VERDIER (LIMET)

Gjennom Enkelhet og de nyeste Teknologiske hjelpemidlene, bidrar vi med å skape Merverdi for våre kunder. Det å drive foretak i Norge i dag innebærer strenge retningslinjer fra myndighetene. Ved å benytte deg av vår kompetanse vil vi sørge for at du som kunde blir Ivaretatt, og du kan være trygg på at ditt foretak og ansatte alltid har de beste forutsetningene til å Lykkes i HMS-arbeidet.

LIMET: Lykkes – Ivaretakelse – Merverdi – Enkelhet – Teknologi

Vi skaper ny kunnskap, hver dag!

TotalHMS.no er en av Norges ledende kunnskapskanal innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi dekker et vidt spekter av dagsaktuelle problemstillinger og utfordringer som forekommer daglig i norske foretak.

Ved å melde deg på våre nyhetsbrev og aktivt benytte deg av vår kunnskapskanal kan du forvente å:

  • Lese ferske relevante nyheter.
  • Oppdateres på nye lover & forskrifter.
  • Få gode tips til implementering i HMS-arbeidet.

 

Vi gir deg kompetanse for fremtiden!

Totahlhms.no eies og drives av You Learn AS

TotalHMS.no er en tjeneste levert av You learn AS org: 920 312 845 MVA. Vi bidrar til å gi deg som arbeidsgiver og leder en god start på det kontinuerlige HMS arbeidet i din bedrift. Vi gjør dette p.t. ved å tilby nettbaserte fagkurs med fokus på pedagogiske virkemidler.  Vi tilbyr både standardiserte og skreddersydde fagkurs som kan tilpasses ditt foretaks behov. Skreddersydde kurs, kan gjennomføres på nett og/eller fysiske kurs.

Visjon

Vi i TotalHMS.no har som målsetning å være næringslivets foretrukket partner og rådgiver innen Helse, miljø og sikkerhet. Vi opplever dagens IK-systemer som tunge og lite brukervennlig, derfor vil vi utfordre «Status Quo». Derfor utvikler vi i dag et IK-system med kunstig intelligens! Det anser vi som et skritt i riktig retning om å oppnå vår visjon.

Det enkleste er ofte det beste: Kunstig intelligens

Ved å implementere av de fremste teknologiske utviklingen i våre systemer, bidrar vi til at våre kunders bruk av tid til HMS relaterte aktiviteter reduseres betraktelig.  Samtidig kan man med 100% sikkerhet være trygg på at alle oppgaver blir gjennomført i henhold til interne planer og regelverk. Vi har nemlig tatt på oss oppgaven med å redusere forsømmelse av det kontinuerlige HMS-arbeidet i Norske foretak.
>