Vi feirer over 2500 kursdeltakere! FÅ -25% RABATT PÅ ALLE HMS KURS ved å benytte lisenskode: HMS2024

Dager
Hours
Minutes
Seconds

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til enklere integrering av Ukrainske flykninger i Norsk arbeidsliv, ved å gi alle Ukrainske arbeidstakere gratis tilgang til vårt
HMS-Kurs for arbeidstakere på Ukrainsk (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere og ønsker derfor å gi nye og eksisterende kunder 25% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2023. 

Sommerkampanje –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2021 ved registrering.

Vi oppdaterer våre nettsider, det kan desverre medføre noe nedetid! Kontakt oss på post@totalhms.no for brukerstøtte. 

🇺🇦  Vi ønsker å bidra til å ønske ukrainske flykninger velkommen til Norge og Norsk arbeidsliv, ved å gi alle ukrainere i Norge
GRATIS HMS-Kurs for arbeidstakere (Finn kurs i oversikten)  🇺🇦

Vi feirer samtidig over 2500 kursdeltakere! FÅ 20% RABATT på alle HMS-kurs ved å benytte lisenskode: HMS2022. 

[log-code]
Søk

4 tips som gjør HMS enklere

Enklere HMS: 4 tips som gjør HMS enklere i små og mellomstore foretak.

4 tips som gjør hms enkelt
4 tips som gjør hms enkelt: Små bedrifter har ofte lite ressurser og de kan oppleve et økonomisk press og tidspress når de kun har en leder som skal drifte selskapet, samtidig som vedkommende også skal vurdere organisatoriske spørsmål og strategi, som også inkluderer oppfyllingen av grunnleggende hms-krav.
Små og mellomstore bedrifter har ofte svært begrensede ressurser tilgjengelig når det kommer til forebyggende arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet. Et nytt europeisk forskningsprosjekt har identifisert fire områder som gjør det enklere for mindre bedrifter å følge opp HMS i virksomheten, uten at dette blir til en belastende faktor. Daglig drift av foretak inkluderer, kundeservice, økonomisk styring, samt det å ta hånd om ansettelser og medarbeidere, så vel som utvikling av nye forretningsområder. Listen over oppgaver som en leder i en liten bedrift må påta seg er lang. På toppen av alle disse krevende arbeidsoppgavene kommer også det lovpålagte ansvaret for HMS. Samtidig som små og mellomstore foretak har begrensede midler og er økonomisk presset, har de ofte kun en person som kan påta seg alt det administrative arbeidet i virksomheten. Denne personen må finne tid til å gjøre at minimum av det som loven krever, også med hensyn til internkontroll og HMS-arbeid.

Forskningsprosjektet «Safety and health in Micro and Small Enterprises in the EU» gir oss bedre innsikt i HMS-utfordringer og gode løsninger fremheves

HMS Kunnskap basert på forskning: I forskningsprosjektet «Safety and health in Micro and Small Enterprises in the EU», har man undersøkt hvilke utfordringer små og mellomstore bedrifter møter i hverdagen og hva man spesifikt kan gjøre for å forenkle disse utfordringene. Det finnes likevel ingen universell løsning for å sikre gode arbeidsforhold for ansatte i de minste foretakene. -At arbeidsoppgavene er tilpasset til den ansattes særegne behov, samt at arbeidstaker får en tilstrekkelig opplæring er viktig. Det er også viktig at arbeidsinstruksen er i henhold til HMS planen og at det legges vekt på at arbeidsoppgavene skal utføres på en sikker måte. Det understrekes at forebyggende arbeid ofte gjøres i opplæringsprosessen, ved nyansettelser og oppfølging av leder på arbeidsplassen. De fleste ledere forventer at arbeidstaker har kompetanse innenfor HMS. Men dette trenger ikke å være tilfellet. I flere tilfeller ser vi også at mange ledere også selv har manglene kompetanse innen sitt ansvarsfelt, både teoretisk og utførende. Det å forsikre seg om at man har det nødvendige kunnskapsnivået trenger ikke å være en tidkrevende prosess. Det er ikke nødvendig å ta kurs som strekker seg over flere dager. Ofte er det å få en innføring i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften tilstrekkelig.

Fire ting du spesifikt kan gjøre for å få en enklere HMS-hverdag

I rapporten «Safety and health in Micro and Small Enterprises in the EU» har man identifisert 4 områder. Om du fokuserer på disse har du kjernen som skal til for å gjøre hms arbeid mer effektivt.

1. Skreddersydde arbeidsoppgaver

Medarbeideren trenger ikke å vite hvordan man kan forebygge alle ulykker generelt, men en medarbeider bør være bevist på hvordan han eller hun kanforhindrer ulykker innen deres felt, og de bør være klare over hvilke farer deres arbeidsposisjon innebærer, så vel som hvilke generelle risikofaktorer de og deres nærmeste medarbeider kan komme i kontakt med. Her kan ulykkesstatistikker og en bevisstgjøring være hjelpsom.

2. Innsatsen skal være til nytte for virksomheten

Små selskaper vanligvis har nok å gjøre kun for å ta vare på virksomheten. Derfor bør arbeidet rundt hms integreres inn i dagligdagse oppgaver, slik at det ikke skilles ut som en ekstra oppgave på toppen av alt annet, og dermed er noe som kan ses bort fra. Innsatsen med HMS-tiltak skal være til nytte for bedriften, og det er viktig å merke seg at god HMS bidrar til en innsparing av både helse og ressurser, noe som i det lage løp også vil vise seg som penger spart.

3. Fokus på hvordan du løser opplagte problemer og ikke på hvordan du kartlegger alle risikomomenter

Små bedrifter har ikke alltid ressurser til å gjøre store og omfattende risikovurderinger. De bør på den ene siden løse problemer mens de oppstår, men da på konkret vis, og med en gang. Samtidig bør grunnleggende sikkerhetsutstyr og sikre rutiner adopteres. Dette kan være alt fra anstendige stoler for kontorister, som lar dem sitte behagelig uten fare for slitasjeskader i rygg og hofte, hansker, vernebriller og eventuelt masker eller drakter for renholdspersonell, eller den kjente kombinasjonen av synlige vernevester og klær, så vel som hjelm, som vi finner i industri og anlegg.

4. Det bør være rimelig: Budsjettet for å gjøre hms arbeid er vanligvis ikke veldig stort i små bedrifter

Budsjettet som er satt til rådighet for å gjøre hms-arbeid er vanligvis ikke veldig stort i små bedrifter. Derfor må HMS-arbeidet være effektivt samtidig som de økonomiske rammene holdes. Ved å øke din eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften kunne oppnå flere fordeler. Her kan vi telle reduser sykefravær og økt produktivitet som følge av fornuftige rutiner. God HMS styrker også gjerne lojaliteten: Ved faktisk å ta vare på medarbeidere, og ved å sette fokus på deres sikkerhet, vil de gjerne bli mer lojale overfor virksomheten. Dette skaper også et godt fundament for etablering av et godt arbeidsmiljø og en mer omsorgsfull kultur internt i et foretak. Les mer om hvordan du kan øke din eller dine ansattes kunnskap: HMS-kurs for daglig leder og HMS-kurs for verneombud

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

HOLD DEG OPPDATERT

Motta flere smarte tips og informasjon om HMS og ledelse

SISTE INNLEGG

FRA 490 NOK

TJENESTER

Trenger du bistand med søknad og bestilling av sentral godkjenning eller HMS-kort? Ønsker du å bli mer synlig på nett, trenger bedriftshelsetjeneste eller har behov for juridisk bistand? Da kan vi bistå deg! 

FRA 1790 NOK

HMS-KURS

Med våre HMS-kurs, sparer du både tid og penger. Kursene gjennomføres på nett og tar kun 1-3 timer. HMS-opplæringen er tilpasset for ledere, verneombud og AMU. Opplæringen er godkjent og følger retningslinjene iht. Arbeidsmiljøloven.

INKLUDERT I HMS-KURS

INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter gjelder for alle typer norske bedrifter som har en eller flere ansatte. Vi i TotalHMS.no har utviklet en enkelt, brukervennlig og oversiktlig internkontroll system.