Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Hovedverneombud

Hovedverneombud: I Foretak hvor det er flere verneombud skal det være minst ett hovedverneombud, som har ansvar for å samordne verneombudenes arbeid.

Spørsmål om hvilket verneombud en sak hører inn under, avgjøres av hovedverneombudet. Reglene som er fastsatt for verneombudet gjelder tilsvarende for hovedverneombudet.

Hovedverneombudet skal velges blant verneombudene eller andre som har eller har hatt tillitsverv i foretaket.

Organiserer en lokal fagforening flertallet av arbeidstakerne, utpeker fagforeningen hovedverneombudet. Organiserer flere fagforeninger flertallet av arbeidstakerne, uten at en av foreningene har flertall, kan fagforeningene i fellesskap utpekte hovedverneombudet. Blir de ikke enige, velger verneombudene hovedverneombud. Det samme gjelder når det verken finnes en enkelt eller en gruppe fagforeninger som til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne. Blir det stemmelikhet mellom verneombudene, velges hovedverneombud ved loddtrekning.
Hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Spørsmål som gjelder flere verneområder, skal forelegges hovedverneombudet. Spørsmål om hvilket verneombud en sak hører under, avgjøres av hovedverneombudet.
Det skal velges stedfortreder for hovedverneombudet. Reglene som gjelder for hovedverneombudet gjelder tilsvarende for stedfortrederen. Kilde: Lovdata

Utfordringer for hovedverneombud

I motsetning til plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte som kun representerer medlemmer av sin fagforening er et verneombud der for alle ansatte, dette uavhengig av fagforeningstilknytninger. Dette innebærer at et hovedverneombud har ansvar for et stort arbeidsfelt hvor de må bevare oversikten.

Tidsbruk og frikjøping fra vanlige arbeidsoppgaver følger med vervet men der finnes ingen faste satser

Det finnes derimot ikke en mal for hvor mye et hovedverneombud skal frikjøpes fra de vanlige arbeidsoppgavene for å ta hånd om sin rolle som hovedverneombud. Det som er veiledende ifølge arbeidsmiljøloven er at et verneombud skal ha nok tid til å gjennomføre vernearbeidet på et forsvarlig vis. I denne sammenhengen kan det lønne seg å se på den prosentuelle frikjøpingen av tillitsvalgte i fagforeningen. Her baserer man seg på antall medlemmer som representeres og frikjøpes fra vanlige arbeidsoppgaver på grunnlag av dette, så vel som kjøreavstander og geografisk utstrekning. Dertil er det også tilrådelig å bruke sunn fornuft i forhold til eventuelle verneoppgaver som må gjennomføres. Det er vanlig at verneombudet skriver ekstra timer om oppgaver hoper seg opp i større omfang enn den tilmålte avtalte tiden.

Verneombudet er der for alle medarbeidere

I det vanlige virket som hovedverneombud er det dertil viktig å bevare en nøytralitet, noe som noen ganger kan være vanskelig. Verneombud skal ikke ta en direkte side i konflikter mellom ansatte, og de må samtidig balansere sin rolle som mellomledd mellom ledelsen og de ansatte, noe som kan være vanskelig. Et verneombud er heller ikke en direkte representant for ledelsen i en virksomhet, selv om de kan oppfattes slik av medarbeiderne. Samtidig skal verneombud være med på å håndheve lover og regler, og bidra til å sikre at standarder for god HMS og et godt arbeidsmiljø følges opp av en virksomhet. Dette er noe som både ledelsen og medarbeiderne kan tjene på. Om verneombudet gjør jobben på riktig vis resulterer dette i en bedre arbeidshverdag for alle. Bedrifter kan spare penger på redusert sykefravær som resultat av et bedre arbeidsmiljø, og en minking av skader og ulykker, noe som også gagner de ansatte. Samtidig skal verneombudet søre for at rettighetene til de ansatte imøtekommes av ledelsen, noe som gagner de ansatte direkte.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.