Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Skreddersydd opplæring i grunnleggende brannvern

Gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12. Tilpasses til ditt foretak og bransje!

4.5/5

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Skreddersydd opplæring i grunnleggende brannvern

Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet.

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Alle ledere & ansatte i foretak der brannvern blir tatt på alvor.  Opplæringen kan tilpasses ulike bransjer som f.eks: kjøpesenter, helseinstitusjoner, skoler, barnehage, industri, varehandel, verksted, m.m.

Målsetning: Gi tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Varlighet: Kurset har en varighet på 3-4 timer. Det bør i tillegg til selve gjennomføring av kurs, settes av 15 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Antall kursdeltakere: Anbefalt antall er 10-25 kursdeltakere.

Lokasjon: Valgfritt etter kundens ønske, fortrinnsvis i kundens egne lokaler (Maks 2 timers reisevei fra Oslo).

 

1

Registrering

Fyll ut informasjon om foretaket, antall deltakere, ønsket lokasjon og tidspunkt for gjennomføring. Fagansvarlig vil deretter ta kontakt, for planlegging og kartlegging av eventuelle behov for tilpasninger av kurset.

2

Undervisning

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs/foredrag og kan gjennomføres hos kunde, eller i våre kurslokaler (Tønsberg).  Forutsetning for gjennomføring av kurs hos kunde er et egnet sted for PowerPoint visning

3

Kursbevis og oppfølging

Når kurset er gjennomført, vil kursdeltaker få utlevert en eksamenskode for registrering av bruker til vår kursportal. Kursdeltaker må deretter gjennomføre kunnskapstest, for å få utstedt kursbevis.

Kursbeskrivelse for Skreddersydd opplæring i grunnleggende brannvern

Kurset er i henhold til Forskrift om brannforebygging. Eier skal ha kunnskap om brannsikkerhet i byggverk (§ 4). Personer med arbeidsplass i byggverket skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann (§ 12).

Grunnleggende brannvernkurs er laget for å tilfredsstille minimumskravene i Forskrift om brannforebygging. Her settes det krav at alle med arbeidsplass i et byggverk skal ha dokumentert opplæring i brannforebygging og ferdigheter i brannslukking. Det vil si i praksis at alle som har arbeidsplass i byggverket skal gjennomføre opplæring.

Kurset  danner også et godt grunnlag til å dekke Brann- og eksplosjonsvernlovens §25:

Arbeidstakere skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og interne prosedyrer for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker, og aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten.

Kurset består av 3 timer brannteori og 1 time med slukkeøvelser.

Slukkeøvelser må gjennomføres på egnet plass, vi benytter kun co2 slukkeapparater, da disse apparatene vil gi minimalt med søl og nødvendig opprydding.

Det utstedes nødvendig dokumentasjon som kan forelegges forsikringsselskap, branntilsynet, HMS systemet osv.

For å kunne tilby et skreddersydd kurs for tilpasset virksomhetens art og risikoområder, må bestilleransvarlig gi detaljer om og beskrive:

 • Hvilke tenn kilder som finnes i virksomheten, herunder brennbart materiale.
 • Beskrivelse av alarmsystemer
 • Tilgjengelige slukkemidler.
 • Evakueringsrutine, relevante hendelser og tilsyn.
 • Branninstruks og andre dokumenter som er relevante og ønskes tatt med i kurset.

PS. Det er viktig at ansvarlig leder deltar på kurset og bidrar til å forklare hvordan lovkravene møtes praksis i virksomheten.

Kursinnhold

leksjoner
 • Motivasjon: Brann på arbeid og fritiden
  • Innledning
  • Hva er en brann?
  • Branninstruks
  • Konsekvenser av brann
  • Brannforebyggende tiltak
  • Brannmerking og skilting
 • Brannårsaker og forebygging
  • Brannteori
  • Brannårsaker
  • Brannfysikk
  • Rømningsplan
 • Handlingsplan ved brannalarm, evakuering og slukkeutstyr
  • Hvordan oppdages brann?
  • Brannalarm
  • Evakuering
  • Slukking
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve
Opplæring i grunnleggende brannvern
kr 17990 inntil 10 deltakere + kr 1490 pr. ekstra deltaker
kr 17990

Tilgang til kurs

12 måneder
 • Tilpasses din bedrift og bransje.
 • Digital kunnskapsprøve & kursbevis.
 • Inkluderer praktisk slukkeøvelse.

Som et Covid-19 tiltak, kan alle bedriftsinterne kurs gjennomføres som fjernundervisning. Opplæringen vil da gjennomføres live på nett og det vil være rom for faglige spørsmål og problemstillinger mellom deltakere og kursinstruktør. 

Vi følger til enhver tid myndighetenes krav og retningslinjer til smittevern.

Det må være mulig å holde en meter avstand mellom deltakerene, samt at smitteverntiltak oppretholdes. 

Se gjeldende krav her.

Ved bestilling av opplæring, legger dere inn ønsket dato og tid for gjennomføring. Deretter vil kursinstruktør ta kontakt for endelig avtale/tidspunkt. (maks en mnd. etter bestillingsdato) 

Opplæringen gjennomføres fortrinnsvis ute hos kunde. 

Dersom ikke kunde har egnede lokaler for gjennomføring, vil vi i samråd med kunde organisere leie av kurslokaler (kostnad for eventuell leie, faktureres kunde)

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Ja, du kan alikevell bestille opplæringen, det vil dog tilkomme ekstra kostnad for kjøring (6,75 kr/km) og eventuelle utlegg for kost og losji.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Relaterte kurs

Brannvernansvarlig

Skreddersydd opplæring for brannvernleder

kr22,990.00 Total

Skreddersydd opplæring for brannvernleder

Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.
Kurs grunleggende i brannetterforskning

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

kr24,990.00 Total

Opplæring i grunnleggende brannetterforskning

Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Gir kursdeltaker grunnleggende kunnskap til å avdekke ildspåsettelse og forsikringssvindel.
Kurs i brann og eksplosjonsvern i industrien

Skreddersydd opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

kr22,990.00 Total

Skreddersydd opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder, farlig gods Rådgiver og 5 år som BES-instruktør i sikkerhetsbransjen. Kurset gir en innføring i arbeidet med industrivern med fokus på brann og eksplosjonsvern.