Enklere HMS: 4 tips som gjør HMS enklere i små og mellomstore foretak.

Som og mellomstore bedrifter har ofte svært begrensede ressurser tilgjengelig til forebyggende arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet. Et nytt europeisk forskningsprosjekt har identifisert fire områder som gjør det enklere for mindre bedrifter å følge opp HMS i virksomheten.

4 tips som gjør hms enkelt
Små bedrifter har ofte få ressurser, er økonomisk presset og har kun en leder som skal drifte selskapet samtidig som vedkommende også skal vurdere organisatoriske spørsmål og strategi.

Daglig drift av foretaket, kundeservice, økonomi, ansettelse medarbeidere, utvikling av nye forretningsområder. Listen over oppgaver som en leder i en liten bedrift må påta seg, er lang. Og oppå alle disse krevende arbeidsoppgavene kommer ansvaret for HMS. Samtidig som små og mellomstore foretak har begrensede midler og er  økonomisk presset. Har de ofte kun en person som skal påta seg alt det administrative arbeidet i virksomheten.

HMS Kunnskap basert på forskning

I forskningsprosjektet «Safety and health in Micro and Small Enterprises in the EU». Har man undersøkt hvilke utfordringer de små og mellomstore møter i hverdagen og hva man spesifikt kan gjøre for å forenkle disse utfordringene.

Det finnes ingen universell løsning for å sikre gode arbeidsforhold for ansatte i de minste foretakene. At arbeidsoppgavene er skreddersydd til arbeidstakers individuelle behov, samt at arbeidstaker får tilstrekkelig opplæring er viktig. Det er også viktig at arbeidsinnstruksen er i henhold til HMS planen og om hvordan arbeidsoppgavene skal utføres på en sikker måte.

Det understrekes at forebyggende arbeid gjøres ofte i opplæringsprosessen ved nyansettelser og oppfølging av leder på arbeidsplassen. De fleste ledere forventer at arbeidstaker har kompetanse innenfor HMS. Men det trenger ikke å være tilfellet, i flere tilfeller ser vi også at leder selv har manglene kompetanse både teoretisk og utførende. Det å forsikre seg om at man har det nødvendige kunnskapsnivået trenger ikke å være en tidkrevende prosess, det er ikke nødvendig å ta kurs som strekker seg over flere dager.  Ofte er det å få en innføring i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften tilstrekkelig.

4 ting du spesifikt kan gjøre for en enklere HMS hverdag.

I rapporten har man identifisert 4 områder som er med på å gjøre hms arbeid mer effektivt.

1. Skreddersydde arbeidsoppgaver

Den ansatte trenger ikke å vite hvordan man kan forebygge ulykker generelt, men arbeidstaker bør være bevist på hvordan han eller hun forhindrer ulykker.

2. Innsatsen skal være til nytte for virksomheten

Små selskaper vanligvis har nok å gjøre kun for å ta vare på virksomheten, derfor bør arbeidet rundt hms integreres inn i dagligdagse oppgaver. Dermed ikke bare være en ekstra oppgave på toppen av alt annet.

3. Fokus på hvordan du løser og ikke hvordan du skal finne ut

Små bedrifter har ikke muligheten til å gjøre store og omfattende risikovurderinger, de bør løse problemer mens de oppstår, men da løses konkret med en gang.

4. Det må være billig

Budsjettet for å gjøre hms arbeid er vanligvis ikke veldig stor i små bedrifter, derfor må det være enkelt, og det bør ikke være høye kostnader forbundet med det.

Ved å Øke din og/eller dine ansattes kompetanse innenfor HMS vil bedriften oppnå flere fordeler som bla.:

  • Reduser sykefravær og øker produktiviteten i din bedrift.
  • Styrk lojaliteten: Ved å ta vare på arbeidstakere vil de bli mer lojale overfor virksomheten din.
  • Skap et godt fundament til å etablere et god arbeidsmiljø og kultur internt i din bedrift.

Les mer om hvordan du kan øke din kunnskap: HMS for daglig leder og HMS for verneombud

Relaterte Artikler

FEBRUAR 22, 2018

Landsdekkende tilsyn i...

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsyn i...

0

NOVEMBER 23, 2017

Overtredelsesgebyr ved...

Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter...

0

AUGUST 14, 2017

Strengere reaksjoner på...

Arbeidstilsynet vil gi flere overtredelsegebyr for ulovlig arbeid i høyden. Også...

0
>