Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Internkontroll

Gjennomfør HMS-kurs for daglig leder og få internkontroll system med på kjøpet.

Økt kontroll og lønnsomhet

System for systematisk HMS-arbeid

Den som leder en bedrift i Norge i dag plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med internkontrollsystemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring samt oppfølgingen av denne, som gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system som ivaretar din bedrift og lovverket. Systemet er tilpasset små og mellomstore bedrifter i bransjer som ikke krever avanserte kvalitetssikringssystemer.

Krav i henhold til Internkontrollforskriften

internkontroll

Det er Internkontrollforskriften sin paragraf nummer 5 som legger rammene for hva den interne kontrollen skal fokusere på, og hva internkontrollen betyr for den gitte virksomheten. Paragrafen lister opp 8 punkter som er av viktighet. Det er en forutsetning at arbeidsgiver tar de første stegene.

For det første skal lover og forskrifter som regulerer virksomheten være tilgjengelige. Samtidig er det den HMS-ansvarlige som skal se til at virksomheten etterkommer det loven krever.

Ved siden av dette er det også viktig å sørge for at andre arbeidstakere er informerte om eventuelle endringer, og at de har kunnskap nok til å være med på det som kreves av systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. På grunnlag av dette skal arbeidstakerne nemlig selv være med på å utnytte de samlede erfaringene og kunnskapen på feltet.

Utover dette skal en del ting dokumenteres skriftlig. Din virksomhet skal ha målsetninger med henhold til helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Disse skal disse skal brukes sammen med en oversikt over bedriftens organisering, med fordeling og tilskriving av ansvarsområder og myndighetsområder for dem som er aktive i bedriftens HMS-arbeid.

Kartleggingen av farer og eventuelle problemer skal også fastholdes skriftlig, for at det senere skal være mulig å gjøre en risikoanalyse, med medfølgende planer for reduksjon eller begrensning av risikofaktorer. Deretter kan det følge opprettelse av rutiner for avdekking og forebygging av brudd på HMS-lovgivingen.

Dertil skal kontrollsystemer og rutinene holdes under oppsikt, slik at det er sikkert at disse fungerer slik de er ment å fungere.

Last ned Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), oppdatert siste gang 2014, fra Arbeidstilsynet. Det er et felles dokument som er utgitt av Arbeids- og sosialdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Du kan også bestille innbunden utgave hos Arbeidstilsynet, eller hos Gyldendal forlag.

Hva inneholder internkontroll-systemet til TotalHMS.no?

 •  Instrukser
  • Instruks for bruk av arbeidsutstyr
  • Påbudt verneutstyr
  • Branninstruks
 •  Avtaler
  • Egenerklæring om HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
  • Avtale om kontroll av EL installasjoner
  • Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
 • Skjemaer
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Skjema for risikoanalyse
  • Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS systemet
  • El-kontroll
  • Avviksrapport
  • Medarbeidersamtale
  • Handlingsplan
Feriepenger

Format

Internkontroll systemet er et levende dokument som inneholder de overnevnte dokumentene og malene. Systemet er tilgjengelig i Word og PDF format. Lag deg gjerne en egen mappe på dataen, slik at du har alle Internkontroll-dokumenter lett tilgjengelige for kopiering og utskrift, etter at du har lastet dem ned.

 

Dertil kan det være lurt å lage en egen HMS-perm med ferdige dokumenter fra gjennomførte vernerunder og annen relevant dokumentasjon, og en egen perm med skjema som kan fylles ut eller deles ut til dem som trenger. Det kan være lurt å ha alt liggende klart i tilfelle du får tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Pris

– Gratis internkontroll dersom du tar HMS-kurs for daglig leder

– Uten å ta kurs: kr 2990 ,

Bestilling

Ta kontakt pr telefon: +47 411 711 00

eller send en e-post til post@totalhms.no

Hva kan skje om forskriftene om internkontroll ikke følges?​

Konsekvenser

Det finnes tilsynsmyndigheter som kontrollerer at HMS-bestemmelsene følges. Disse kan regelmessig komme på besøk, både anmeldt og uanmeldt, gjerne om noen tipser dem om at ikke alt er i orden ved en bedrift. Tilsynet kan innebære stikkprøver, men det kan ende med en komplett gjennomgang av HMS-systemet om det skulle dukke opp noe som ikke stemmer.

Deretter settes det gjerne en frist for at manglene på den interne kontrollen kan rettes opp i. Om bedriften til fristen ikke har klart å etterkomme minimumskravet til internkontroll kan bøter komme på tale. Om alvorlige brudd avdekkes kan det også ende med politianmeldelse.

Dertil kommer også det som gjerne kalles for solidaritetsansvar. Lovverket forplikter nemlig kunder og leverandører å sjekke opp i om deres samarbeidspartnere har gode HMS-rutiner. Dette krever gjerne også dokumentasjon som de igjen kan forelegge om de skulle kontrolleres.

Når det kommer til forsikringspremien er det også verdt å legge merke til at dårlige rutiner for internkontroll kan brukes som et påskudd for å heve premien. Om manglene er graverende, eller om simpelthen dokumentasjonen er fraværende kan dette føre til alvorlige problemer om der trengs forsikringsoppgjør ved skadetilfeller.

FRA 2990 NOK

KLASSEROMSKURS

Gjennomføring av fysiske kurs og opplæring for enkeltpersoner i seminar format. Vi tilbyr både halv- og heldagkurs innenfor HMS, brannvern, industrivern m.m. Passer utmerket for brannvern- og industrivernledere.

FRA 790 NOK

NETTKURS

Med våre nettkurs, sparer du både tid og penger.  Kursene gjennomføres på nett og er svært effektive. Bl.a. er HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

FRA 9990 NOK

BEDRIFTSINTERN
OPPLÆRING

Opplæringen kan gjennomføres ute hos din bedrift, eller kurslokaler i nærheten av din arbeidsplass både i og etter normal arbeidstid. Det faglige kursinnholdet tilpasses ditt foretak.

Har du spørsmål?

TA KONTAKT

Ofte stilte spørsmål

Faq

Har du et spørsmål til oss som du ønsker raskt svart på?
Da kan du se på denne listen med spørsmål som vi ofte får!
Hvis du fortsatt lurer på noe, så kan du selvsagt ta kontakt med oss for utdypende informasjon!

Vil du ha mer informasjon?

MELD DEG PÅ VÅR NESTE WEBINAR

Vi tilbyr jevnlig webinarer med tips til hvordan du som arbeidsgiver kan få mest mulig ut av din kunnskap innenfor Helse, miljø og sikkerhet.  Dette er korte, innholdsrike seanser hvor våre fageksperter tar opp relevante problemstillinger. Deltakere kan sende inn spørsmål underveis i sendingen.

webinar