Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Kurs for “brannvernleder”

Gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.

4.5/5

Nettkurs

Nettkurs

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Kurs for “brannvernleder”

Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i høyesterett.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Kurset er rettet mot brannvernansvarlige i alle slags virksomheter. Relevant brannteknisk lovgivning gjennomgås, forebyggende brannteori og branndokumentasjon med henblikk på branntilsyn.

Målsetning: Etter gjennomført brannforebyggende kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de utføre oppgaven som brannvernansvarlig på en tilfredsstillende måte. Samt ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Dette for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Varlighet: Kurset har en varighet på 6 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på “Min Profil”, hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen og opplæringen myndighetene krever.

1

Registrer bruker og start kurs

Det er både raskt og enkelt å melde seg på kurs for brannvernansvarlig. Trykk på knappen ”Start kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma.

2

Undervisning

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist. Kursene er bygget opp av tekst, bilde og video.

3

Kunnskapsprøve

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Kursbeskrivelse for Kurs for “brannvernleder”

Forskrift om brannforebygging (FOB) og Internkontrollforskriften stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Kursinnhold

leksjoner
 • Innledning
  • Innledning
  • Roller i brannberedskapen 
  • Konsekvens av bedriftsbrann 
  • Reiser og brann
 • Brannvernleder
  • Brannvernansvarlig / brannvernleder 
 • Byggteknisk forskrift, TEK 17
  • Lovgivning
  • Byggteknisk forskrift – TEK 17 
 • Rømning og redning
  • TEK 17 rømning 
  • Evakuering 
  • Røykluke 
  • Rulletrapp og rullende fortau 
  • Eksempler
  • Evakuering i helseinstitusjoner 
 • Brannteori
  • Brannårsaker 
  • Brannteori 
  • Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
 • Brannfysikk
  • Brannfysikk, spredning av brann 
  • Eksempel på branntetting 
  • Branndører 
 • Slokking og slokkemidler
  • Merking 
  • Tilrettelegging for manuell slokking 
  • Slokkemidler 
  • Bruk av håndslokkeapparater 
  • Uheldige plasseringer av brannvernutstyr 
  • Eksempel på blokkert husbrannslange 
 • Brannkjemi, væsker mv.
  • Giftige branngasser, bilbrann i tunnel 
  • Brann i trevirke og plast 
  • Væskebrann
  • Sikkerhetsdatablad, flammepunkt og piktogram 
 • Gass og eksplosjon
  • Brann i gasser, BLEVE 
  • «tomme oljefat» 
  • Spraybokser i brann 
 • Brann- og eksplosjonsvernloven (BEL)
  • BEL § 6 Forebyggende sikringstiltak mv.
  • BEL §8 Systematisk HMS
  • BEL §13 Særskilte brannobjekt 
  • BEL §25 Arbeidstakers plikt til å fremme sikkerheten 
 • Særskilte brannobjekter, brannforebyggende forskrift (FOB)
  • Forskrift om brannforebygging, FOB 
  • Ordbruken i FOB 
  • Kap. 2, eier av byggverks plikter og dokumentasjon 
  • Kap. 3, bruker av byggverks plikter og dokumentasjon 
  • Sjekklister 
  • Brannverndokumentasjon 
  • Brannvesenet kommer på tilsyn 
 • Organisatoriske tiltak mv.
  • Brannvernøvelser 
  • Utfordring – døve 
  • Falske brannalarmer 
  • Kommunikasjon
  • Antall tillatte personer i lokale 
  • Media ankommer 
 • Tekniske tiltak mv.
  • Brannkum 
  • Varme arbeider
  • Unormal risiko, utkoblinger 
  • Gressbrann, gnistbrann 
  • Brannvarslere og brannsentral 
  • Flyttbare apparater
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve Brannvernansvarlig

Relaterte kurs

Nettkurs

brannvern-grunnkurs

Brannvern Grunnkurs

kr1,790.00 Total

Start kurs

Brannvern Grunnkurs

Nettkurs Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.

Nettkurs

kurs i kjemikaliehandtering

Kurs i kjemikaliehåndtering

kr1,790.00 Total

Start kurs

Kurs i kjemikaliehåndtering

Nettkurs Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og har har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet. Kurset gir kursdeltaker kunnskap om håndtering av kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes krav.
Kurs for brannvernleder
kr 2790

Tilgang til kurs

12 måneder
 • Opplæring iht. Forskrift om brannforebygging (FOB).
 • Videokurs.
 • Kurs-/kompetansebevis.

Dersom du ønsker å kjøpe et tilgang til et personlig kurs, kan du trykke på knappen «start kurs» for registrering og betaling.

Når du har registrert bruker og kjøpt et kurs, vil du finne kurset på «min side» der du kan starte kurset umiddelbart. 

Dersom du ønsker å kjøpe på vegne av andre, for flere deltakere og/eller forskjelligekurs kan du gjøre det ved å trykke på “registrer gruppe” eller bestille her.

Ja, ved kjøp av flere lisenser oppnår du samlerabatt:

 • 11 eller flere lisenser = 10% avslag.
 • 26 eller flere lisenser = 25% avslag.

Ja, du kan kjøpe lisenser til et eller flere kurs samtidig. Se oversikt over alle tilgjengelige kurs her.

Når du registrerer en gruppe, får du oversikt over deres tilgjengelige lisenser. Du inviterer deretter enkelt dine ansatte ved å registrere deres e-post og sende de en lenke for registrering.

Ja, når du registrerer en gruppe, blir du automatisk registrert som leder og vil få oversikt over progresjonen og resultat til alle deltakerene i din gruppe.