Renholdskort

Bestill renholdskort: Fra kun 390 NOK

Bestill Renholdskort

Vi bistår med søknad, bestilling og fornyelse av renholdskort.

Grunnet stor pågang, er bestilling av HMS-kort hos Totalhms.no midlertidig stengt.

Ofte stilte spørsmål

HMS-kortet for renhold er en bestemmelse fra Arbeids- og sosialdepartementet. En virksomhet som driver med renhold vil ikke godkjennes av Arbeidstilsynet før alle ansatte som utfører renholdstjenester har et gyldig renholdskort. Kortet skal fremvises ved kontroll fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre instanser som har rett til å kreve å sjekke kortet.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å sikre at de ansatte har renholdskort. Dette gjelder også enkeltpersonforetak. Selve bestilligen kan imidlertid Total HMS ta seg av.

 

Kortet er gyldig i maksimalt to år og må fornyes slik at ansatte alltid kan vise fram et gyldig kort. Kortets gyldighet avhenger av at man fremdeles arbeider for virksomheten som utstedte kortet.

Kortet utstedes av EVRY på vegne av Arbeidstilsynet.

Alle arbeidstakere som driver med renhold skal ha et HMS-kort for renhold, og det er ingen unntak fra denne regelen. Dette gjelder altså også for utenlandske statsborgere med norsk arbeidstillatelse og for ansatte i utenlandske bedrifter som tilbyr renholdstjenester i Norge. Det gjelder dessuten for vikarselskaper som leier ut ansatte for å utføre renholdstjenester og for dem med en midlertidig stilling, for eksempel arbeid som sommerhjelp.

Et renholdskort koster kr. 490,- når det bestilles via TotalHMS.no. Vi gjør prosessen med søke enkel og sørger for at riktig dokumentasjon blir sendt. Vi følger også opp fornyelse av HMS-kortet etter to år.

Renholdskortet er et påkrevd identitetskort for alle som utfører renholdstjenester. På et HMS-kort i renholdsbransjen står det hvilken bedrift en renholder arbeider for og hvem vedkommende er. HMS-kortet for renhold skal alltid bæres med under arbeid. Kortet inneholder virksomhetens navn og organisasjonsnummer, sammen med korthavers fødselsdato, navn og kjønn. På kortet er det også arbeidstakers bilde og signatur, samt kortets gyldighet.

Load More

renholdskort

Renholdskort

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pliktige til å utstyre alle ansatte som utfører renholdstjenester med et gyldig HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at renholdskortet til enhver tid er gyldig. HMS-kort for renhold har gyldighet i opptil to år og må derfor fornyes før utløpsdatoen. Dette i henhold til Arbeids- og sosialdepartementets forskrift knyttet til renholdsvirksomhet.

Renholdskortet er et personlig HMS-kort som viser en ansatts tilknytning til en virksomhet som leverer renholdstjenester. På kortet står virksomhetens navn og organisasjonsnummer, samt den ansattes navn, fødselsdato og kjønn. På kortet er også arbeidstakers bilde og signatur, sammen med kortets gyldighet.

En person som er ansatt hos flere renholdsbedrifter, skal ha ett renholdskort per arbeidsgiver. Kortet er gyldig så lenge arbeidstaker er ansatt hos den gitte virksomheten.

Hensikten med renholdskortet er å holde oversikt over at det er gode arbeidsforhold for dem som arbeider som renholdere. Det bidrar til å økt fokus på godt HMS-arbeid og seriøsitet i renholdsbransjen. HMS-kortet bidrar blant annet til å sikre at utenlandske statsborgere innen renholdsbransjen har lov til å jobbe i Norge.

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med ordningen. Sammen med skattemyndighetene og politiet kan de kreve å få se og ved behov inndra et renholdskort. Hvilke tiltak manglende eller ugyldig HMS-kort får, er situasjonsbestemt.

Det er ingen unntak fra regelen om at ansatte som utfører renholdsarbeid skal ha renholdskort. Alle renholdere skal dermed ha et gyldig HMS-kort knyttet til det enkelte arbeidsstedet. Ansatte i bemannings- og vikarbyråer skal få HMS-kort fra byrået så lenge lønnen mottas herfra. Ved midlertid arbeidsforhold, som ved vikariater eller sommerjobb, skal arbeidstaker også få utstedt HMS-kort fra arbeidsgiver og bære dette.

Arbeidstaker er forpliktet til å melde fra til arbeidsgiver ved mistet eller stjålet kort. Arbeidsgiver kan deretter ta kontakt med Total HMS, som vil sørge for kontakt med kortutsteder og at nytt kort bestilles.