Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Bedriftshelsetjeneste

Vi arbeider med å samle Norges beste bedriftshelsetjenester i et og samme nettverk.

Tilbyr ditt firma bedriftshelsetjeneste og ønsker å se på muligheten til et sammarbeid? Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Er du kunde hos oss og har behov for bedriftshelsetjeneste? Ta kontakt for bistand. 

Tjenesten vil lanseres i løpet av 2022/2023.

Har du spørsmål?

TA KONTAKT

Ofte stilte spørsmål

Faq

Har du et spørsmål til oss som du ønsker raskt svart på?
Da kan du se på denne listen med spørsmål som vi ofte får!
Hvis du fortsatt lurer på noe, så kan du selvsagt ta kontakt med oss for utdypende informasjon!

Hvilke virksomheter er lovpålagte å ha en bedriftshelsetjeneste?

Rent lovmessig er mange arbeidsgivere forpliktet til å ha kontakt med sertifisert bedriftshelsetjeneste. Men plikten er betinget av at risikoforholdene i arbeidsmiljøet i den enkelte bedriften krever dette. Dermed finnes det unntak, som beskrevet i Arbeidsmiljøloven § 3-, men det er blitt færre av dem.

Nedenfor finner du en oversikt over virksomheter som trenger BHT, så vel som en oversikt over virksomheter som ikke trenger BHT.

Det er opp til Arbeidstilsynets skjønn om de ønsker å pålegge en virksomhet at der opprettes kontakt med bedriftshelsetjenesten. Dette begrunnes da gjerne med et spesielt behov for å overvåke omgivelser og helsen til medarbeiderne.

Bedriftshelsetjenestens hensikter og oppgaver

Bedriftshelsetjenesten er der for å hjelpe med å holde en god HMS-standard i bedrifter. Den skal på generelt grunnlag drive med forebyggende arbeidsmiljøtiltak og skal være en medhjelper til å kartlegge arbeidsmiljøforhold. Det betyr at representanter for BHT skal være fagkyndige for bransjen, og innen generell HMS, for å kunne bistå ledelsen i bedriften.

Det er i siste slutt likevel ledelsen som er ansvarlig for bedriften, og ledere skal tilse at BHT gjennomføres på korrekt vis, samtidig som de kan ta imot råd fra bedriftshelsetjenestene på en rekke felt. BHT-arbeidet skal dokumenteres, og der skal utarbeides handlingsplaner for eventuelle tiltak, i samråd mellom bedriftshelsetjenesten og ledelsen i hver avdeling eller en liten bedrift.

I enkelte bransjer er forpliktelsen til samarbeid med bedriftshelsetjeneste absolutt

-Dertil hører selvfølgelig også at enkelte bransjer er mer risikable enn andre. Gjerne deler man opp riskfaktorene i større fare for sykdom, større fare for skader, og større fare for psykiske belastninger. I de bransjene som anses som risikable er forpliktelsen til kontakt med bedriftshelsetjenesten absolutt. Listen strekker seg over 96 forskjellige bransjer, men dekker ikke nødvendigvis alle aspekter av bransjen. Du finner til enhver tid en ajour liste hos Arbeidstilsynet.

Listen over bransjer med BHT-plikt har i de siste årene, fra 2014, blitt utvidet 8 flere bransjer, så det lønner seg å holde seg oppdatert.

Listen er mangfoldig og strekker seg fra gruvedrift og skogbruk, hvor der alltid er en overhengende fare, både for umiddelbar skade og senere helseproblemer.

Deretter følger kategorier som henger sammen med matproduksjon og dyreoppdrett, så vel som resten av matkjeden, som supermarkeder og restauranter, hvor der både er fare for umiddelbare skader og sykdommer.

Ved siden av dette nevnes også mange bransjer innen produksjonsindustrien, fra klær og sko, til trykking og raffinering av olje, hvor det gjerne arbeides med produksjonsmaskineri, som presenterer et faremoment, så vel som med kjemiske komponenter som kan føre til skader og sykdom om de ikke handteres på riktig vis.

Derpå følger bransjer innen forsynende infrastruktur, fra vannbehandling, telefondrift og kraftproduksjon, til renovasjon, transport og anlegg. Bransjene er til dels fysisk krevende, noe som kan lede til senskader, men de bærer også med seg et potensiale for umiddelbare fysiske skader.

Bransjer hvor det arbeides med spesielt sårbare mennesker er også pålagt forbindelse med en bedriftshelsetjeneste. Her kan vi trekke frem undervisningsinstitusjoner, pleiende institusjoner og sosiale omsorgstjenester. Der hvor mange mennesker møtes, også gjerne syke mennesker, er der alltid en overhengende fare for smitte og sykdom.

Utover dette er det også sikkerhetstjenester, som politi og brannvern, så vel som vektere, dekket av bransjelisten for lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Om du er privat detektiv slipper du derimot unna.

Når det kommer til potensiale for psykiske lidelser som stress eller depresjoner i forbindelse med arbeid, er dette noe som i løpet av de siste tiårene har mistet en del av tabubelastingen, og med dette har det også blitt større fokus på at folk føler seg bra, også på jobb. Denne risikofaktoren strekker seg dermed også over de fleste felt innen arbeidslivet.

Ikke plikt til bedriftshelsetjeneste?

Liste over bransjer og virksomheter som i første omgang er unntatt plikten til å ha en bedriftshelsetjeneste a 2019

Unntakene fra forpliktelsen til å ha en bedriftshelsetjeneste kan noen ganger virke tilfeldig, om man ser det hele i et fare-perspektiv, så vel som når det kommer til hygiene.

Jordbruk og jakt er for eksempel unntatt forpliktelsen til tilknytting til en BHT, men dette kan være fordi mange bønder i Norge, tradisjonelt gjerne er småbrukere som drifter en gård alene, eller sammen med nær familie.

Utvinning av olje og gass er heller ikke underlagt forpliktelsen, men det er fordi bransjen har egne ordninger som er adskilte fra deler av arbeidsmiljøloven. Sjøfart og lufttransport har ikke en plikt til å ha en definert bedriftshelsetjeneste av samme årsak.

-Sitter du mye inne på en stol er der gode sjanser for at du er unntatt plikten til å ha en bedriftshelsetjeneste

Når det derimot kommer til en del lette jobber som ofte innebærer at man sitter eller står inne i varmen, uten å måtte løfte for tungt, er det mer forklarlig at denne typen virksomheter ikke har noe krav om bedriftshelsetjeneste.

Butikker, bensinstasjoner, og annen detaljhandel, som ikke har å gjøre med direkte med salg eller reparasjon av motorkjøretøy, er unntatt forpliktelsen til å ha en bedriftshelsetjeneste. Det samme gjelder for mange andre former for personlig tjenesteytelse fra kroppspleie, til begravelsesagenter. Unntaket fra dette er frisører og vaskeri, hvor det kan være omgang med risikable kjemikalier med i bildet.

Forskningsvirksomhet og annen faglig vitenskapelig eller teknisk virksomhet, trenger ikke bedriftshelsetjeneste. Dette gjelder også for offentlige virksomheter, så lenge det ikke er snakk om politi eller fengselsvesen.

Det samme gjelder også for forlagsvirksomhet, så vel som produksjon av audio- og videomateriale, så vel som kringkasting, og andre tjenester tilknytta informasjonsteknologi og informasjonstjenester, så vel som for telefonsalg og annet salg. Dette griper også over i andre former for kunst og underholdning.

Underholdningsbransjer og kulturforetak, og det som defineres som kunstnerisk virksomhet. Her teller alt fra musikorkester til biblioteker, så vel som pengespill, sportsklubber og fornøyelsesparker. Reisebyråer og turistvirksomhet trenger det heller ikke BHT.

Banker, finansbedrifter, forsikringsselskap og finansrådgivere av mange slag er også unntatt arbeidstilsynets liste. Det samme gjelder også for eiendomsforvaltere, jurister og bokholdere, kontortjenester, administrative tjenester og arkitekter.

Bemanningsbyrå, eller tjenesteytere som leier ut eller formidler arbeidskraft og driver med HR, trenger ingen bedriftshelsetjeneste.

Organisasjonsarbeid i fagforeninger eller liknende, så vel som i internasjonale organisasjoner, som FN og Verdensbanken, krever heller ikke en bedriftshelsetjeneste.

Det finnes ulike former for tilknytting til en bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste for små bedrifter

Om din virksomhet er liten er det fornuftig å out-source bedriftshelsetjenesten til en ekstern leverandør av tjesten. Leverandøren av bedriftshelsetjenester må være godkjent som passer overens med bransjen som bedriften er i. Mange små leverandører av BHT-tjenester har gjerne fokusert på enkelte bransjer, og gjerne kun innen et begrenset geografisk område. Arbeidstilsynet fører lister over de BHT-tilbyderne som til enhver tid er godkjente.

Et kompromiss mellom den eksterne løsningen, og den interne løsningen kan også være at flere bedrifter deler på en bedriftshelsetjeneste som tar hånd om bedriftene.

Bedriftshelsetjenester i store foretak

For store bedrifter kan det lønne seg å opprette en bedriftshelsetjeneste som en avdeling i virksomheten. Egenordninger må også godkjennes av Arbeidstilsynet. Dertil teller det som viktig at BHT-tjenesten er relativt fri og uavhengig.