Renholdskort

Bestill renholdskort: Fra kun 390 NOK

Bestill Renholdskort

Vi bistår med søknad, bestilling og fornyelse av renholdskort.

Renholdskort

Foretaksinformasjon

Har bedriften bestilt HMS-kort hos TotalHMS.no tidligere? *
- Ansvarlig for oppgaven med å bestille HMS-kort for virksomheten
- Registrert som ansatt i virksomheten
Vennligst oppgi BestillerID (brukernavn) og ditt passord.
BestillerID er unik og knyttet til ditt fødselsnummer og din virksomhet. BestillerID ble sendt til deg på e-post da du eller selskapet som bistod deg tidligere registrerte deg som bestiller. Dersom du har mistet eller ikke husker ditt passord, kan du endre passordet her.
Er foretaket registrert i Arbeidstilsynets register over godkjente renholdsbedrifter?
For å få søknaden godkjent forutsettes det at foretaket er en godkjent reholdsbedrift. Ved behov bistår vi med slik godkjenning.
Er foretaket registrert i Merverdiavgiftsregisteret?
TotalHMS.no kan få unntaksregistrert foretak som er nystartede, omsatt for under 50.000 kr eller av andre årsaker ikke er blitt registrert i MVA-registeret.

Informasjon om Arbeidstaker(e)

Maksimal filstørrelse: 20MB
- Fotoet skal ikke være eldre enn tre år.
- Fotoet skal tas forfra og vise begge øynene og ørene.
- Fotoet tas mot lys bakgrunn uten skygge, eller andre elementer som dører eller vinduer.
- Ansiktsutrykket skal være nøytralt og munnen lukket.
- Må tas uten hodeplagg eller fargede brilleglass.
- Fotoet må være skarpt og riktig belyst.
- Fotoet kan tas med mobiltelefon.
Maksimal filstørrelse: 20MB
- Pass, førerkort (utstedt etter 1998) eller Visa-kort med bilde.
- Minimum størrelse: 500px x 400px. (legitimasjon bør fylle hele skjermen/bilde)
Maksimal filstørrelse: 20MB
- Signaturen skal være skrevet med sort eller blå kulepenn på hvit bakgrunn uten linjer/ruter.
- Utsnittet skal KUN inneholde selve signaturen og ikke andre elementer.
- Minimum størrelse: 500px x 200px. (Signatur bør dekke et A4-ark)
Er den ansatte registrert i Folkeregisteret eller SFU (SFU = Sentralskattekontoret for utenlandssaker)?
Er den ansatte registrert i NAV Aa-registeret (Register for arbeidstakere)?
Vi får ikke bestilt HMS-kort hvis det mangler registrering på den ansatte. Selv om registrering er sendt er det ikke sikkert den er ferdig. Bestillinger som foretas uten at registreringen er klar medfører forsinkelser og ekstraarbeid.
Pris og vilkår:

Inntil 10 kort: Kr 490 pr/stk.
Over 10 kort: Kr 390 pr/stk.

Førstegangsregistrering av nytt foretak: Kr 925.

- Etter gjennomført bestilling (registrering) plikter kunde å ettersende standard fullmakt utarbeidet av Arbeidstilsynet (Fullmakt lastes ned på neste side - ordrebekreftelse).
- Førstegangsregistrering dekker kundeoppsett i interne systemer, kontroll av innsendte vedlegg og klargjøring av søknad.
- Arbeidet påbegynnes ved registrering, uavhengig om fullmakt er mottatt.

Ved bestilling bekrefter du å ha lest og akseptert vår(e) Behandleravtale og Kjøps- & Avtalevilkår.

Ofte stilte spørsmål

HMS-kortet for renhold er en bestemmelse fra Arbeids- og sosialdepartementet. En virksomhet som driver med renhold vil ikke godkjennes av Arbeidstilsynet før alle ansatte som utfører renholdstjenester har et gyldig renholdskort. Kortet skal fremvises ved kontroll fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre instanser som har rett til å kreve å sjekke kortet.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre at de ansatte har renholdskort. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Selve bestilligen kan imidlertid Total HMS ta seg av.

 

Kortet er gyldig i maksimalt to år og må fornyes slik at ansatte alltid kan vise fram et gyldig kort. Kortets gyldighet avhenger av at man fremdeles arbeider for virksomheten som utstedte kortet.

Kortet utstedes av IDEMIA på vegne av Arbeidstilsynet.

Alle arbeidstakere som driver med renhold skal ha et HMS-kort for renhold, og det er ingen unntak fra denne regelen. Dette gjelder altså også for utenlandske statsborgere med norsk arbeidstillatelse og for ansatte i utenlandske bedrifter som tilbyr renholdstjenester i Norge. Det gjelder dessuten for vikarselskaper som leier ut ansatte for å utføre renholdstjenester og for dem med en midlertidig stilling, for eksempel arbeid som sommerhjelp.

Et renholdskort koster kr. 490,- når det bestilles via TotalHMS.no. Vi gjør prosessen med søke enkel og sørger for at riktig dokumentasjon blir sendt. Vi følger også opp fornyelse av HMS-kortet etter to år.

Renholdskortet er et påkrevd identitetskort for alle som utfører renholdstjenester. På et HMS-kort i renholdsbransjen står det hvilken bedrift en renholder arbeider for og hvem vedkommende er. HMS-kortet for renhold skal alltid bæres med under arbeid. Kortet inneholder virksomhetens navn og organisasjonsnummer, sammen med korthavers fødselsdato, navn og kjønn. På kortet er det også arbeidstakers bilde og signatur, samt kortets gyldighet.

Load More

renholdskort

Renholdskort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pliktige til å utstyre alle ansatte som utfører renholdstjenester med et gyldig HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at renholdskortet til enhver tid er gyldig. HMS-kort for renhold har gyldighet i opptil to år og må derfor fornyes før utløpsdatoen. Dette i henhold til Arbeids- og sosialdepartementets forskrift knyttet til renholdsvirksomhet.

Renholdskortet er et personlig HMS-kort som viser en ansatts tilknytning til en virksomhet som leverer renholdstjenester. På kortet står virksomhetens navn og organisasjonsnummer, samt den ansattes navn, fødselsdato og kjønn. På kortet er også arbeidstakers bilde og signatur, sammen med kortets gyldighet.

En person som er ansatt hos flere renholdsbedrifter, skal ha ett renholdskort per arbeidsgiver. Kortet er gyldig så lenge arbeidstaker er ansatt hos den gitte virksomheten.

Hensikten med renholdskortet er å holde oversikt over at det er gode arbeidsforhold for dem som arbeider som renholdere. Det bidrar til å økt fokus på godt HMS-arbeid og seriøsitet i renholdsbransjen. HMS-kortet bidrar blant annet til å sikre at utenlandske statsborgere innen renholdsbransjen har lov til å jobbe i Norge.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med ordningen. Sammen med skattemyndighetene og politiet kan de kreve å få se og ved behov inndra et renholdskort. Hvilke tiltak manglende eller ugyldig HMS-kort får, er situasjonsbestemt.

Det er ingen unntak fra regelen om at ansatte som utfører renholdsarbeid skal ha renholdskort. Alle renholdere skal dermed ha et gyldig HMS-kort knyttet til det enkelte arbeidsstedet. Ansatte i bemannings- og vikarbyråer skal få HMS-kort fra byrået så lenge lønnen mottas herfra. Ved midlertid arbeidsforhold, som ved vikariater eller sommerjobb, skal arbeidstaker også få utstedt HMS-kort fra arbeidsgiver og bære dette.

Arbeidstaker er forpliktet til å melde fra til arbeidsgiver ved mistet eller stjålet kort. Arbeidsgiver kan deretter ta kontakt med Total HMS, som vil sørge for kontakt med kortutsteder og at nytt kort bestilles.