Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Hva gjør du når du får kontroll fra Arbeidstilsynet?

Hva gjør du når du får kontroll fra Arbeidstilsynet?

Kontroll, eller tilsyn, som Arbeidstilsynet selv kaller det, er et av de viktigste virkemidlene som arbeidstilsynet har til rådighet for å oppfylle sin lovpålagte oppgave, nemlig å følge opp at virksomheter holder seg til lover og regler.

Hensikten med slike kontrollbesøk kan være flere. Noen ganger er Arbeidstilsynet på tilsyn for å sikre at stilas og andre former for arbeid i høyden utføres på sikkert vis, eller at andre farlige arbeidssituasjoner håndteres på passende vis. Andre former for kontroller kan være at det sjekkes opp i HMS-rutinene til en bedrift, og at det sjekkes om arbeidsgiver i samarbeid med de ansatte gjør nok for å forhindre eller forebygge uhell og belastninger for helsen. Grunnlaget for utvalget til kontroll kan være at næringen som virksomheten opererer i er prioritert, eller at der er fokus på et emne eller en målgruppe hvor en virksomhet passer i mønsteret. På den andre siden gjennomføres også kontroller på bakgrunn av tips og bekymringsmeldinger, og legemeldinger om arbeidsrelaterte sykdommer, eller henvendelser om kritikkverdige forhold, eller forhold som er lovstridige. Tilsyn føres også rent forbyggende, som en inspeksjon for å se at alt er i orden, så det er vanligvis ikke en grunn til å være nervøs. Om du velger å se positivt på saken innebærer en kontroll fra Arbeidstilsynet også at du får anledning til å få et nytt perspektiv på hva som foregår i virksomheten, samtidig som det ses til at alle arbeider trygt. Avhengig av hva som er grunnlaget for tilsynet kan Arbeidstilsynet velge mellom forskjellige måter for å ta kontakt. De har tre valgmuligheter:

Meldte tilsyn fra Arbeidstilsynet

Om du får meldt tilsyn vil du varsles via brev, med en melding om tilsyn. I brevet vil det fremgå hvilken hensikt besøket fra Arbeidstilsynet har, og hva som er grunnlaget for tilsynet. Gjerne vil også tyngdepunktet for tilsynet være beskrevet. Dertil kommer det gjerne en oppfordring til å fremlegge spesifikk dokumentasjon under besøket. Dertil vil brevet også fortelle deg hvem som deltar under besøket. Et minimumskrav fra Arbeidstilsynet er at arbeidsgiver og verneombud er der, men det kan også hende at andre medarbeidere blir bedt om å være til stede. Kontrollen starter gjerne med en samtale av hva det er som skal vises frem. Ta dere tid til å vise et helhetsbilde av virksomheten, og til å utarbeide nøyaktig hva kontrollørene skal se på. I løpet av en slik kontroll fra Arbeidstilsynet er det vanlig at det skal fremlegges dokumentasjon på virksomhetens aktive HMS-arbeid, gjerne omtalt som forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Om du er usikker på hva som trengs, og hvilken type dokumentasjon som skal fremlegges er det også helt i orden å spørre kontrollørene om dette. Det er heller ikke farlig å vise frem for mye dokumentasjon om du er usikker. Tilsynet avsluttes med at Arbeidstilsynet oppsummerer de gjennomgåtte emnene, så vel som hva virksomheten har presentert i løpet av tilsynet.

Uanmeldte tilsyn fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er ikke forpliktet til å melde sin ankomst i forveien. Når Arbeidstilsynet anser det som for riktig kan de velge å komme på overraskelsesbesøk, gjerne i et forsøk på å avdekke arbeidsforholdene slik de vanligvis er. Dette skjer gjerne i forbindelse med mistanke om utilstrekkelige sikkerhetstiltak på arbeidsplassen, *arbeidsmiljøkriminalitet, eller når det er mistanke om uverdige lønns- eller arbeidsavtale- forhold. Når tilsynet finner sted uanmeldt tar Arbeidstilsynet kontakt med dem som de møter på arbeidsplassen. Dertil vil det gjerne spørres om relevant dokumentasjon, som så danner grunnlaget for Arbeidstilsynets vurdering. Om alvorlige brudd på arbeidssikkerhet avdekkes kan dette medføre en stans i all aktivitet i virksomheten eller på et anlegg. Det er verdt å merke seg at Arbeidstilsynet sjeldent bruker de sanksjonsmulighetene som de har til rådighet. Bygge-stopp ble kun brukt som et middel i 2,2 % av sakene som ble behandlet i fjor, og bøter ble kun delt ut i et fåtall graverende tilfeller.

Hva er Arbeidsmiljøkriminalitet

Om vi ser på hva som vanligvis anses som arbeidsmiljøkriminalitet så er dette vanligvis brudd på allmenngjøringsloven vedrørende tariffavtaler, og brudd mot overtidsbestemmelser, samt sikkerhetsbestemmelser. Dertil er det også en kriminalforbrytelse ikke å innrette seg etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Dertil kommer også etterforskningen av alvorligere saker, som dødsfall og uhell på arbeidsplassen

Tilsyn fra Arbeidstilsynet via postveien

Noen av de tingene som Arbeidstilsynet fører tilsyn med er formelle, og omhandler vanlige krav om dokumentasjon. Derfor kan Arbeidstilsynet velge å ta kontakt via postveien når de gjennomfører enkelte kontroller. I slike tilfeller er det snakk om å oversende den etterspurte dokumentasjonen innen en gitt tidsfrist.

Hva er en tilsynsrapport?

Etter at Arbeidstilsynet har gjennomført en kontroll vil de gjøre en vurdering av saksforholdene, og dermed også ta en avgjørelse om hvorvidt virksomheten ivaretar de krav som regelverket setter for bransjen som virksomheten er aktiv i. Vurderingen av dette, sammen med eventuelle krav i forhold til forhold avdekket under tilsynet, sammenfattes i en tilsynsrapport som oversendes til den besøkte virksomheten, men dette skjer kun hvis det er blitt funnet noe som er verdt å påpeke. Tilsynsrapporten har to deler. Først oppsummeres emnet for tilsynet. Den andre delen beskriver eventuelle mangler eller avvik fra vanlige HMS-standarder og arbeidsmiljøarbeid, som ble lagt merke til under besøket. Når du har mottatt tilsynsrapporten er det lurt å lese gjennom denne, for å se om alt stemmer. Om du finner feil i tilsynsrapporten eller har utfyllende kommentarer til rapporten, må disse oversendes til Arbeidstilsynet innen tidsfristen som er gitt i rapporten. Om du har funnet frem mer emne-relevant dokumentasjon i etterkant av tilsynet er det også tilrådelig å legge med dette.

Klage på vedtak og pålegg fra Arbeidstilsynet

Etter at fristen for tilbakemelding er gått ut, vil Arbeidstilsynet eventuelt sende et vedtaksbrev som pålegger bedriften å gjøre forbedringer på de gitte områder. Her er det mulig å klage på vedtak fra bedriftens side. Klagefristen er på tre uker fra du har mottatt vedtak om pålegg.

Vanlige mangler som finnes under kontroller fra Arbeidstilsynet:

Det finnes mange vanlige feil som gjerne påpekes i etterkant av en kontroll, selv om de fleste foretak er relativt regelkonforme. Det finnes mindre alvorlige brudd på reglement som er mindre alvorlige en svart arbeid og sosial dumping. Det som hyppig påpekes er at arbeidsavtaler mangler i skriftlig form, eller mangler noen av elementene som kreves av loven. Dertil finnes det ofte litt rot med overtidsbestemmelser og godtgjørelsen for overtid. Det sluntres også ofte med registreringen av arbeidstiden på hver enkelt arbeidstaker. Noen foretak har heller ikke valgt verneombud, eller har et verneombud som mangler tilstrekkelig HMS-kurs eller annen nødvendig opplæring. Dertil er det ikke alle virksomheter som har den lovpålagte bedriftshelsetjenesten.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.