Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Beregne Feriepenger

Feriepenger

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles (opptjeningsåret) og betales istedenfor lønn under feriefravær. En arbeidstaker som ikke var ansatt året før, vil ha rett til ferie, men da uten feriepenger fra nåværende arbeidsgiver. Som arbeidsgiver må du beregne og sette av feriepenger av lønn i regnskapet ditt.

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet – det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har vanligvis ikke rett på feriepenger etter ferieloven.

Feriepengegrunnlaget

Feriepengene beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Det er i utgangspunktet godtgjørelser for arbeid (arbeidsvederlag) som skal være med i beregningen. Bonus og provisjonsbasert lønn, som avhenger av personlig arbeidsinnsats, skal være med i grunnlaget for beregning av feriepenger. Reiseutgifter, diett, losji og feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret skal ikke være med i beregningsgrunnlaget.

Feriepengene skal du «legge til side» for de ansatte, slik at disse vises som en gjeldspost i regnskapet ditt. Dette er en regnskapsmessig avsetning. Du trenger ikke fysisk å sette av feriepenger på en egen bankkonto.

Satser

Feriepengene utgjør minimum 10,2 prosent av lønnen. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent. Dette gjelder for arbeidstakere som har lovbestemt krav på ferie i fire uker + en dag. Arbeidstakere som er over 60 år gamle har en ekstra ferieuke.

Mange har gjennom tariffavtale eller annen avtale fem uker ferie. Gjelder dette for din bedrift må du sette av 12 prosent feriepenger. For arbeidstakere over 60 år er da satsen 14,3 prosent.

Utbetaling av feriepenger

Ferieloven sier at du skal utbetale feriepengene siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Det er imidlertid vanlig å utbetale feriepengene en bestemt måned (for eksempel juni). Du skal da utbetale vanlig lønn når arbeidstakeren avvikler ferie dersom han eller hun tar ut ferie på et annet tidspunkt. Det som i praksis skjer er at du «holder igjen» lønnen den måneden feriepengene utbetales, og utbetaler denne når arbeidstakeren faktisk avvikler ferie.

Skatt av feriepenger

Feriepenger er som hovedregel fritatt for forskuddstrekk. Det betyr at du ikke skal trekke skatt av disse når de utbetales. Feriepengene er likevel skattepliktig inntekt for mottakeren, og med i grunnlaget for beregning av skatten for inntektsåret. Det som vanligvis skjer er at det trekkes litt mer skatt av de vanlige lønningene resten av året, slik at det rent fysisk ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales.

Beregning av feriepenger

Feriepenger kommer sammen med lønnen din, normalt i mai eller juni.

Du har ikke rett på lønn når du tar ferie, i stedet har vi en ordning i Norge hvor du har rett på feriepenger som kompenserer for lønnsbortfallet. Hvor mye du får regnes ut i fra hvor mye du tjente i 2018, hvor lang ferie du har rett på, og alderen din.

Mange lurer på om det er skatt på feriepenger.

Det er skatt på feriepenger som vanlig lønn, men det er vanlig praksis å fordele skatten på de øvrige månedene, slik at feriepengene utbetales uten skattetrekk.

Slik regner du ut hvor mye du får:

  • Finn ut hva feriepengegrunnlaget dit for foregående år er. Dette finner du lønns- og trekkoppgaven som du fikk ved årsskiftet.
  • Har du rett på fire ferieuker får du 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt. Har du rett på fem ferieuker får du 12 prosent.
  • Er du over 60 år? Da får du 12,5 prosent av feriepengegrunnlaget ditt for fire ferieuker og 14,3 prosent for fem ferieuker

Måten å beregne feriepenger på er å ta utgangspunkt i at en uke består av seks virkedager. Ferieloven teller med lørdag som virkedag. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager per måned. Har du fem ukers ferie har du rett på 30 virkedagers ferie (5 uker* 6 virkedager = 30). Du må derfor trekkes fire virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger.

Har du fem ukers ferie blir feriepenger beregnet slik:

Brutto månedslønn 2018 + (Feriepengegrunnlag 2017 x 0,12) – (Brutto månedslønn 2018 / 26 virkedager) x 30 virkedager. 

Eksempel:

Har du fem uker ferie, og feriepengegrunnlaget ditt for 2017 er 500.000 kroner, og brutto månedslønn er 45.000 kroner, vil du få 53.077 kroner i feriepenger. 

Kilde: DNB, Arbeidstilsynet, Lovdata, Store Norske Leksikon og Altinn

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.