Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som møtes daglig i norske foretak.

Hos oss kan du forvente å:

• Lese de ferskeste nyhetene omkring arbeidsliv og HMS.
• Få oppdateringer om lovendringer og forandringer av forskrifter.
• Få Tips om implementering av gode HMS-rutiner.
• Få oversikt over de fremste verktøyene og virkemidlene som er med på å forenkle din arbeidshverdag.

Les mer om hva våre kurs kan gjøre for din bedrift: HMS for daglig leder og HMS for verneombud