Byggekort

Bestill Byggekort: Fra kun 390 NOK

Bestill Byggekort

Vi bistår med søknad, bestilling og fornyelse av byggekort.

Grunnet stor pågang, er bestilling av HMS-kort hos Totalhms.no midlertidig stengt.

Ofte stilte spørsmål

Kortet er gyldig i maksimalt to år og må fornyes slik at ansatte alltid kan vise fram et gyldig kort. Kortets gyldighet avhenger av at man fremdeles arbeider for virksomheten som utstedte kortet.

Kortet utstedes av EVRY på vegne av Arbeidstilsynet.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge skal ha et gyldig byggekort. Det gjelder også dem som bidrar med støttetjenester, som transport til og fra byggeplassen. Enkelte går innunder et unntak fra påbudet, slik som person på tiltak som er lønnet fra NAV og lærlinger.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser i Norge skal ha et gyldig byggekort. Det gjelder også dem som bidrar med støttetjenester, som transport til og fra byggeplassen. Enkelte går innunder et unntak fra påbudet, slik som person på tiltak som er lønnet fra NAV og lærlinger.

Et byggekort koster kr 490 ,- når det bestilles via TotalHMS.no. Vi gjør prosessen med å søke enkel og sørger for at riktig dokumentasjon blir sendt. Vi følger også opp fornyelse av HMS-kortet etter to år.

Byggekortet er et påkrevd identitetskort for alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsområder. På HMS-kortet står det hvilken bedrift arbeidstaker arbeider for og hvem vedkommende er. Byggekortet skal alltid være lett synlig under arbeid. Kortet inneholder virksomhetens navn og organisasjonsnummer, sammen med korthavers fødselsdato, navn og kjønn. På kortet er det også arbeidstakers bilde og signatur, samt kortets gyldighet.

Load More

Byggekort

Byggekort

Alle virksomheter som arbeider på bygge- og anleggsplasser, er  pliktige til å utstyre alle ansatte med HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at byggekortet til enhver tid er gyldig. Kortet utstedes for en periode på to år, men kun gyldig så lenge arbeidsforholdet varer. Dette i henhold til Arbeids- og sosialdepartementets forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.

Byggekortet er et personlig HMS-kort som viser at en ansatt som arbeider på en bygge- og anleggsplass har tilknytning til en bestemt virksomhet. På kortet står virksomhetens navn og organisasjonsnummer, samt den ansattes navn, fødselsdato og kjønn. På kortet er også arbeidstakers bilde og signatur, sammen med kortets gyldighet.

Hensikten med byggekortet er å holde oversikt over at det er gode arbeidsforhold for dem som arbeider på bygge- og anleggsplassen. Det bidrar til å økt fokus på godt HMS-arbeid og seriøsitet i bransjen.

Hvem skal ha byggekortet og hvem går inn under unntaket?

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha og alltid bære med seg et HMS-kort. Dette inkluderer enkeltpersonforetak, utenlandske arbeidstakere i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge og innleide arbeidstakere. Det gjelder også for dem som utfører støttefunksjoner som arbeid i kantine inne på et anleggsområdet, samt personer som frakter varer til hit på regelmessig basis.

Det er også enkelte unntak fra påbudet om HMS-kort for dem som arbeider på bygge- og anleggsplasser. Dette inkluderer personer på tiltak som er lønnet av NAV, innvandrere i introduksjonsprogram med utplassering og elever med praksis knyttet til skolegang.

Tilsyn og kontroll av HMS-kort og mulige sanksjoner

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med ordningen. Kortet skal imidlertid vises på oppfordring til blant annet skattemyndighetene og politiet, HMS-koordinator og verneombud, samt byggherre.

Oppdages det at arbeidsgiver ikke har skaffet byggekort til sine ansatte, vil Arbeidstilsynet gi pålegg om å ordne det snarest. Etterfølges ikke dette kan virksomheten stanses, en kan måtte betale gebyr eller bot og i noen tilfeller kan det politianmeldes.

Arbeid før mottatt byggekort

Det er lov til å utføre arbeid før HMS-kortet er mottatt, så lenge søknaden er godkjent. Total HMS utsteder gyldig dokumentasjon på at byggekortet er under bestilling. Dette kan vises frem ved kontroll.

Arbeidstaker er forpliktet til å melde fra til arbeidsgiver ved mistet eller stjålet kort. Arbeidsgiver kan deretter ta kontakt med Total HMS, som vil sørge for kontakt med kortutsteder og at nytt kort bestilles. Det tapte kortet vil ugyldiggjøres.