KAMPANJE:  –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2020. 

Dager
Hours
Minutes
Seconds
[log-code]

Kurs/opplæring i håndtering av farlig gods

Bidrar til å gi ansatte kompetanse til å håndtere farlig gods iht. Landtransportforskriften §2-1.

4.5/5
Nettkurs

Kommer snart

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt

Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet.

Arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder og farlig gods rådgiver. 

Krav: Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målgruppe: Ansatte som håndterer farlig gods og farlige stoffer innenfor Transport-, lager-, logistikk- og handelsnæringen. Kurset er en innføring i farlig gods, og må ikke forveksles med de ulike ADR-kursene.

Målsetning: Gi deg økt kompetanse på å håndtere farlig gods / farlige stoffer på en forsvarlig måte og å håndtere nødsituasjoner som kan oppstå.

Varlighet: Kurset har en varighet på 3 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Antall kursdeltakere: Anbefalt antall er 10-20 kursdeltakere.

Lokasjon:Valgfritt etter kundens ønske, fortrinnsvis i kundens egne lokaler (Maks 2 timers reisevei fra Oslo). Eventuelt gjennomføres kurs i våre kurslokaler i Tønsberg.

1

Registrering

Fyll ut informasjon om foretaket, antall deltakere, ønsket lokasjon og tidspunkt for gjennomføring. Fagansvarlig vil deretter ta kontakt, for planlegging og kartlegging av eventuelle behov for tilpasninger av kurset.

2

Undervisning

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs/foredrag og kan gjennomføres hos kunde, eller i våre kurslokaler (Tønsberg).  Forutsetning for gjennomføring av kurs hos kunde er et egnet sted for PowerPoint visning

3

Kursbevis og oppfølging

Når kurset er gjennomført, vil kursdeltaker få utlevert en eksamenskode for registrering av bruker til vår kursportal. Kursdeltaker må deretter gjennomføre kunnskapstest, for å få utstedt kursbevis.

Kursbeskrivelse

Opplæringen gir grunnkunnskaper for alle som håndterer farlig gods / farlige stoffer, f.eks. på lager, og er i henhold til Landtransportforskriften §2-1:
«Farlig gods må ikke overlates til noen som åpenbart mangler kunnskap eller ikke har materiell for forsvarlig gjennomføring av transporten»

Kurs i håndtering av farlige stoffer danner et godt grunnlag til å forstå hva som er faremomenter på en enkel og oversiktlig måte. Hvordan du skal håndtere uhell og utslipp på din arbeidsplass. Du får en innføring i personlig verneutstyr, slik at du kan gjøre en selvstendig vurdering av hvilket verneutstyr som er egnet mot de ulike kjemikaliene. Grunnleggende innføring i brannvern og hvordan håndtere slokkingsarbeidet ved brann.

«Ved å stoppe utslipp og branner når de er små, kan du spare din arbeidsplass og kolleger for store person- og materielle skader.» – Per Johan Knutsen

Kursinnhold

leksjoner
 • Farlig gods
 • Farlige stoffer
 • Brannvern og utslipp
 • Kjemikalievern
 • Personlig verneutstyr
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve
Kurs i håndtering av farlig gods
kr 9990 inntil 10 deltakere + kr 790 pr. ekstra deltaker
kr 9990

Tilgang til kurs

 • Opplæring iht. Landtransportforskriften §2-1
 • Erfaren og kunnskapsrik kursholder
 • Digital kunnskapsprøve og kursbevis.

Som et Covid-19 tiltak, kan alle bedriftsinterne kurs gjennomføres som fjernundervisning. Opplæringen vil da gjennomføres live på nett og det vil være rom for faglige spørsmål og problemstillinger mellom deltakere og kursinstruktør. 

Vi følger til enhver tid myndighetenes krav og retningslinjer til smittevern.

Det må være mulig å holde en meter avstand mellom deltakerene, samt at smitteverntiltak oppretholdes. 

Se gjeldende krav her.

Ved bestilling av opplæring, legger dere inn ønsket dato og tid for gjennomføring. Deretter vil kursinstruktør ta kontakt for endelig avtale/tidspunkt. (maks en mnd. etter bestillingsdato) 

Opplæringen gjennomføres fortrinnsvis ute hos kunde. 

Dersom ikke kunde har egnede lokaler for gjennomføring, vil vi i samråd med kunde organisere leie av kurslokaler (kostnad for eventuell leie, faktureres kunde)

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Ja, du kan alikevell bestille opplæringen, det vil dog tilkomme ekstra kostnad for kjøring (6,75 kr/km) og eventuelle utlegg for kost og losji.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Relaterte kurs

Kurs ikke funnet.