Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Fysisk Arbeidsmiljø

Hva menes med Fysisk Arbeidsmiljø?

Det fysiske arbeidsmiljøet er et begrep som omfatter de fysiske rammene for arbeid som utføres. Fokus er gjerne rettet på sikkerhet, fra det grunnleggedene, som verneutstyr, sikring og førstehjelpsutstyr, til det mer omliggende, som ergonomiske arbeidsbevegelser, beskyttelse mot slitasje og støy, så vel som et godt inneklima eller akseptabelt arbeidsklima for den som jobber ute, og andre miljøfaktorer.

Mange av skadene og de alvorlige faremomentene finnes ofte i mannsdominerte yrker, innen industri og anlegg. Her møter vi ofte på problemer som støybelastning, viberasjonsbelasting fra verktøy og maskiner, ekstreme temperaturer og dårlig belysning, så vel som fare for fall, fysiske skader eller utsetting for radioaktive eller kjemiske substanser.

Kvinnedominerte yrker berøres også av reguleringer for fysisk arbeidsmiljø. Både innen renhold og innen pleieyrker kan fare-elementer som tunge løft, kjemikalier og radioaktivt materiale være aktuelle risikofaktorer. Dertil meldes det ofte om dårlig inneklima.

Videre viser funnene fra forskningen oss at det ofte er de yngre som klager over arbeidsmiljø. Den første tanken som kan slå en er at de eldre gjerne er mer hardføre og har en høyere terskel for å klage, men også at de er mer villige til å inngå risiko. Dette kan bli problematisk med hensyn til at man ønsker å holde folk i arbeidslivet lenge, slik at vi ikke mister oppsamlede fagkunnskaper som eldre arbeidstakere kan by på.

Arbeidsmiljø har vokst som begrep

I utgangspunktet og i allmentalen var arbeidsmiljø lenge forbundet med at vi skulle ha det trivelig på jobb, og at det hersket en god stemming mellom medarbeidere og overordnede. Man så også tidlig en sammenheng mellom det å ha trivselsfaktorer på jobben og en reduksjon i sykefravær. For mange har en god kompis på jobb vært en likeså viktig faktor for å møte opp, som at man har godt betalt.

Men begrepet arbeidsmiljø har vokst, og det er blitt et tydelig større fokus på resultatene under sluttstreken og økt produktivitet på arbeidsplassen som følge av at folk har det bra på jobb. Man har sett nærmere på faktorer som uførhet, og muligheten for å forlenge den yrkesaktive perioden, så vel som muligheten for inkludering av arbeidstakere som anses som delvis uføre. Med andre ord er arbeidsmiljø blitt et nøkkelord for økt sysselsetting og flere folk i arbeid.

Forsking på fysisk arbeidsmiljø i Norge

Deler av avtaleverket som regulerer fysisk arbeidsmiljø er enkelt og greit noe som partene i arbeidslivet har blitt enige om, og utarbeidet i samråd, men mange avgjørelser om regulering baserer seg også på forsking og utarbeiding av statistiske oversikter som gir et bilde av hvilke risikofaktorer man møter i løpet av arbeidshverdagen.

Hovedkilden for forskning og forskningsresultater om og rundt fysisk arbeidsmiljø i Norge er gjerne STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt som gjennomfører undersøkelser på arbeidsmiljøfaktorer som støy, inneklima, temperaturer i arbeidsområdet, viberasjonsbelasting, så vel som belysning og strålefare.

I forbindelse med dette gjennomfører instituttet forskjellige prosjekter for å etablere kunnskap om enkeltfelt, som for eksempel forbindelsen mellom lange arbeidsdager og hjertesykdom, hvor lenge det er trygt å jobbe med gitte farlige kjemikalier i begrensede tidsrom, eller om der finnes en forbindelse mellom stadig nattarbeid og kreft. Rapporter og pågående forskingsprosjekt rundt fysisk arbeidsmiljø ligger tilgjengelig på STAMI.no.

Magasinet Arbeid og Helse

Utover det fysiske arbeidsmiljøet forsker STAMI generelt på arbeidsmiljø og arbeidshelse, og fungerer som et kunnskapsorgan på feltet. De er underlagte Arbeids- og sosialdepartementet. Hvert år publiserer STAMI også et magasin kalt Arbeid og Helse, som gir mer fordøyelig informasjon for lekmannen, om hva instituttet har kikket på, så vel som en kontekstualisering av forsking på arbeidsmiljø, med hensyn til politikk og arbeidslivsorganisasjoner. Magasinet er tilgjengelig i pdf. –format, men kan også bestilles i trykket utgave.

2018 -utgaven av magasinet inneholder et mangfold av tema som går fra det generelle til det spesifikke. Det presenteres forskingsresultater om Kvinner og sykefravær, kreftrisiko blant brannmenn, og digitalisering av arbeidsoppgaver, og hvilken effekt dette har på arbeidsmiljø. På det arbeidspolitiske planet kan magasinet også presentere synspunkter på arbeidsmiljø fra statsråden for Arbeid og det Sosiale, Anniken Hauglie, så vel som uttalelser fra Arbeidsgiverforeningene og Fagforeningene.

Oversikt over arbeidsmiljøfaktorer som kan være relevant for din virksomhet:

– Listen gir deg oversikt over, krav og forhold på arbeidsplassen med hensikt å redusere risiko for sykdom, ulykker og skader og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

For hver arbeidsmiljøfaktor i listen under finner du ulike risikoer og tema, og aktuelle regelverkskrav og veiledning om temaet.

Risiko for ulykker

Tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for drift, vedlikehold og renhold

Inneklima og ventilasjon

Forurensning i arbeidsatmosfæren

Kjemisk og biologisk helsefare

Risiko for stråling

Støy og vibrasjoner

Utforming av arbeidslokaler og atkomstveier

Transportveier og varemottak

Utendørs arbeid og lagring

Løfteinnretninger og -utstyr

Dagslys og utsyn

Belysning og synsforhold

Rømningsveier

Personalrom

Ergonomiske forhold

Kilde: Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.