Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Arbeildsmiljø: behold dine ansatte

Arbeidsmiljø

Innsats for et godt arbeidsmiljø er svært viktig når du ønsker å beholde dine ansatte. Det viser en ny undersøkelse hvor ansatte har listet opp hva det er som styrer deres valg for å forbli i nåværende jobb.

Arbeidsmarkedet er nå sterkt og mange velger å bytte jobb. Men høyt gjennomtrekk i personalomsetningen er sjelden godt for selskapet, nettopp fordi det krever mye ressurser og fører til en nedgang i produktivitet og effektivitet. HR-selskapet Talentsoft merker for tiden økt etterspørsel etter selskaper som ønsker tips om hvordan man best motiverer og beholder sine ansatte.

– Kompetanseutvikling, tidlig fredager og årlige bonuser, kan alle være nyttige verktøy. -Men det som veier tyngst er sosial tilhørighet. Heldigvis er det ofte overraskende lite aktivitet som skal til for å skape samhold blant arbeidskolleger, og slike investeringer gir gode resultater, sier Allan Nygaard, president for Talentsoft i Norden.

Talentsoft har gjennomført en undersøkelse av de viktigste parameterne for å beholde ansatte. På spørsmålet om hvilke de tre viktigste årsakene for å bli i jobben var, svarte 75 %: gode kolleger. Deretter kom god lønn, fleksible vilkår (som arbeidstid, ferie m.m.), og god relasjon til lederen.

FEM TIPS FOR Å BEHOLDE GODE MEDARBEIDERE

  • Invester i båndet mellom kolleger: Å gjøre noe godt utenom arbeidet styrker motivasjon og samarbeid og er derfor en god investering for selskapet.
  • Ikke undervurder betydningen av økonomiske goder: For mange er lønn en avgjørende motivasjonsfaktor, og det kan betale seg med tanke på at man forhindrer rekrutteringskostnader.
  • Tilby fleksible vilkår: Muligheten til å gå tidlig eller å jobbe hjemmefra kan bidra til et større engasjement blant ansatte og øke deres effektivitet.
  • Prioriter av kompetanseutvikling: Både når det gjelder kurs og utdanning, samt daglig motivasjon, støtte og dialog.
  • Styrk relasjonen mellom ledelse og ansatte: Respekter hverandres faglige roller og still krav og involver hverandre.

Kilde: Prevent

Ansvar for et godt arbeidsmiljø er del av vanlig HMS-arbeid

Ledelsen har i seg selv også et etablert ansvar for å ivareta eller å fremme et godt arbeidsmiljø. Dette tjener selvfølgelig et foretak på, men forpliktelsen er også en forpliktelse ovenfor medarbeiderne, og med hensyn til arbeidstilsynet med grunnlag i arbeidsmiljøloven.

Der hvor mennesker jobber sammen vil det også forekomme konflikter, og det kan bli opp til ledelsen og den som har ansvaret for foretakets HMS-arbeid å ta hånd om disse konfliktene. Selvfølgelig vil voksne mennesker gjerne klare å gjøre opp seg imellom, og selvfølgelig finnes der virksomheter som har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø uten at mye må gjøres, men det kan lønne seg å kartlegge forholdene, samt at det gjøres små tiltak for optimering.

I bedrifter hvor alt er i orden kan dette innebære forebyggende aktiviteter som teambygging, andre helsefremmende tiltak, så vel som en vanlig HMS-kartlegging, så vel som oversikt over vanlige prosedyrer og rutiner.

Problematisk arbeidsmiljø og muligheter til konflikthåndtering

I virksomheter hvor noen forhold er mer anspente, kan det lønne seg å se på organiseringen, medarbeideres rolleforståelser, eller hvordan forskjellige grupper fungerer sammen, så vel som at man håndterer eventuelle ulmende konflikter ved å snakke om dem. Også her kan grepene være enkle. Om det er tydelig at to personer ikke fungerer sammen, skiller man deres arbeidsoppgaver. På den positive siden kan det også lønne seg å flytte folk som kommer godt overens nærmere hverandre.

Samtidig er det verdifullt å innse at alt ikke alltid kan håndteres, spesielt om noe har ulmet påaktet over lengere tid. Ikke alle bedrifter har en fin kultur for omgang med hverandre, og en kultur med mobbing eller trakassering, eller påstander om slikt burde utløse strakstiltak fra arbeidsgivers side. Dette inkluderer først en kartlegging av situasjonen, men også sanksjoner og rehabiliteringsmuligheter for forårsaker, samtidig som det kan fokuseres på bedre tilrettelegging for den som er utsatt for et dårlig arbeidsmiljø. Om ikke noe gjøres for å imøtekomme HMS-kravene kan slike situasjoner ende opp med å bli behandlet både av Arbeidstilsynet og Rettsapparatet.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.