Hver dag kommer det folk til akutten ved norske sykehus med hjernerystelse. Ny studie viser at milde hodeskader kan føre til store problemer i hverdagen.

– De fleste med milde hodeskader blir kanskje sykmeldt i en ukes tid, og så tenker de ikke mer på det, men noen får langvarige plager med blant annet hodepine, sier Lena Hoem Nordhaug, doktorgradsstipendiat i nevromedisin ved NTNU.

Hun har nylig publisert en artikkel i The journal of headache and pain. 

Fikk enda verre hodepine

Den viser at personer som hadde vært innlagt på sykehus med en mild hodeskade hadde dobbel så stor risiko for å utvikle hodepine, eller få forverring av allerede eksisterende hodepine, enn befolkningen for øvrig.

Nordhaug brukte tall fra HUNT 2 og 3, og koblet de opp mot sykehusinnleggelser med hodeskader. I studien tok hun med 294 personer som hadde vært innlagt på sykehus i Trondheim, Levanger eller Namsos med hodeskader i tiden mellom HUNT 2 og 3.

Det er 11 år mellom disse to undersøkelsene.

Fall hyppig årsak til hodeskade

211 av dem hadde hatt hjernerystelse. Dette er en mild hodeskade. Det var flest som oppga fall som årsak til hodeskaden, dernest var trafikkulykke nummer to og som årsak nummer tre var voldsepisoder.

 

– Hodepine er et stort samfunnsproblem. Det fører til nedsatt livskvalitet og tap av arbeidskraft, og er en svært utbredt lidelse som særlig rammer kvinner i de mest yrkesaktive årene av livet, sier Nordhaug.

Tidligere forskning ved NTNU viser at fire av ti norske kvinner og tre av ti norske menn, er plaget med hodepine.

– Det er viktig å finne ut om det er noe spesielt som skiller de hodeskadepasientene som får langvarige plager, fra de som ikke får de. Dermed kan de som er i en risikogruppe følges tettere, sier Nordhaug.

LES: 8 tips for å forbedre din egen hukommelse

Mye forskning på hodeskader i USA

I Norge og flere andre land pågår det nå en debatt om det bør innføres forbud mot heading i barnefotballen.

.

USA er blant landene som har innført et headeforbud for å minimere faren for hjerneskader. Der har ikke barn under ti år lov til å heade ballen, mens det er begrensninger for barn mellom 11 og 13 år.

– Det foregår mye forskning på hodepine etter hodeskade i USA, sier Nordhaug.

Hun mener det blant annet skyldes at det er mange krigsveteraner med hodeskader i USA.

– Det er også mange flere der som får gjentatte hodeskader gjennom å spille ishockey og amerikanske fotball. En person som har blitt sparket en gang i hodet av en ku hjemme på gården sin, kan mest sannsynlig ikke sammenlignes direkte med en som har fått en hodeskade i en kaotisk krigssituasjon, sier Nordhaug.

Vet ikke om dette stemmer i Norge

Hun påpeker også at det amerikanske helsesystemet er veldig annerledes med tanke på søksmål og mulighet for erstatning.

– Alt dette spiller inn så tall fra USA kan ikke nødvendigvis sammenlignes direkte med Norge, sier Nordhaug.

For å finne ut mer av faktiske forhold i Norge, har NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim gjennomført en studie av alle som kommer inn på legevakta eller akuttmottaket ved Trondheimssykehuset med milde hodeskader. Resultatene her er underveis.

Kilde: Gemini

Tar sikte på å bidra til et kunnskapsløft: Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som forekommer daglig i norske foretak. Ved å melde deg på våre nyhetsbrev og aktivt benytte deg av vår kunnskapskanal kan du forvente å:

  • Lese de ferskeste nyhetene.
  • Oppdateringer på nye lover & forskrifter.
  • Gode tips til implementering i HMS-arbeidet.
  • Få oversikt over nye nyeste teknologiske verktøyene og virkemidlene, som kan være med å forenkle din arbeidshverdag.

 

Ved å Øke din og/eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften oppnå flere fordeler som bla.:

  • Reduser sykefravær og øker produktiviteten i din bedrift.
  • Styrk lojaliteten: Ved å ta vare på arbeidstakere vil de bli mer lojale overfor virksomheten din.
  • Skap et godt fundament til å etablere et god arbeidsmiljø og kultur internt i din bedrift.

Les mer om hva våre kurs kan gjøre for din bedrift: HMS for daglig leder og HMS for verneombud

Relaterte Artikler

HMS Ansvarlig HMS Ansvarlig Hvem har ansvaret for at HMS blir ivaretatt på arbeidsplassen? Hva er HMS ansvarlig sine arbeidsoppgaver? Hvilke ansvarsområder og krav...
Landsdekkende tilsyn i industrien Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsyn i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskine...
Medarbeidersamtale i fokus Medarbeidersamtalen finnes i mange varianter og gjennomføres ulikt på arbeidsplassene. Samtalen er viktig for oppfølgning og utvikling av den enke...
Dette motiverer ansatte til å bli værende i deres ... Innsats for å bedre arbeidsmiljøet er svært viktig hvis du ønsker å beholde dine ansatte. Det viser en ny undersøkelse hvor ansatte har listet opp hva...

Relaterte Artikler

FEBRUAR 22, 2018

Dette motiverer ansatte til...

Innsats for å bedre arbeidsmiljøet er svært viktig hvis du ønsker å beholde dine...

0

JANUAR 31, 2018

27 mennesker døde under...

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor....

0

DESEMBER 26, 2017

Se videoer fra EU-toppmøte...

Ledende arbeidsmiljøeksperter var til EU-toppmøte i Bilbao for å rette fokus på,...

0
>