KAMPANJE:  –30% AVSLAG PÅ ALLE HMS-KURS – Bruk lisenskode: HMS2020. 

Dager
Hours
Minutes
Seconds
[log-code]

Opplæring for brannvernleder

Gir "Brannvernleder" forutsetning til å utføre sitt verv på en forsvarlig måte.

4.5/5
Nettkurs

Kommer snart

Nettkurs

Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring

Kommer snart

Klasseromskurs

Oversikt

Kursholder: Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i høyesterett.

Krav: Forutsetter at kursdeltaker har gjennomført brannvern grunnkurs eller har tilsvarende forkunnskaper.

Målgruppe: Kurset er rettet mot brannvernansvarlige i alle slags virksomheter. Relevant brannteknisk lovgivning gjennomgås, forebyggende brannteori og branndokumentasjon med henblikk på branntilsyn.

Målsetning: Etter gjennomført brannforebyggende kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de utføre oppgaven som brannvernansvarlig på en tilfredsstillende måte. Samt ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Dette for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Varlighet: Kurset har en varighet på 6 timer. Det bør i tillegg til selve kurset settes av 30 minutter til oppfølgende kunnskapsprøve, som gjennomføres på nett.

Antall kursdeltakere: Anbefalt antall er 10-25 kursdeltakere.

Lokasjon: Valgfritt etter kundens ønske, fortrinnsvis i kundens egne lokaler (Maks 2 timers reisevei fra Oslo). Eventuelt gjennomføres kurs i våre kurslokaler i Tønsberg.

 

1

Registrering

Fyll ut informasjon om foretaket, antall deltakere, ønsket lokasjon og tidspunkt for gjennomføring. Fagansvarlig vil deretter ta kontakt, for planlegging og kartlegging av eventuelle behov for tilpasninger av kurset.

2

Undervisning

Kurset gjennomføres som et klasseromskurs/foredrag og kan gjennomføres hos kunde, eller i våre kurslokaler (Tønsberg).  Forutsetning for gjennomføring av kurs hos kunde er et egnet sted for PowerPoint visning.

3

Kursbevis og oppfølging

Når kurset er gjennomført, vil kursdeltaker få utlevert en eksamenskode for registrering av bruker til vår kursportal. Kursdeltaker må deretter gjennomføre kunnskapstest, for å få utstedt kursbevis.

Kursbeskrivelse

Forskrift om brannforebygging (FOB) og Internkontrollforskriften stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller andre i tilsvarende roller knyttet til HMS.

Kursinnhold

leksjoner
 • Brannvernleder
 • Byggteknisk forskrift (TEK 17)
 • Rømning og redning
 • Slokking og slokkemidler
 • Brannteori, herunder branntrekant
 • Brannfysikk mv.
 • Brannkjemi, væsker mv.
 • Gass og eksplosjon
 • Brann- og eksplosjonsvernloven (BEL)
 • Særskilte brannobjekter, brannforebyggende forskrift (FOB)
 • Organisatoriske tiltak mv.
 • Tekniske tiltak mv.
 • Kunnskapsprøve
  • Kunnskapsprøve
Brannvernansvarlig
kr 12990 inntil 10 deltakere + kr 990 pr. ekstra deltaker
kr 12990

Tilgang til kurs

 • Opplæring iht. Forskrift om brannforebygging (FOB).
 • Gjennomføring av kurs hos kunde.
 • Digital kunnskapsprøve & kursbevis.

Som et Covid-19 tiltak, kan alle bedriftsinterne kurs gjennomføres som fjernundervisning. Opplæringen vil da gjennomføres live på nett og det vil være rom for faglige spørsmål og problemstillinger mellom deltakere og kursinstruktør. 

Vi følger til enhver tid myndighetenes krav og retningslinjer til smittevern.

Det må være mulig å holde en meter avstand mellom deltakerene, samt at smitteverntiltak oppretholdes. 

Se gjeldende krav her.

Ved bestilling av opplæring, legger dere inn ønsket dato og tid for gjennomføring. Deretter vil kursinstruktør ta kontakt for endelig avtale/tidspunkt. (maks en mnd. etter bestillingsdato) 

Opplæringen gjennomføres fortrinnsvis ute hos kunde. 

Dersom ikke kunde har egnede lokaler for gjennomføring, vil vi i samråd med kunde organisere leie av kurslokaler (kostnad for eventuell leie, faktureres kunde)

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Ja, du kan alikevell bestille opplæringen, det vil dog tilkomme ekstra kostnad for kjøring (6,75 kr/km) og eventuelle utlegg for kost og losji.

Alternativt kan opplæringen gjennomføres som fjernundervisning. 

Relaterte kurs

Brannvern Grunnkurs

kr9,990.00 Total

Brannvern Grunnkurs

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Kurset gir ledere og ansatte tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann. Tilfredstiller kravene i henhold til Forskrift om brannforebygging §4 og §12.

Kurs/opplæring i grunnleggende brannetterforskning

kr14,990.00 Total

Kurs/opplæring i grunnleggende brannetterforskning

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Gir kursdeltaker grunnleggende kunnskap til å avdekke ildspåsettelse og forsikringssvindel.

Kurs/opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

kr12,990.00 Total

Kurs/opplæring i brann og eksplosjonsvern i industrien

Oppdatert: 2020
Per J. Knutsen har bl.a. arbeidet 12 år på kriposlaboratoriet, vært instruktør på Politihøyskolens brannetterforskningskurs, brannteknisk sakkyndig i det norske rettssystemet. Arbeidet 20 år som Verne- og miljøsjef, brannvernleder, industrivernleder, farlig gods Rådgiver og 5 år som BES-instruktør i sikkerhetsbransjen. Kurset gir en innføring i arbeidet med industrivern med fokus på brann og eksplosjonsvern.