Fra kun 4990 NOK

SENTRAL GODKJENNING

Sentral godkjenning er et kvalitetsstempel som viser at du har ned nødvendige kompetansen til å utføre ulike oppdrag. Det er også en generell prekvalifisering av foretakets kvalifikasjoner iht. kravene i byggesaksforskriften.

Fra kun 390 NOK

HMS-KORT TIL DIN VIRKSOMHET

Arbeidsgiver plikter å utstyre ansatte i bygg & annlegs- og renholdsbransjen med offentlige HMS-kort.
Vi bistår med søknad, bestilling og fornyelse av HMS-kort.

Fra 1290 NOK/t

TILSYNSHJELP

Vi bistår med å lukke eventuelle pålegg, ta kontakt for prisoverslag.

Fra kun 390 NOK

BYGGEKORT

Alle virksomheter som arbeider på bygge- og anleggsplasser, er  pliktige til å utstyre alle ansatte med HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at byggekortet til enhver tid er gyldig. Kortet utstedes for en periode på to år, men kun gyldig så lenge arbeidsforholdet varer.

Fra kun 390 NOK

RENHOLDSKORT

Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pliktige til å utstyre alle ansatte som utfører renholdstjenester med et gyldig HMS-kort. Arbeidsgiver er også forpliktet til å at renholdskortet til enhver tid er gyldig. HMS-kort for renhold har gyldighet i opptil to år og må derfor fornyes før utløpsdatoen.