-kurs for ledere dekker alle de foregående punktene. Dermed vil du være godt utrustet for å vurdere HMS i egen bedrift og ta grep ved å iverksette tiltak og senere følge opp og ivareta disse. Du gjøres i stand til å handle i tråd med HMS-reglementet i møte med ulike situasjoner i arbeidslivet.

Du vil kunne se at læringsutbyttet manifesterer seg i form av mindre fravær og sykdom blant de ansatte, bedre generell trivsel og færre eventuelle arbeidsrelaterte skader. Samlet sett vil dette føre til god trivsel på arbeidsplassen, som igjen er nøkkelen til en velfungerende bedrift, også økonomisk. Den lovpålagte HMS-opplæringen kan muligens oppleves som en tvangstrøye før man kommer i gang, men med vårt kurs vil du se at det er spennende stoff som det gir et fundamentalt viktig læringsutbytte med store og positive ringvirkninger for din virksomhet.

At vi har forholdt oss aktivt til disse målsetningene fra Arbeidstilsynet, bidrar til at et kursbevis fra oss er gyldig dokumentasjon på fullført opplæring av HMS for ledere.

Kursinnhold

leksjoner
 • Modul 1 – Hvorfor trenger arbeidsgivere et kurs i Arbeidsmiljø?
  • Formålet med HMS-kurs
  • Hvorfor har vi regler for arbeidsmiljøet?
 • Modul 2 – Dine medhjelpere for virksomhetens gode arbeidsmiljø 
  • Dine medhjelpere
 • Modul 3- Innføring i Arbeidsmiljølovens videre innhold 
  • Innføring i Arbeidsmiljølovens videre innhold
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 1. Formålet med Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeid
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt til arbeidsgiver, samt krav til produsenter, forhandlere og importører
  • Arbeidsmiljøloven kapittel 6. Verneombudet har et eget kapittel
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg defineres og forklares
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 8. Informasjon og drøfting
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 10. Arbeidstid
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 11. Arbeid utført av barn og ungdom
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 12. Rett til permisjon
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 13. Vern mot diskriminering
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 14. Ansettelse (og tilgrensende tema)
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 15. Opphør av arbeidsforhold
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 18. Tilsynet med loven
  • Arbeidsmiljøloven Kapittel 19. Straff
  • En kommentar til hvordan Arbeidstilsynet og Arbeidsmiljøloven har fungert i løpet av de siste 20 årene
 • Modul 4 – Introduksjon til forskrifter for arbeidsmiljøet 
  • Innledning
  • Arbeidsmiljøforskriftene
  • Andre sentrale forskrifter
  • Enkelt å komme i gang med systematisk HMS-arbeid
 • Modul 5 – De mest relevante forskriftene for arbeidsgivers arbeidsmiljøarbeid 
  • Innledning
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Viktige definisjoner i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • Viktige HMS-elementer som beskrives i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 
  • Opplæring av arbeidstakere
  • Arbeidsplassforskriften – Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
  • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  • Internkontrollforskriften
  • Avvikshåndtering 
 • Støttelitteratur og ressurser
  • Støttelitteratur og ressurser
  • Last ned Internkontrollsystem
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve

Relaterte kurs

Nettkurs

4 tips som gjør hms enkelt

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

kr990.00 Total

Start kurs

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Nettkurs Oppdatert: 2024
Tillegg til HMS-kurs for verneombud og daglig leder, for arbeid innen bygg- og anleggsvirksomhet, med en kommentert introduksjon til Byggherreforskriften og (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-arbeid.

Nettkurs

Grunnkurs matsikkerhet HACCP

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

kr990.00 Total

Start kurs

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

Nettkurs Oppdatert: 2024
Tillegg til HMS-kurs for ansatte, verneombud og daglig leder, for arbeid med matproduksjon, matsalg, og servering av matvarer innenfor “HoReCa” og liknende virksomheter.

Nettkurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

kr2,790.00 Total

Start kurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

Nettkurs Oppdatert: 2024
Verneombudskurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til opplæring for verneombud og AMU.
HMS-kurs for daglig leder
kr 1990

Tilgang til kurs

12 måneder
 • Godkjent opplæring iht. Arbeidsmiljøloven § 3-5.
 • Digitalt kursbevis
 • Beståttgaranti
 • Gratis internkontroll.

Dersom du ønsker å kjøpe et tilgang til et personlig kurs, kan du trykke på knappen «start kurs» for registrering og betaling.

Når du har registrert bruker og kjøpt et kurs, vil du finne kurset på «min side» der du kan starte kurset umiddelbart. 

Dersom du ønsker å kjøpe på vegne av andre, for flere deltakere og/eller forskjelligekurs kan du gjøre det ved å trykke på “registrer gruppe” eller bestille her.

Ja, ved kjøp av flere lisenser oppnår du samlerabatt:

 • 11 eller flere lisenser = 10% avslag.
 • 26 eller flere lisenser = 25% avslag.

Ja, du kan kjøpe lisenser til et eller flere kurs samtidig. Se oversikt over alle tilgjengelige kurs her.

Når du registrerer en gruppe, får du oversikt over deres tilgjengelige lisenser. Du inviterer deretter enkelt dine ansatte ved å registrere deres e-post og sende de en lenke for registrering.

Ja, når du registrerer en gruppe, blir du automatisk registrert som leder og vil få oversikt over progresjonen og resultat til alle deltakerene i din gruppe.