Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

Ansvarsrett

Ansvarsretten slik den defineres av byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven

Det som menes med ansvarsrett, er retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver som krever godkjenning jamfør Plan- og bygningsloven. Det finnes mange forskjellige typer ansvarsrett, alt etter hvilke erfaringer og kvalifikasjoner en virksomhet innehar, og retten gis etter søknad som vanligvis sendes sammen med en byggesøknad.

Et byggeprosjekt krever gjerne at byggherren må ha bestemte fagfolk som tar et delansvar for bygge- og anleggsarbeid. Dette kravet skjerpes etter hvor komplisert og stort et byggeprosjekt er. Hver enkelt spesifikk ansvarsrett har spesielle krav på seg, og den kan videre deles inn i sentralt godkjent ansvarsrett og lokal kommunal godkjenning av ansvarsrett.

Typer av ansvarsrett og deres samspill i byggesaker

Det finnes forskjellige ansvarsområder for byggesaker som krever forskjellige typer av ansvarsrett.

  • Ansvarlig søker er vanligvis representanten som har ansvaret for byggesøknaden hos kommunen. Han sørger for at byggesøknaden er korrekt, og har et koordinerende ansvar for de andre ansvarlige som er involvert i et prosjekt. Dette innebærer utformingen av en gjennomføringsplan for prosjektet, som sendes inn sammen med byggesøknaden.
  • Ansvarlig prosjekterende er den som tegner, beskriver og beregner et byggeprosjekt. Denne har ansvar for at prosjektet holder seg til regelverket. Dette inkluderer også nødvendige sikringstiltak på tomter og fellesarealer. Etter prosjekteringen avgis en “samsvarserklæring”, om at prosjektet er utformet i samsvar med regelverket, til den ansvarlige søkeren, som så legger samsvarserklæringen og prosjektbeskrivelsen med i byggesøknaden.
  • Ansvarlig utførende er dem som utfører de fysiske oppgavene ved et byggeprosjekt. Her er det mange typer entreprenører, håndverkere og spesialister som gjerne kommer sammen, selv ved små prosjekter. Disse skal i første omgang også avgi en samsvarserklæring til ansvarlig søker, som legger denne ved i byggesøknaden.
  • Ansvarlig kontrollerende har ansvar for å kontrollere de prosjekterende og utførende ansvarlige. Dette inkluderer dokumentkontroll og kontroll av samsvar med regelverket og lokale forordninger. Det kontrolleres også om prosjektplanen samsvarer med ferdigstillingen. Derfor skal kontrolløren være uavhengig av de foretakene som gjennomfører prosjektering og utføring av arbeidet. Ansvarlig kontrollerende avgir en kontrollerklæring til ansvarlig søker når oppgavene er gjennomførte
  • Ansvarlig selvbygger er den som bygger eget hus eller hytte for egen fremtidig ikke-kommersiell bruk, med unntak for en sekundær utleieleilighet (hybel), men ikke for en formell to-mannsbolig. En ansvarlig selvbygger kan godkjennes som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1, om tilstrekkelige kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring er tilstede. Her legges det vekt på relevante byggetekniske utdannelser, erfaring med oppføring av byggverk og relevante kurs.
    Ansvarlig selvbygger kan ikke fungere ikke som ansvarlig kontrollerende, om det skulle kreves kontroll.

Godkjenningsområder

Dertil finnes en rekke forskjellige godkjenningsområder som dekkes av den generelle ansvarsretten. Godkjenningsområder er spesialfeltene som de forskjellige aktørene er kvalifiserte for å utføre arbeider i. Det finnes gjerne ikke en spesifikk utdannelse eller lære som kvalifiserer for et godkjenningsområde. Tildeling av godkjenningsområde oppstår derfor som et samspill av tidligere prosjekter, forskjellige fagbrev og diplom, og kombinasjonen av fagkreftene.

En tømrer kan for eksempel gjerne arbeide i et murerfirma som støper betong, sammen med murere, og en murer kan gjerne også brukes for veibyggingen eller landskapsuforming, sammen med en landskapsgartner. En tittel som sivilingeniør tilsier heller ikke at arbeidstakeren er ekspert på alle typer ingeniørarbeider. Har ingeniøren lang erfaring med brobygging i betong, er dette ikke nødvendigvis et argument for høy tiltaksklasse når det kommer til oppføring av boligbygg i treverk.

Tiltaksklasse 1 til 3

Hvert godkjenningsområde har tre tiltaksklasser, eller vanskelighetsgrader. Grunnleggende erfaringer, ny utdanning og et begrenset samspill av forskjellige fagkrefter kan i første omgang gi godkjenning for tiltaksklasse en, som igjen kobles til en jobb som anses som relativt enkel for fagfolk.

Arbeider i tiltaksklasse to anses som vanskeligere og mer omfattende, og krever derfor generelt mer erfaring i feltet, mens arbeider i tiltaksklasse 3 er det som anses som de vanskeligste storprosjektene.

Eksempel på arbeidsoppgaver i forhold til tiltaksklasse:

Murerarbeider:

  1. Mure forstøtningsmurer
  2. Mure bærende murer
  3. Mure selvbærende bjelker med spenn

Sentral godkjenning av ansvarsretten

Direktoratet for byggkvalitet kan tildele et foretak en sentral godkjenning av ansvarsretten, som inkluderer oppføring i et åpent sentralregister, samt bruk av godkjenningsmerket. For offentlige utskrivinger kan sentral godkjenning ikke settes som et krav for anbudsprosessen, men det kan være et krav for private prosjekter. Dertil gjør oppføringen i registret det enklere for potensielle kunder og samarbeidspartnere, å sjekke at en virksomhet har alt i orden, og er kvalifiserte til å gjennomføre et oppdrag.

Registret er smart lagt opp. Du kan søke på organisasjonsnummer, selskapers navn, eller du kan søke etter et konkret fagområde/godkjenningsområde som dekkes av virksomheter i en kommune. Det fungerer også som en opplysningskilde for lærlinger som ser etter en bedrift de kan ta læren hos.

Sentral godkjenning er frivillig for alle utenom den ansvarlige kontrollerende, men den er praktisk for alle involverte, og foretrekkes derfor også for mange private prosjekter.

Godkjenningen er omfattende og det etterspørres mye informasjon

Søknaden om sentral godkjenning kan være noe komplisert, og det kreves en del dokumentasjon og utfylling av skjema. Mange biter må være på rett sted for at den sentrale godkjenningen av ansvarsretten tildeles. Dokumentasjon på betalte skatter og avgifter, ansettelsesforhold, skussmål fra tidligere oppdrag, kvalifikasjoner blant de ansatte, og andre elementer er utslagsgivende på om det gis sentral godkjenning av ansvarsrett og på hvilken tiltaksklasse virksomheten godkjennes for.

Total HMS har spesialisert seg på å hjelpe bedrifter med å få en sentral godkjenning. Det betyr at Total HMS hjelper deg med å samle og strukturere den nødvendige dokumentasjonen, og ser over dokumentasjonen, slik at ingenting mangler når søknaden sendes inn. Total HMS tar seg av hele prosessen og kommunikasjonen med Direktoratet. Slik kan du være sikker på at du har kvalitetsstemplet i løpet 4 uker, uten “ping-pong” og avvisninger fra Direktoratet for byggkvalitet,

Lokal godkjenning fra kommunen det bygges i

Kommunen kan tildele lokal ansvarsrett uten at det trengs en sentral godkjenning. Her må da all dokumentasjon overleveres for hvert prosjekt, noe som selvfølgelig er en liten merbelastning. Sentral godkjenning vil ellers nemlig kunne legges til grunn for at det tildeles en lokal godkjenning av ansvarsrett.

Hvis virksomheten ikke har en sentral godkjenning av ansvarsretten skal virksomheten dokumentere sine kvalifikasjoner for å få en godkjent byggesøknad. Dette inkluderer at utdannelse, arbeidsforhold, referanseprosjekter og dokumentasjon på betalte skatter og avgifter, samt registrering i merverdiregistret, legges ved.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.