Hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø: Et godt arbeidsmiljø gir bla. et lavere sykefravær.  Eldre forskning viser at sosial støtte fra kolleger er en viktig buffer mot stress, sykdom og overbelastning.

 • Gode og støttende kolleger gjør at man takler større utfordringer. Det betyr at fravær av god kollegial støtte og et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan oppleves som psykiske belastninger på jobb. Dette kan igjen føre til helseproblemer og sykefravær.
 • Arbeidsmiljøet er først og fremst leders ansvar. Men alle arbeidstakere må bli mer bevisst sitt ansvar og sine muligheter til å påvirke arbeidsmiljøet positivt. Å gi tilbakemeldinger, både faglig og sosialt, er viktig for et godt arbeidsmiljø.
 • En god kultur for tilbakemeldinger på arbeidsplassen gjør at folk føler seg sett og verdsatt, og det bidrar til læring og utvikling. For at jobben skal være et godt sted å være, er det ikke alltid nok at arbeidsgiver følger arbeidsmiljøloven til punkt og prikke. I virkelig gode arbeidsmiljøer tar også de ansatte ansvar og bidrar positivt til at jobbhverdagen blir god for alle. Det handler i stor grad om å være en god kollega.

 

10 tips til hvordan kolleger kan støtte hverandre å bidra til en positiv og god arbeidshverdag for alle:

 1. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle.
 2. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det er noe i arbeidsmiljøet som ikke er bra. Ta initiativ og foreslå forbedringer dersom du synes det er behov for det.
 3. Bidra til god dialog: Snakk med leder og kolleger om det som er vanskelig. Slik kan dere sammen skape en åpen og god dialog, med takhøyde for å ta opp problemer.
 4. Del kunnskap: Del kunnskap, informasjon, tips og råd med kollegene dine.
 5. Ta deg tid: Ta deg tid til de rundt deg i hverdagen. God sosial støtte fra kolleger og leder gjør oss i stand til å takle større utfordringer og er en viktig buffer mot stress, overbelastning og sykdom.
 6. Bidra til en god tilbakemeldingskultur: Gi konstruktive tilbakemeldinger – og ta imot tilbakemeldinger på en konstruktiv måte. Alle kan bli bedre og tilbakemeldinger gir mulighet for læring og utvikling.
 7. Gi anerkjennelse: Alle trenger å bli sett og verdsatt for å trives på jobb. Lytt til andre og vis interesse for det kollegene dine jobber med. Gi kollegene dine anerkjennelse for den jobben de gjør.
 8. Følg felles kjøreregler: Følg de kjørereglene og rutinene dere er blitt enige om på arbeidsplassen din.
 9. Ta avstand fra mobbing: Ikke aksepter mobbing eller utfrysing. Ta kontakt med verneombudet hvis du er usikker på hva du bør gjøre.
 10. Vær inkluderende: Snakk pent om hverandre. Snakk med folk, ikke om folk. Den gode fellesskapsfølelsen – vi-følelsen – er et viktig kjennetegn på et sunt og godt arbeidsmiljø.

På en del av punktene i tipslisten ligger utfordringen i organiseringen på arbeidsplassen. Du vil ikke komme i mål før du gjør noe med problemstillingen. Måten arbeidet er strukturert på, det vi kaller det organisatoriske arbeidsmiljøet, er helt avgjørende for hvordan folk har det på jobben. Dette er også noe arbeidstilsynet fokuserer sterkt på når de er ute på tilsyn.

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som forekommer daglig i norske foretak. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev og aktivt benytte deg av vår kunnskapskanal kan du forvente å:

 • Lese de ferskeste nyhetene.
 • Oppdateringer på nye lover & forskrifter.
 • Gode tips til implementering i HMS-arbeidet.
 • Få oversikt over nye nyeste teknologiske verktøyene og virkemidlene, som kan være med å forenkle din arbeidshverdag.

Ved å Øke din og/eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften oppnå flere fordeler som bla.:

 • Reduser sykefravær og øker produktiviteten i din bedrift.
 • Styrk lojaliteten: Ved å ta vare på arbeidstakere vil de bli mer lojale overfor virksomheten din.
 • Skap et godt fundament til å etablere et god arbeidsmiljø og kultur internt i din bedrift.

Les mer om hva våre kurs kan gjøre for din bedrift: HMS for daglig leder og HMS for verneombud

Relaterte Artikler

Dette motiverer ansatte til å bli værende i deres ... Innsats for å bedre arbeidsmiljøet er svært viktig hvis du ønsker å beholde dine ansatte. Det viser en ny undersøkelse hvor ansatte har listet opp hva...
Landsdekkende tilsyn i industrien Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsyn i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskine...
Psykososialt Arbeidsmiljø Det finnes ingen enkel og entydig definisjon på begrepet psykososialt arbeidsmiljø. Det er flere faktorer som sammen utgjør et nyansert bilde. Vi tar ...

Relaterte Artikler

AUGUST 13, 2018

HMS Ansvarlig

HMS Ansvarlig Hvem har ansvaret for at HMS blir ivaretatt på arbeidsplassen? Hva er HMS...

0

JUNI 14, 2018

Verneombud

Verneombud: Her kan du lese om hvordan valg av verneombud skal gjennomføres og...

0

APRIL 6, 2018

Medarbeidersamtale i fokus

Medarbeidersamtalen finnes i mange varianter og gjennomføres ulikt på arbeidsplassene....

0

FEBRUAR 5, 2018

SJA skjema – Hva er

Last ned SJA skjema i bånn av dette artikkelen, utfordringer og problemstillinger i...

0
>