Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

HMS-kurs grunnkurs for arbeidstaker

Grunnkurset i HMS imøtekommer ledelsens ansvar for opplæring av arbeidstakere, slik det omtales i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, når det kommer til å ruste arbeidstakeren for aktiv deltakelse i virksomhetens HMS-arbeid.

4.5/5

Nettkurs

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt over HMS-kurs grunnkurs for arbeidstaker

Arbeidsgivers plikt til å lære opp ansatte med hensyn til lovpålagt systematisk HMS-arbeid, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 3-1 –Ledelsens samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 2-3. Arbeidstakers medvirkningsplikt, og arbeidsgivers plikt til å sørge for at medvirkning til et godt arbeidsmiljø finner sted.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: Kapittel 2. Med vekt på “Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter § 2-1. Arbeidstakernes medvirkning.

1

Registrer bruker og start kurs

Det er både raskt og enkelt å melde seg på HMS-kurset for ansatte. Trykk på knappen ”Start kurs” og fyll ut skjema med basisinformasjon om deg og ditt firma.

2

Les og lær

Nettkurset er bygget opp i moduler, slik at du kan gjennomføre kurset på en pedagogisk og effektiv måte.  Du kan til enhver tid følge din progresjon og starte der du avsluttet sist. Kursene er bygget opp av tekst, bilde og video.

3

Gjennomfør kunnskapsprøve

Når du har fullført alle leksjonene, følger en avsluttende flervalgsprøve. Du svarer ved å velge ett blant flere svarsalternativer. Du må minimum ha 80% av svarene riktig for å bestå kunnskapstesten.

Du kan du enkelt ta testen igjen, dersom du ikke består ved første forsøk. Du kan selvfølgelig også repetere en eller flere kursmoduler før du prøver på nytt. Du kan ta testen så mange ganger du trenger, helt til du lykkes.

Kursbeskrivelse for HMS-kurs grunnkurs for arbeidstaker

Kurset imøtekommer ledelsens ansvar for opplæring av arbeidstakere, slik det omtales i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, når det kommer til å ruste arbeidstakeren for aktiv deltakelse i virksomhetens HMS-arbeid. Kurset er kortere og mindre detaljert enn våre kurs for Ledere og Verneombud.

Kurset henvender seg til arbeidstakere i norske virksomheter. Målet med kurset er at arbeidstakere skal forstå hvordan organisering, ledelse og medvirkning fungerer i virksomheten, jamfør Arbeidsmiljøloven og Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning, så vel som en introduksjon til annet relevant regelverk for arbeidsplassen.

Kurset inneholder en introduksjon til hvordan arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i Norge er organisert; rollen som spilles av arbeidstaker, regelverket for arbeidslivet, verneombudsystemet og lederes oppgave, og hva som menes med systematisk HMS.

Tyngden til kurset ligger på å bli kjent med lovverket og forskriftene som du skal forholde deg til som arbeidstaker, og hvordan du utfører din medvirkningsplikt for sikkerhet på arbeidsplassen.

Kurstiden er beregnet til å ta rundt 3 timer og forutsetter at arbeidstakeren tar seg god tid til å sette seg inn i de enkelte aspektene som dekkes av kurset. Det er å anbefale et du deler opp kurset i de forskjellige kapitlene, slik at du kan fordøye innholdet i hvert kapittel.

Kursinnhold

leksjoner
 • Innledning
  • Formålet med Grunnkurs i arbeidsmiljø for arbeidstakere
  • Medarbeiderdialog sett i sammenheng
  • Støttelitteratur og ressurser 
 • Modul 1 – HMS og Verneordninger
  • Sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen
  • Derfor har vi regler for arbeidslivet
  • Hva er verneombudet og tillitsvalgte sine oppgaver?
  • Når trengs verneombud?
  • De praktiske oppgavene i vernearbeidet
  • Hva er et arbeidsmiljøutvalg (AMU)?
  • Oppsummering: Vanlige tiltak for å sikre arbeidstakeres medvirkning for god HMS
 • Modul 2 – En introduksjon til arbeidsmiljøloven
  • En introduksjon til arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsmiljøloven definerer arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Virkemidler i arbeidsmiljøarbeid
  • Krav til arbeidsmiljøet
  • Andre viktige tema i Arbeidsmiljøloven
  • Kontroller og varsling
 • Modul 3 – Introduksjon til forskrifter for arbeidsmiljøet
  • Introduksjon til forskriftene for arbeidsmiljøet
  • Arbeidsmiljøforskriftene:
  • Andre sentrale forskrifter
 • Modul 4 – Introduksjon til praktisk vernearbeid beskrevet i forskriftene
  • Introduksjon til praktisk vernearbeid beskrevet i forskriftene
  • Sikkert arbeid og risikovurdering
  • De vanlige arbeidsmiljøområdene som skal dekkes av en helhetlig risikoanalyse
  • Personlig beskyttelse
  • Opplæring, styring og instruksjon av arbeidstakere
  • Stoffkartotek for å holde oversikt med farlige stoffer på arbeidsplassen
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve

Relaterte kurs

Nettkurs

HMS-kurs for daglig leder

HMS-kurs for daglig leder

kr1,990.00 Total

Start kurs

HMS-kurs for daglig leder

Nettkurs Oppdatert: 2024
Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter med en, eller flere ansatte å gjennomføre opplæring i helse-, miljo-, og sikkerhetsarbeid. Bruk av HMS som en integrert del av lederarbeidet, er med på å øke trivselsfaktoren i din virksomhet. Forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen med opptil 30%.

Nettkurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

kr2,790.00 Total

Start kurs

HMS-kurs for verneombud og AMU

Nettkurs Oppdatert: 2024
Verneombudskurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til opplæring for verneombud og AMU.

Nettkurs

Grunnkurs matsikkerhet HACCP

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

kr990.00 Total

Start kurs

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

Nettkurs Oppdatert: 2024
Tillegg til HMS-kurs for ansatte, verneombud og daglig leder, for arbeid med matproduksjon, matsalg, og servering av matvarer innenfor “HoReCa” og liknende virksomheter.
hms-kurs for ansatte
kr 1290

Tilgang til kurs

6 måneder
 • Dekker arbeidsgivers ansvar til opplæring
 • Digitalt kursbevis
 • Beståttgaranti

Dersom du ønsker å kjøpe et tilgang til et personlig kurs, kan du trykke på knappen «start kurs» for registrering og betaling.

Når du har registrert bruker og kjøpt et kurs, vil du finne kurset på «min side» der du kan starte kurset umiddelbart. 

Dersom du ønsker å kjøpe på vegne av andre, for flere deltakere og/eller forskjelligekurs kan du gjøre det ved å trykke på “registrer gruppe” eller bestille her.

Ja, ved kjøp av flere lisenser oppnår du samlerabatt:

 • 11 eller flere lisenser = 10% avslag.
 • 26 eller flere lisenser = 25% avslag.

Ja, du kan kjøpe lisenser til et eller flere kurs samtidig. Se oversikt over alle tilgjengelige kurs her.

Når du registrerer en gruppe, får du oversikt over deres tilgjengelige lisenser. Du inviterer deretter enkelt dine ansatte ved å registrere deres e-post og sende de en lenke for registrering.

Ja, når du registrerer en gruppe, blir du automatisk registrert som leder og vil få oversikt over progresjonen og resultat til alle deltakerene i din gruppe.