Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Kurs i kjemikaliehåndtering

Gir kursdeltaker kunnskap om håndtering av kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes krav.

4.5/5

Nettkurs

Nettkurs

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over Kurs i kjemikaliehåndtering

Kursholder: Per J. Knutsen er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og har har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet.

Krav: Ingen forkunnskaper kreves.

Målgruppe: Opplæringen er tilrettelagt for alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar med tilknytning til kjemikaliebehandling.

Målsetning: Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av kjemikalier, kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer. Kursdeltaker skal også kunne redegjøre for hvordan man kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier.

Varlighet: Kurset har en varighet på 3 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Kursbevis: Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på “Min Profil”, hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen og opplæringen myndighetene krever.

1

Registrer bruker og start kurs

Det er både raskt og enkelt å melde seg på kjemikaliehåndtering. Trykk på knappen ”Start kurset” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma.

2

Les og lær

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist. Kursene er bygget opp av tekst, bilde og video.

3

Gjennomfør kunnskapsprøve

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Kursbeskrivelse for Kurs i kjemikaliehåndtering

Kurs om hvordan du trygt skal håndtere og lagre kjemikalier, hva som kreves av dokumentasjon og hvordan lese sikkerhetsdatablader. Du lærer om stoffkartotek og enkle metoder for å risikovurdering. Etter kurset skal du kjenne til myndighetenes krav til farlige kjemikalier, og hvordan dere skal etterleve regelverket i praksis. Et generelt kurs som dekker det viktigste du trenger å vite ved bruk og ansvar for kjemikalier.

Arbeidstilsynets krav til opplæring og informasjon:

Arbeidstakerne må til enhver tid være informert om risikoen ved bruk av farlige kjemikalier i virksomheten.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring og løpende informasjon om:

 • de farlige kjemikaliene som forekommer eller kan forekomme på arbeidsplassen
 • kjemikalienes navn, den risiko de medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet, og hvilke grenseverdier som gjelder for kjemikaliene
 • bruk av stoffkartoteket, den foretatte risikovurderingen og vesentlige endringer i denne
 • riktig bruk av det arbeidsutstyret som anvendes
 • nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet
 • håndtering av driftsforstyrrelser og nødsituasjoner som kan oppstå

Behovet for opplæring og informasjon må vurderes løpende, og særlig når det tas i bruk nye og ukjente kjemikalier eller prosesser.

Kursinnhold

leksjoner
 • Kjemikaliehåndtering
  • Innledning
  • Kjemikalieuhell 
  • Introduksjon til Lovgivning
  • Farlig gods
  • Merking av farlige stoffer 
  • Kjemikalielagring og sikkerhet 
  • Farlige kjemikalier og eksponering 
  • Uhell og utslipp
 • Forskrift om utførelse av arbeid
  • Innledning
  • Stoffkartotek og sikkerhetsdatablad 
  • Risikovurdering & måling
  • Opplæring 
  • Tiltak mot risiko 
  • Merking av kjemikalier 
  • Beredskapsplan 
  • Farlig avfall 
  • Hygiene og rengjøring 
  • Helse 
 • Personlig verneutstyr
  • Vernesko
  • Vernehansker 
  • Øyevern 
  • Åndedrettsvern 
  • Gassmasker 
  • Støvmakser 
  • Viftedrevet åndedrettsvern 
  • Trykkluftforsynt åndedrettsvern 
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve

Relaterte kurs

Nettkurs

brannvern-grunnkurs

Brannvern Grunnkurs

kr1,790.00 Total

Start kurs

Brannvern Grunnkurs

Nettkurs Oppdatert: 2024
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.

Nettkurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

kr2,790.00 Total

Start kurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

Nettkurs Oppdatert: 2024
Verneombudskurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til opplæring for verneombud og AMU.
kurs i kjemikaliehandtering
kr 1790

Tilgang til kurs

12 måneder
 • Videokurs
 • Kurs/kompetansebevis
 • Beståttgaranti

Dersom du ønsker å kjøpe et tilgang til et personlig kurs, kan du trykke på knappen «start kurs» for registrering og betaling.

Når du har registrert bruker og kjøpt et kurs, vil du finne kurset på «min side» der du kan starte kurset umiddelbart. 

Dersom du ønsker å kjøpe på vegne av andre, for flere deltakere og/eller forskjelligekurs kan du gjøre det ved å trykke på “registrer gruppe” eller bestille her.

Ja, ved kjøp av flere lisenser oppnår du samlerabatt:

 • 11 eller flere lisenser = 10% avslag.
 • 26 eller flere lisenser = 25% avslag.

Ja, du kan kjøpe lisenser til et eller flere kurs samtidig. Se oversikt over alle tilgjengelige kurs her.

Når du registrerer en gruppe, får du oversikt over deres tilgjengelige lisenser. Du inviterer deretter enkelt dine ansatte ved å registrere deres e-post og sende de en lenke for registrering.

Ja, når du registrerer en gruppe, blir du automatisk registrert som leder og vil få oversikt over progresjonen og resultat til alle deltakerene i din gruppe.