Internkontroll

Bestill kurs hos oss å få internkontroll system med på kjøpet.

Internkontroll System

Den som leder en bedrift i Norge i dag plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Hensikten med internkontroll systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system som ivaretar din bedrift og lovverket. Systemet er tilpasset små og mellomstore bedrifter i bransjer som ikke krever kvalitetssikringssystemer.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Hva inneholder internkontroll systemet?

 •  Instrukser
  • Instruks for bruk av arbeidsutstyr
  • Påbudt verneutstyr
  • Branninstruks
 •  Avtaler
  • Egenerklæring om HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet)
  • Avtale om kontroll av EL installasjoner
  • Avtale om kortere opplæringstid for verneombud og AMU medlemmer
 • Skjemaer
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Skjema for risikoanalyse
  • Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS systemet
  • El-kontroll
  • Avviksrapport
  • Medarbeidersamtale
  • Handlingsplan

Format

Internkontroll systemet er et levende dokument som inneholder de overnevnte dokumentene og malene. Systemet er tilgjengelig i Word og PDF format.

Pris

Kun 1490 kr – Dersom du tar våre kurs, følger internkontroll systemet med i prisen.

Bestilling

Ta kontakt pr telefon: +47 411 711 00 eller send en e-post til post@totalhms.no

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

Ved å øke din og/eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften oppnå flere fordeler som bla.:

 • Reduser sykefravær og øker produktiviteten i din bedrift.
 • Styrk lojaliteten: Ved å ta vare på arbeidstakere vil de bli mer lojale overfor virksomheten din.
 • Skap et godt fundament til å etablere et godt arbeidsmiljø og kultur internt i din bedrift.

 

Les mer om hva våre kurs kan gjøre for din bedrift: HMS for daglig leder og HMS for verneombud