Psykososialt Arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Det finnes ingen enkel og entydig definisjon på begrepet psykososialt arbeidsmiljø. Det er flere faktorer som sammen utgjør et nyansert bilde. Vi tar for oss disse faktorene og lovteksten som omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet. Psykososialt arbeidsmiljø dreier seg om organisatoriske forhold i arbeidslivet og om de psykiske og sosiale påvirkninger som vi utsettes for. De […]