Brukerlisenser

Få opptil 25% i grupperabatt! 

Enkelt og oversiktlig

Administrer og følg opp dine ansatte og kolleger

Brukerlisenser og grupper gjør det mulig å kjøpe kurs til andre en deg selv. Du kan kjøpe en eller flere lisenser til alle våre nettkurs. Når du som bestiller ansvarlig gjennomfører et kjøp, inviterer du enkelt dine kolleger ved å sende en e-post invitasjon. 

Under finner du en oversikt over fremgangsmåte til hvordan man skal gjennomføre kjøp, invitere deltakere og oversikt over alle funksjoner og administrasjonspanelet.

1

Velg kurs og antall brukerlisenser

2

Gå til registrering

3

Gå til mine grupper

4

Inviter deltakere ved å sende ut e-postinvitasjon. 

Kjøp lisenser

Dersom du velger å benytte deg av kursoversikten over kan du hoppe rett til steg 3.. Velger du å kjøpe lisenser via informasjonssiden for det aktuelle kurset, følg følgende steg: 

1.

Klikk på Registrer gruppe for å vise feltet for antall lisenser.

2.

Velg deretter antall lisenser og kjøp.

3.

Fyll inn foretaksnavnet til din bedrift slik at organisasjonsnummer og adresse automatisk hentes fra Brønnøysundregistrene. Deretter fyller du inn e-postadresse, navn, telefonnummer,  velger betalingsalternativ og klikker på “Registrer nå”.

Registrer bruker (gruppeleder)

4.

Ordrebekreftelse/kvittering, brukernavn og passord sendes til den registrerte e-postadressen. 

Inviter deltaker(e)

Når du gjennomfører registreringen får du oversikt over din ordre. For å invitere deltakere til din gruppe følg følgende steg. 

1.

Gå til MIN SIDE, naviger deg til Mine grupper i menyen til venstre og velg deretter den aktuelle gruppen:

velg grupper

2.

Klikk på “Inviter deltaker(e)”

Inviter deltakere

3.

Inviter deltakere ved å fylle ut fornavn, etternavn, e-post og velg deretter rolle. Dersom du ønsker å invitere flere deltaker samtidig klikker du på “legg til flere deltakere+”. Når alle deltakere er lagt til sender du invitasjon ved å klikke på knappen “Send invitasjon”.

Opprett brukerkonto

Kursdeltaker/gruppeleder vil kort tid etter du har sendt invitasjon motta en e-post med link til aktivering av  brukerkonto. Dersom deltaker allerede har brukerkonto, vil vedkommende få invitasjon til å delta i gruppen. 

1.

Aksepter invitasjonen

2.

Opprett brukerkonto

3.

Start kurs

start kurs

Administrasjonspanelet

Dersom du har rollen bestilleransvarlig eller gruppeleder får nå full oversikt over alle aktive kursdeltakere og ventende invitasjoner. Bestilleransvarlig kan også enkelt kjøpe flere lisenser, aktivere lisens til egen bruker. Følge opp progresjonen til kursdeltakere samt se alle opptjente kursbevis. 

Administrer lisenser

Oversikt over kursdeltakere

Oversikt over progresjon

Kursbevis

De ulike rollene

Oversikt over fremgangsmåte

Kjøp lisenser

Dersom du velger å benytte deg av kursoversikten over kan du hoppe rett til steg 3.. Velger du å kjøpe lisenser via informasjonssiden for det aktuelle kurset, følg følgende steg: 

1.

Klikk på Registrer gruppe for å vise feltet for antall lisenser.

2.

Velg deretter antall lisenser og kjøp.

3.

Fyll inn foretaksnavnet til din bedrift slik at organisasjonsnummer og adresse automatisk hentes fra Brønnøysundregistrene. Deretter fyller du inn e-postadresse, navn, telefonnummer,  velger betalingsalternativ og klikker på “Registrer nå”.

Registrer bruker (gruppeleder)

4.

Ordrebekreftelse/kvittering, brukernavn og passord sendes til den registrerte e-postadressen. 

Inviter deltaker(e)

Når du gjennomfører registreringen får du oversikt over din ordre. For å invitere deltakere til din gruppe følg følgende steg. 

1.

Gå til MIN SIDE, naviger deg til Mine gruppe i menyen til venstre og velg deretter den aktuelle gruppen:

velg grupper

2.

Klikk på “Inviter deltaker(e)”

Inviter deltakere

3.

Inviter deltakere ved å fylle ut fornavn, etternavn, e-post og velg deretter rolle. Dersom du ønsker å invitere flere deltaker samtidig klikker du på “legg til flere deltakere+”. Når alle deltakere er lagt til sender du invitasjon ved å klikke på knappen “Send invitasjon”.

Opprett brukerkonto

Kursdeltaker/gruppeleder vil kort tid etter du har sendt invitasjon motta en e-post med link til aktivering av  brukerkonto. Dersom deltaker allerede har brukerkonto, vil vedkommende få invitasjon til å delta i gruppen. 

1.

Aksepter invitasjonen

2.

Opprett brukerkonto

3.

Start kurs

start kurs

Administrasjonspanelet

Dersom du har rollen bestilleransvarlig eller gruppeleder får nå full oversikt over alle aktive kursdeltakere og ventende invitasjoner. Bestilleransvarlig kan også enkelt kjøpe flere lisenser, aktivere lisens til egen bruker. Følge opp progresjonen til kursdeltakere samt se alle opptjente kursbevis. 

Administrer lisenser

Oversikt over kursdeltakere

Oversikt over progresjon

Kursbevis

De ulike rollene

Kjøp lisenser

Brukerlisenser

Det finnes to ulike fremgangsmåter for å opprette kjøpe lisenser og opprette en eller flere grupper. Du kan benytte oversikten under, der du velger antall lisenser for de kursene som er aktuelle. Alternativt kan man bestille via informasjonssiden til aktuelle kurset.

Antall

Kurs

Pr. lisens

Sum rabatt

Rabatt pr stk.

Pris

- +
HMS-kurs for daglig leder

HMS-kurs for daglig leder

Nettkurs Oppdatert: 2021
Arbeidsmiljøloven pålegger øverste leder i alle bedrifter med en, eller flere ansatte å gjennomføre opplæring i helse-, miljo-, og sikkerhetsarbeid. Bruk av HMS som en integrert del av lederarbeidet, er med på å øke trivselsfaktoren i din virksomhet. Forskning viser at trivselsfaktoren kan påvirke bunnlinjen med opptil 30%.
--
--
--
--
- +
HMS-kurs for verneombud og AMU

HMS-kurs for verneombud og AMU

Nettkurs Oppdatert: 2021
Verneombudskurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tilfredstiller myndighetenes krav til opplæring for verneombud og AMU.
--
--
--
--
- +
HMS-kurs grunnkurs

HMS-kurs grunnkurs

Nettkurs Oppdatert: 2021
Grunnkurset i HMS imøtekommer ledelsens ansvar for opplæring av arbeidstakere, slik det omtales i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, når det kommer til å ruste arbeidstakeren for aktiv deltakelse i virksomhetens HMS-arbeid.
--
--
--
--
- +
Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften

Nettkurs Oppdatert: 2021
Tillegg til HMS-kurs for verneombud og daglig leder, for arbeid innen bygg- og anleggsvirksomhet, med en kommentert introduksjon til Byggherreforskriften og (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-arbeid.
--
--
--
--
- +
Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

Grunnkurs Matsikkerhet (HACCP)

Nettkurs Oppdatert: 2021
Tillegg til HMS-kurs for ansatte, verneombud og daglig leder, for arbeid med matproduksjon, matsalg, og servering av matvarer innenfor “HoReCa” og liknende virksomheter.
--
--
--
--
- +
Brannvern Grunnkurs

Brannvern Grunnkurs

Nettkurs Oppdatert: 2021
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.
--
--
--
--
- +
Kurs for “brannvernleder”

Kurs for “brannvernleder”

Nettkurs Oppdatert: 2021
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.
--
--
--
--
- +
Brukerkurs for Stillasarbeidere

Brukerkurs for Stillasarbeidere

Nettkurs Oppdatert: 2021
Dette kurset er et enkelt brukerkurs for deg som skal arbeide i høyden. Kurset gjør det lovlig og trygt for deg å bruke et stillas i arbeidssammenheng.
--
--
--
--
- +
Stillasbyggerkurs for inntil 5 meter

Stillasbyggerkurs for inntil 5 meter

Nettkurs Oppdatert: 2021
Kurset dekker de krav som stilles til opplæring, før ansatte bruker stillas. Målsetningen med kurset er å gi deg som skal begynne å bygge stillas
--
--
--
--
- +
Kurs i kjemikaliehåndtering

Kurs i kjemikaliehåndtering

Nettkurs Oppdatert: 2021
Per J. Knutsen er utdannet som kjemiker i Norge med MS i toksikologi fra USA og har har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet. Kurset gir kursdeltaker kunnskap om håndtering av kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til myndighetenes krav.
--
--
--
--
- +
--
--
--
--

Bestill

Bedriftsintern opplæring

Våre nettkurs er laget i et effektiv og pedagogisk format med høy faglig kvalitet. Når man registrerer bruker, kan kurseltaker ta kurset omgående. Har du behov for å bestille for flere ansatte? Nå kan du bestille for grupper, klikk på det aktuelle kurset og se hvordan!

Antall

Bedriftsintern opplæring

Pr. deltaker

Å Betale

Ingen kurs tilknyttet til organisasjon er funnet.